Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Handelsbanken svarar: »Det finns utmaningar i vissa geografier«

Anställda i Handelsbanken vittnar om hög arbetsbelastning och stress. Trots kritiken anser Handelsbankens ansvariga att den omfattande omorganisationen har fungerat bra. »På det stora hela tycker jag att det har gått bra«, säger Emma Lane, personalchef i Handelsbanken.

Under våren har anställda hört av sig till Finansliv och vittnat om hög arbetsbelastning och stress, efter det senaste årets omfattande nedläggningar av kontor. Mest ansatt har läget varit i storstadsregionerna, inte minst i Stockholm.

Nu svarar banken på kritiken. Pernilla Eldestrand, kommunikation och administrativ chef Handelsbanken Sverige, säger att omställningen i stort har gått bra, men medger att det har varit svårare att fylla vakanser i Stockholmsregionen.

Läs också

Efter Handelsbankens nedläggningar: »Vi är flera som inte orkar längre«

– Det finns utmaningar i vissa geografier, bland vissa grupper och på individnivå. Under 2021 genomgick vi en stor omställning av vår verksamhet och det påverkar naturligtvis våra medarbetare, men trots det så känner vi ett stort engagemang och förtroende”, säger hon.

Emma Lane, personalchef på Handelsbanken i Sverige, konstaterar att bankens personalomsättning nu är något högre än vanligt. Ett skäl till det, hävdar hon, handlar om det förändrade omvärldsläget och pandemin, vilket har ökat trycket på Stockholms arbetsmarknad.

– Personalomsättningen är något högre nu än normalt, men den är fortfarande inte alarmerande hög. I förändringen som vi nu är inne i är det inte konstigt att enskilda individer börjar fundera över sin egen framtid. Sen är det klart att när nya kommer in, oavsett hur duktiga de är, så tar det ett tag innan de blir självgående vilket gör att ordinarie personal behöver ta om hand, handleda och lära upp. Det är där vi befinner oss, säger Emma Lane.

Pernilla Eldestrand fyller i:

– Övergripande har vi våra medarbetare med oss, vilket vi ser i vår arbetsmiljöundersökning. Samtidigt har vi också en stark utveckling och en hög kundnöjdhet.

Anställda vittnar om långa arbetsdagar, 50 timmarsveckor, 10–12 timmar är inte ovanligt, men att de ändå inte räcker till. Vissa anser att situationen är ohållbar och att de snart inte orkar längre. Hur ser ni på det? 

– Jag blir ledsen när jag hör det förstås. Det är ingen som vill ha det så och det gagnar inte någon. Sen förstår jag också att det kan finnas individer som upplever det så. Då hoppas jag att det fångas upp och att vi jobbar med det på individnivå.
– Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och varje chef ansvarar för att jobba aktivt med en levande arbetsmiljöplan för sin verksamhet, säger Emma Lane.

Vad har ni gjort för att förbättra situationen där arbetsbelastningen är hög?

¬Det handlar bland annat om att rekrytera, kompetensväxla och minska administrativa uppgifter som inte skapar värde för våra kunder på ett kontor, som till exempel att hjälpa kunden med att hamna rätt med sitt ärende i kundmötet på telefon. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö på våra kontor och andra enheter som möter kunder. Vi kan också ta in fler kompetenser genom att stötta kontor i Stockholm från andra delar av Sverige vilket har underlättat i den nya organisationen. De verktygslådorna har vi jobbat mycket med, säger Pernilla Eldestrand.

Vissa anställda menar att banken inte varit införstådd med vilken mängd av manuell handpåläggning som sammanslagningen skulle leda till för de anställda som blev kvar. Blev ni överraskade?

– När man avvecklar en verksamhet är det väldigt mycket som ska göras. Vi har haft en tydlig struktur vem som ska göra vad med dagliga avstämningar i det tvärfunktionella teamet som stöttar och arbetar tillsammans med kontoren. Sen går det inte att undvika att det uppstår frågor när bankkontor ska slås samman. Men de anställda har inte behövt känna att de är ensamma eller att de inte har haft stöd. Den feedback jag har fått från HR och våra fackliga kolleger är att processen har fungerat bra, säger Pernilla Eldestrand.

En del anställda känner att de inte fått stöd och uppskattning för det arbete de har lagt ned sen omorganisationen, vad tänker ni kring det?

– Det är lite svårt att bemöta, för det är en upplevelse som en individ äger. Vi har berättat att det finns mycket stöd att få och vi har under året haft stort fokus på den interna förändringskommunikationen, men om någon upplever det på det sättet så kan inte vi säga att det är fel, säger Emma Lane.

Varför har det gått sämre i Stockholm än i övriga landet?

– Det är inte unikt för Handelsbanken att vi befinner oss i en het arbetsmarknad parallellt med det nuvarande omvärldsläget och har utmaningar därefter. Därför tycker jag att det är svårt att säga att det helt och hållet beror på bankens omställning. Jämför vi med bankkolleger sitter de i en liknande sits om bemanning och rekrytering, säger Emma Lane.

– Själva omställningen med sammanslagningarna av kontoren har inte gått sämre här, utan det handlar om flera delar. Sen är vi i tillväxt i de här geografierna och då kan det vara svårt att parera, när flödena kommer så får man springa efter med rekryteringen.  Kunderna är också lite mer krävande i Stockholm. Det ska gå lite snabbare här, säger Pernilla Eldestrand.

Under hela processen har Handelsbanken tryckt på att man ska ta hand om personalen med omsorg och respekt, både de som lämnar och de som blir kvar. Hur tycker ni att det har gått? 

– På det stora hela tycker jag att det har gått bra. Vi pratar om att göra den här omställningen med hjärna och hjärta, både för de som lämnar och de som är kvar. Lyfter man blicken och ser till helheten tycker jag att vi har levt efter det.
– Med det sagt finns det alltid individer med sin egen upplevelse och jag kan inte säga att den är fel, säger Emma Lane.

När vi pratade sist var det många anställda som hade tagit pensionserbjudandet. Blev det fler än ni hade förväntat er?

– Det var många som tog det, och det fanns en noga gjord analys hur många som kunde ta det. Det fanns en specifik målgrupp, så det var ingen stor förvåning, säger Emma Lane.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord