Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Håll koll på anställningsavtalet

Manualen Nytt jobb, nya arbetsuppgifter, nya kollegor och nytt ­anställningsavtal. Vad ska du tänka på innan du ­skriver under? Finansliv går igenom några viktiga punkter.

Arbetsgivaren är skyldig att informera om löner och anställningsvillkor i anställningsavtalet – exakt vad finns reglerat i LAS (Lagen om anställningsskydd).

– Där står det att arbetsgivaren ska informera om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Det mesta styrs av arbetsrättsliga lagar, men om man ska anställas hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan man behöva vara extra uppmärksam på vissa saker, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Om det inte finns kollektiv­avtal – titta efter det här:

• Arbetstid – står det när i veckan du ska jobba?

• Övertid – vad får du för ersättning?

• Semesterdagar – hur många per år?

• Löneförhandling – har du rätt till ett årligt lönesamtal?

• Tjänstepension – betalar arbetsgivaren in tjänstepension? Om inte bör du få lite högre lön så att du kan pensionsspara själv istället.

Det kan till exempel handla om att det inte är förtydligat vilken typ av anställning det är – tillsvidareanställning eller visstidsanställning eller om det är en provanställning.

Hur mycket semester man har rätt till framgår av semesterlagen om man inte har kommit överens om något annat.

Det som måste finnas med i avtalet är arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska specificeras, vilken lön man får och hur ofta lönen betalas ut.

– Lönen kan betalas ut innevarande månad eller påföljande månad. Börjar man till exempel den 17:e i en månad så kanske du inte får lön den 25:e samma månad utan den 25:e påföljande månad.

Det ska även framgå hur lång arbetsdag man har och hur lång arbetsveckan är. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen ska det framgå.

– Kollektivavtalet är egentligen ett sorts standardiserat anställningsavtal, där de flesta villkoren kring anställningen framgår, exempelvis övertidsersättning, skiftersättning, eventuella extra semesterdagar. Det är därför de flesta arbetsgivare gillar att ha kollektivavtal, eftersom man kan reglera anställningsvillkoren för alla anställda samtidigt, om man till exempel vill göra en ändring av antalet semesterdagar. Arbetsgivaren och den anställde kan dock komma överens om vissa särskilda villkor i det enskilda anställningsavtalet.

Henrik Cronier, Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

BAO är det stora kollektivavtalsområdet för Finansförbundet. Finansförbundet har också kollektivavtal med Svensk Handel, det omfattar de som är anställda på Forex. Semesterreglerna skiljer sig åt beroende på om du har BAO-avtalet eller Svensk Handels avtal eller om du inte har något kollektivavtal alls.

När det gäller BAO-avtalet finns det ett standardiserat avtal sedan en lång tid tillbaka, en mall som man har sagt att man ska använda.

– Finansförbundet har klivit av det eftersom det finns vissa invändningar mot mallen, men många arbetsgivare använder den i alla fall, och det är helt okej att göra. Anställningsavtalet är ju ett kontrakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och man har ju i princip full frihet att skriva in det man vill där, säger Henrik Cronier.

Händer det att personer som skrivit på avtal med arbetsgivare som inte har kollektivavtal vänder sig till er när något inte blivit som man tänkt sig?

– Ja det gör det, ganska ofta, men för de som går på BAO-avtalet är det oftast klart vad som gäller.

Det är viktigt att du får ett utkast på anställningsavtalet i förväg innan du tillträder så att du kan titta igenom det. Utöver de kanske självklara sakerna som lön och arbetstid bör man titta efter om det finns konkurrensklausuler som exempelvis kan innebära att man blir bunden av anställningsavtalet efter att man slutat sin anställning.

– Att man inte får gå över till en konkurrent eller utöva konkurrerande verksamhet, att man inte kan jobba med det man vill efter anställningen. Det kan också innebära att man inte får värva kunder eller andra anställda efter avslutad anställning. Blir man bunden av sitt avtal, så att man inte kan ta annan anställning efter att man ha slutat, ska man ha kompensation för det.

Läs också

Så säger du upp dig snyggt i en liten bransch

Ytterligare en sak att vara observant på är om man skulle hamna i tvist med sin arbetsgivare. Det bör inte stå inskrivet i avtalet att det i så fall ska avgöras i skiljenämnd. Det förekommer ibland hos arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

– Skiljenämnd är ett alternativt förfarande till allmän domstol som innebär att man egentligen hyr en domare, och det kostar extremt mycket pengar. Skiljeklausuler ska man se upp med, vill arbetsgivaren att det ska finnas i avtalet ska man försäkra sig om att arbetsgivaren står för kostnaden, säger Henrik Cronier

En annan sak som man bör syna i avtalet gäller provisioner. Om man har rörlig lön är det viktigt att det tydligt framgår hur provisionerna ska räknas, och att man alltid har en grundlön.

– Otydliga provisionsavtal blir det ofta tvist om.

Henrik Cronier betonar att det är viktigt att komma ihåg att ett anställningsavtal är en slutprodukt av en lång process.

– Man pratar ofta om villkoren för anställningen vid själva anställningsintervjun, och det viktiga är att allt man pratat om också finns med i det skriftliga avtalet.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord