Gå direkt till textinnehållet
Handelsbankens huvudkontor. Foto: Oskar Omne

Handelsbanken säljer delar av verksamheten i Finland

Handelsbanken säljer delar av sin finska verksamhet till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Prislappen landade på 15 miljarder kronor. Runt 280 anställda berörs i försäljningen.

Handelsbanken har träffat en överenskommelse att sälja delar av bankens finska verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen.

Delarna som ingår i affären är privatkundsaffären, SME-verksamheten (små- och medelstora företag) samt livförsäkringsrörelsen. Köpare är S-Banken Abp, Oma Sparbank Abp och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Köpeskillingen uppgår till 1 300 miljarder euro, motsvarande 15 miljarder kronor.

»Vi har haft en gedigen process kring avyttringen av vår finska verksamhet, som är en fin verksamhet med duktiga medarbetare och bra kunder. Det var en helhetsbedömning som ledde fram till den här lösningen som är mycket bra både för medarbetarna, oss, köparna och kunderna«, skriver Handelsbankens presstjänst i ett mejlsvar till Finansliv.

I privatkundaffären som säljs till S-banken ingår privatkunder, kapitalförvaltning och placeringstjänster. I samband med affären kommer cirka 230 anställda i Handelsbanken och nästan alla hyresavtal för finska kontor att överföras till S-Banken, skriver S-Banken i ett pressmeddelande.

S-Bankens presstjänst säger till Finansliv att de anställda kommer att flyttas över som så kallade »gamla anställda«, vilket betyder att arbetsgivaren byts ut inom ramen för samma anställningsförhållande och arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter utan avbrott.

Läs också

Handelsbanken säljer danska verksamheten – 600 anställda berörs

SME-affären köps av Oma Sparbank som är Finlands största sparbank. Inlåningen i affären uppgår till  1,2 miljarder euro, motsvarande 13 miljarder kronor och kreditbasen ligger på strax över 5 miljarder kronor. Affären berör runt 14 000 SME-kunder. Enligt Oma Sparbank kommer ett 40-tal personer från Handelsbanken att flyttas över till Oma Sparbank som »gamla anställda«.

Livförsäkringsdelen går till Fennia Liv. Enligt ett pressmeddelande från försäkringsbolaget innebär köpet att de anställda i Handelsbanken flyttar över till det finska livförsäkringsföretaget, även här under villkoren som gamla anställda. Bolagets vd Johanna Ahvenainen säger till Finansliv att 10 anställda i Handelsbanken omfattas.

Totalt omfattas alltså 280 anställda, vilket är en »betydande del« av Handelsbankens personal i Finland, enligt ett mejlsvar till Finansliv från Handelsbankens presstjänst.

»Merparten av hyresavtalen för bankkontoren medföljer också, exakt antal får vi återkomma till«, skriver banken.

Handelsbanken räknar med att affären ska vara slutförd under andra halvåret 2024. Banken uppger att försäljningen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och att berörda fackföreningar har informerats.

Redan 2021 meddelade Handelsbanken att man avser att sälja sin verksamhet i Finland och i Danmark. I somras 202 stod det klart att Handelsbanken i Danmark säljs till Jyske Bank. Runt 600 anställda omfattades i affären.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord