Gå direkt till textinnehållet

Fullsatt Finanslivfrukost om att bli digital vinnare

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i arbetslivet. Men hur ska man göra för att få det att fungera i praktiken? Heléne Lidström, expert på förändringsarbete och vad som krävs för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, digitalt arbetssätt och framtidens ledarskap, delade med sig av sina erfarenheter på Finanslivs välbesökta frukostmöte den 6 oktober.

Som marknadschef på svenska Microsoft drev Heléne Lidström projektet ”Det nya arbetslivet” som innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Hon är nu aktuell med boken ”Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats”.
Det nya arbetslivet handlar i första hand om människor, rätt användning av tekniken och att till sist skapa en fysisk arbetsmiljö anpassad till det nya sättet att jobba. Det finns flera undersökningar som visar att människor upplever att de både blir mer effektiva och produktiva när de får möjlighet att arbeta mer flexibelt. Samtidigt vet vi att runt 70 procent av allt förändringsarbete inte uppnår önskat resultat och människan i grunden är emot förändringar.

Heléne Lidström har därför tagit fram en strategi i sju steg för att lyckas få alla med sig i förändringsarbetet och därmed lyckas med att bli en digital vinnare. Här är en sammanfattning:

  1. Vision – tydlig målstyrning och uppföljning.
  2. Ledarskapet – stödjande och närvarande ledarskap.
  3. Digitalt först – anpassa den fysiska arbetsmiljön efter det digitala sättet att jobba.
  4. Våga utmana – ta ut riktningen och utmana organisationen.
  5. Mentala tallriksmodellen – utnyttja hjärnan optimalt och slipp överbelastning.
  6. Förhållningsättet – kunder, möten, samarbeten.
  7. Investera i förändring – det krävs tid, resurser och utbildning.

Text: Agnetha Jönsson
Foto: Annika af Klercker

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord