Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.2021-03-16Photo: Tor Johnsson

Klarna får 1,1 miljon i böter för nattarbete

Klarna ska betala en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för brott mot arbetstidslagen efter otillåtet nattarbete. Det beslutar Arbetsmiljöverket.

Vid en inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde på Klarna i höstas framkom det att vissa anställda har beredskapstid och jobbar natt, något som Finansliv tidigare skrivit om. Nattarbete är inte tillåtet i Sverige om det inte finns ett kollektivavtal som medger undantag, eller en dispens från Arbetsmiljöverket. Klarna saknar båda delar.

Banken har sedan dess lämnat in tidrapporter och scheman över hur de anställda arbetat till Arbetsmiljöverket, som nu fattat beslut i ärendet. Klarna ska betala en sanktionsavgift på 1 094 471 kronor för att ha brutit mot 13 § andra stycket arbetstidslagen under perioden 7 september 2021 till och med 7 september 2022.

»Vi bedömer att den verksamhet som ni bedriver inte är sådan att avvikelse får göras från nattarbetsförbudet på grund av arbetets art, allmänhetens behov eller att den av särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5.« skriver Arbetsmiljöverket i beslutet.

Klarna har begärt förlängd tid till den 15 maj för att skicka in eventuella invändningar mot sanktionsavgiften, vilket Arbetsmiljöverket beviljat.

Läs också

Skyddsombud på Klarna larmar om arbetsmiljön

Efter inspektionen i höstas överväger Arbetsmiljöverket också ett föreläggande, som innebär att Klarna måste skicka in scheman och/eller tidrapporter för eventuellt nattarbete som skett efter den 7 september 2022 fram till i dag. Dessutom överväger Arbetsmiljöverket att införa ett förbud mot framtida nattarbete på banken.

»Om Arbetsmiljöverket beslutar om förbud och föreläggande kan vi också sätta ut vitesbelopp, som ni kan bli tvungna att betala om ni inte följer besluten.« skriver Arbetsmiljöverket.

Även i dessa ärenden har Klarna fått fram till den 15 maj på sig att svara, efter att ha begärt förlängd tid.

»Klarna vill göra rätt och vi skulle vilja föra en dialog med den hos er som hanterar en sådan diskussion bäst. Jag hoppas att även ni är intresserade av ett sådan diskussion. Oavsett behöver Klarna mer tid på sig att överväga de alternativ som står till buds och önskar anstånd till 15 maj 2023 med samma fördröjning innan ett ev beslut om förbud meddelas.« skriver advokatfirman Vinge, som är Klarnas ombud i ärendet, i ett mejl till Arbetsmiljöverket.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord