Fullsatt Finanslivfrukost om att bli digital vinnare

Fullsatt Finanslivfrukost om att bli digital vinnare

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i arbetslivet. Men hur ska man göra för att få det att fungera i praktiken? Heléne Lidström, expert på förändringsarbete och vad som krävs för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, digitalt arbetssätt och framtidens ledarskap, delade med sig av sina erfarenheter på Finanslivs välbesökta frukostmöte den 6 oktober.

Som marknadschef på svenska Microsoft drev Heléne Lidström projektet ”Det nya arbetslivet” som innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Hon är nu aktuell med boken ”Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats”.
Det nya arbetslivet handlar i första hand om människor, rätt användning av tekniken och att till sist skapa en fysisk arbetsmiljö anpassad till det nya sättet att jobba. Det finns flera undersökningar som visar att människor upplever att de både blir mer effektiva och produktiva när de får möjlighet att arbeta mer flexibelt. Samtidigt vet vi att runt 70 procent av allt förändringsarbete inte uppnår önskat resultat och människan i grunden är emot förändringar.

Heléne Lidström har därför tagit fram en strategi i sju steg för att lyckas få alla med sig i förändringsarbetet och därmed lyckas med att bli en digital vinnare. Här är en sammanfattning:

  1. Vision – tydlig målstyrning och uppföljning.
  2. Ledarskapet – stödjande och närvarande ledarskap.
  3. Digitalt först – anpassa den fysiska arbetsmiljön efter det digitala sättet att jobba.
  4. Våga utmana – ta ut riktningen och utmana organisationen.
  5. Mentala tallriksmodellen – utnyttja hjärnan optimalt och slipp överbelastning.
  6. Förhållningsättet – kunder, möten, samarbeten.
  7. Investera i förändring – det krävs tid, resurser och utbildning.

Text: Agnetha Jönsson
Foto: Annika af Klercker

publicerad
7 oktober 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram