Gå direkt till textinnehållet

Så mycket friskvård får bankanställda

Finansliv har ringt runt till storbankerna och frågat om friskvård och hälsosatsningar.

SEB – medarbetarna kan få ett Livsstilskonto

Lena Tilevall, Specialist Health & Work Environment Group HR:

Får era medarbetare friskvårds­bidrag?

– Ja, 3 000 kronor per år.

Hur stor andel av personalen utnyttjar detta? 

–75,3 procent.

Gör ni några andra typer av friskvårdssatsningar inom företaget?

– I våra centrala fastigheter där det finns möjlighet erbjuder vi gym och gruppträningspass utan kostnad. Medarbetare kan köpa PT–tjänster och massage på jobbet  som kan nyttjas genom friskvårdsbidraget.

– Vi erbjuder dessutom sedan ett knappt år tillbaka en förmån som vi kallar för Mitt Livsstilskonto på 3 000 kr per år där medarbetare kan köpa förmånsskattepliktiga tjänster som förenklar vardagen, främjar hälsan och välmående. Dessutom finns möjlighet att ta del av inspirationsföreläsningar samt möjlighet att prova på olika aktiviteter för att komma igång med träning. Genom att ha cykelgarage i våra centrala fastigheter med möjlighet till dusch och ombyte så vill vi främja att medarbetarna tar sig med cykel till jobbet.

Läs också

Genvägarna till mer rörelse på jobbet

Nordea – satsar på hälsoinspiratörer

Mikaela Östman, presskommunikatör:

Får era medarbetare friskvårdsbidrag?

– Ja, som tillsvidareanställd medarbetare på Nordea har man tillgång till ett friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per år.

Hur stor andel av personalen utnyttjar detta?

– Cirka 60 procent av våra svenska medarbetare nyttjar delar av sitt bidrag och i genomsnitt tar var och en ut 1390kr. Vi arbetar med att få upp andelen som utnyttjar friskvårds­bidraget.

Gör ni några andra typer av friskvårdssatsningar inom företaget?

– Nordeas ambition är att varje avdelning/kontor/enhet ska ha en hälsoinspiratör. En hälsoinspiratör är en medarbetare som driver det hälsofrämjande arbetet som en del av Nordea Sveriges hälso- och arbetsmiljöarbete. Hen anordnar då till exempel trivsel- och hälsofrämjande aktiviteter för sina kolleger. Vi erbjuder också våra medarbetare kostnadsfria tjänster som kallas »My Wellbeing« och innefattar hälsoundersökning, hälsocoachning, alkohol-, droger- och spelproblem. Det finns även en medarbetarledd friskvårdsförening i Stockholm.

Danske Bank – samarbetar med träningskedjor

Anna Sundblad, presschef:

Får era medarbetare friskvårds­bidrag?

Ja, 3 500 kronor per år.

Hur stor andel av personalen utnyttjar detta?

– Närmare 90 procent av medarbetarna valt att använda sitt friskvårdsbidrag under 2019.

Gör ni några andra typer av friskvårdssatsningar inom företaget?

– Vi har samarbetsavtal med några av de största träningskedjorna. Vi vet också att många enskilda avdelningar tar egna initiativ och tränar tillsammans, exempelvis gemensam löpträning på lunchen.

Handelsbanken – hälsoutmaningar för anställda

Mats Olsson, tf presschef:

Får era medarbetare friskvårdsbidrag?

– Ja, 4 000 kronor per anställd och år.

Hur stor andel av personalen utnyttjar detta?

– Ungefär tre av fyra anställda utnyttjar den här möjligheten.

Gör ni några andra typer av friskvårdssatsningar inom företaget?

– Ja, vi har gemensamma hälsoutmaningar och ett stort utbud av aktiviteter via Handelsbankens idrotts- och fritidsförening.

Swedbank – hälsoveckor och inspiratörer

Anette Ringius, presskontakt:

– Swedbanks medarbetare får ta ut ett bidrag till sin träning eller andra hälsoaktiviteter  på 2 500 kronor.

–Därtill har vi hälsoveckor, gym och träningsklasser på våra huvudkontor. Vi har medarbetare som är utsedda till hälsoinspiratörer och som har till uppgift att bland annat peppa sina kolleger med hälsotips.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord