Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Otillåtet nattarbete på Klarna – riskerar böter

Klarna utreds för att ha brutit mot arbetsmiljölagen. Anställda har jobbat natt utan kollektivavtal som tillåter det, visar Arbetsmiljöverkets inspektion. Klarna riskerar nu sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket gjorde nyligen en inspektion på Klarna, efter de nedskärningar som företaget beslutade om före sommaren, skriver tidningen Kollega. Vid inspektionen framkom det att Klarna brutit mot arbetstidslagen.

– Det framkom vid inspektionen att det förekommer viss beredskapstid och att man vid tillfällen arbetar natt. Det framkom att man i alla fall vid något tillfälle har överträtt lagen. Vi vill se omfattningen av det här för att utreda om det blir fråga om sanktionsavgift, säger Jenny Bengtsson, en av de två inspektörer som besökt Klarna, till Kollega.

Nattarbete är inte tillåtet i Sverige om det inte finns ett kollektivavtal som medger undantag, eller en dispens från Arbetsmiljöverket. Klarna måste nu lämna in tidrapporter eller scheman över hur de anställda arbetat till Arbetsmiljöverket, som därefter kommer besluta om eventuell sanktionsavgift.

Avgiften för brott mot arbetstidslagen är 483 kronor per timme och anställd.

Arbetsmiljöverket kritiserar också Klarna för att inte ha gjort en tillräckligt omfattande undersökning av arbetsmiljön för de anställda, inte ha fördelat arbetsmiljöarbetet till chefer, samt brister i hur man säkerställer chefers kunskaper om arbetsmiljöarbete.

»Vid inspektionen framkom det att era chefer och arbetsledare behöver förbättra sina kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning«, skriver Arbetsmiljöverket, och kräver åtgärder från Klarna under hösten.

Senast den 22 december ska Klarna ha svarat på kraven. Om bristerna inte åtgärdats riskerar banken ett beslut om föreläggande (krav på åtgärd) eller förbud (att man inte får göra en viss handling). Följs inte förelägganden/förbud kan Klarna tvingas betala vite.

Samtidigt pågår förhandlingar mellan Klarna och Finansförbundet och Unionen om brott mot medbestämmandelagen, som Finansliv tidigare skrivit om. Fackförbunden anser att Klarna brutit mot lagen eftersom förbunden inte meddelades inför beslutet att minska personalstyrkan med 700 tjänster och inga förhandlingar skedde inför omorganisationen. Unionen och Finansförbundet yrkar därför på skadestånd.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord