Gå direkt till textinnehållet
Magdalena Wahlqvist Alveskog

Fondbolagens nya ordförande: ”Verka för högt förtroende för branschen”

Hallå där, Magdalena Wahlqvist Alveskog, ny ordförande i Fondbolagens förening. Hon efterträder Javiera Ragnartz, vd för SEB Investment Management. Ordförandeskapet roterar mellan de största fondbolagen som är medlemmar.

Vad blir viktigast i din roll som ordförande?

-Efter att ha varit med i Föreningens styrelse i flera år känner jag mig trygg med att  både styrelsen och Föreningen fungerar bra och har god kompetens. Min roll blir att leda styrelsearbetet så vi på bästa sätt kan prioritera de frågor som är viktigast för branschen just nu men även på lång sikt. Sen blir förstås också en viktig del att stötta vår vd i att genomdriva styrelsens strategi och fokusfrågor samt att vara en representant för föreningen tillsammans med vd gentemot relevanta intressenter.

Vilka frågor vill du driva i branschen?

-Det är styrelsen och inte jag som styrelseordförande som ska prioritera vilka frågor som ska drivas av Föreningen. Tillsammans avgör styrelsen vilka frågor som är viktigast för våra medlemmar att fokusera på just nu. Utgångspunkten är att verka för ett högt förtroende för fondbranschen genom hög transparens och regelefterlevnad. En sund konkurrens med rimliga spelregler gynnar både branschen och fondspararna. Föreningens medlemmar jobbar tillsammans i många frågor kring tolkning av regelverk eller som remissinstans för nya regelverk. Detta är en tung börda för mindre fondbolag och här stöttar Föreningen väldigt mycket. Däremot finns det frågor som ligger nära de olika fondbolagens affärsstrategier eller kundrelationer, där ska Föreningen inte var involverad.

Vad tar du med dig från ditt jobb som vd för Handelsbanken Fonder och tidigare erfarenheter?

-Då jag jobbat i branschen i olika roller sedan tidigt 90-tal så har jag med mig mycket kunskap om fondverksamhet och fondförvaltning.  Som vd för Handelsbanken Fonder, har jag erfarenhet av att arbeta i en bred verksamhet med både olika förvaltningsinriktningar, såsom aktiva fonder och indexfonder, men också olika format såsom fond och ETF.  Mer specifikt i rollen som ordförande är min långa erfarenhet av olika ledarroller något som jag ser kan komma till nytta.  I Handelsbanken har vi alltid haft kunden i centrum och det är bra att tänka på även i en branschorganisation.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord