Gå direkt till textinnehållet

Forex vill tillbaka till resebranschen

Pandemin påskyndade beslutet att sälja bankverksamheten. Forex hoppas att den nya inriktningen mot resebranschen även minskar problemen med penningtvätt.

Forex Bank har varit bank sedan 2003 och bankverksamheten har drivits som ett affärsområde vid sidan av försäljning av resevaluta. I maj 2021 flyttades Forex Banks in- och utlåningsportföljer till ICA Banken.

Att lämna bankverksamheten är inte ett så dramatiskt beslut för Forex, enligt kommunikationschefen Tom Friberg.

–Affärsområdet bank levererade klassiska banktjänster men vi fick inte den avkastning vi förväntade oss, till skillnad mot resevalutan. Något behövde göras och vi tittade på olika alternativ, bland annat en strukturell affär, men valde att jobba vidare med affärsområde bank och resevaluta.

Då kom pandemin och viktiga intäkter från försäljning av resevaluta gick förlorade när resandet i stort sett uteblev. Detta aktualiserade frågan om att sälja bankverksamheten.

–Vi kom överens med ICA Banken om en inkråmsaffär där de köpte våra in- och utlåningsportföljer. Pandemin påskyndande beslutet att förändra bolaget, säger han.

Det var inte regelverk och komplexitet som fick Forex att ta beslutet utan rent affärsmässiga skäl.

–Vi har varit bank sedan 2003. Det är en komplex verksamhet men ingen anledning till att vi lämnar den.

Forex nya inriktning är en väg tillbaka till resebranschen och till ursprunget där det känner sig hemma. Efter sommaren kommer en ny vd vara på plats och driva den nya inriktningen med större närhet till resebranschen.

– Vi vill tillbaka till resebranschen och resevaluta sparkar och lever i högsta grad till skillnad mot vad många tror. Visserligen använder sig Norden av väldigt lite kontanter men i stora delar av världen är kontanter ett helt naturligt inslag i vardagen, säger han.

Tom Friberg, Forex. Foto: Forex

Men Forex nöjer sig inte bara med att sälja resevaluta för det finns mer att göra inom resebranschen. Det kan handla om tjänster kring hur man betalar för resan och andra produkter som resenärer behöver.

Kan det bli aktuellt med partnerskap?

–Det återstår att se. Vi har närmat oss kolleger i resebranschen och försöker väcka lite goda idéer och blir väl mottagna. Sedan får vi se var det landar någonstans.

Eftersom Forex vänder sig mot kontantmarknaden arbetar bolaget kontinuerligt med problematiken kring penningtvätt.

–Med kriminella nätverk och andra individer som vill dölja ursprunget på vad de tjänar, kommer aktörer som vi och banker att drabbas av försök till penningtvätt, säger han.

Det kan dock bli en minskning av problemen med den nya inriktningen.

–Det är inte av penningtvättsskäl som vi riktar in oss på resevalutan utan det är av affärsmässiga skäl, men när våra traditionella banktjänster försvinner hoppas jag att även problemen kring penningtvätt minskar, säger Tom Friberg.

Finansliv har tidigare skrivit om en undersökning som Finansförbundet gjort där 82 procent av anställda på växlingskontor har utsatts för trakasserier de senaste tre åren, och 21 procent utsatts för hot.

Säkerhet både för medarbetare och kunder ligger högt på Forex agenda.

–Hot och trakasserier förekommer i våra butiker och vi jobbar löpande med rutiner för att kunna hantera detta. Kunder uppskattar inte alltid våra ibland närgångna frågor och det kan uppstå hotfulla situationer. Men när banktjänsterna försvinner hos Forex kommer dessa situationer att minska.

Forex försäljning följer Swedavias utrikesstatistik som visar att resandet dragit i gång igen.

–Nu är det sportlovsperiod och fullt på Landvetter och Arlanda. Att resa ligger högt upp på önskelistan och vi har uppenbarligen inte tappat lusten till det. Vi behöver bara påminna svenskar och andra nordborna att ha en del av reskassan i kontanter.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord