Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Skyddsombud på Klarna larmar om arbetsmiljön

Ett skyddsombud på Klarna slår nu larm om stora arbetsmiljöproblem i bolaget. Facket begär att Arbetsmiljöverket ingriper. »Detta är stora problem som är utspridda över hela Klarna och systematiska inom företaget«, skriver skyddsombudet.

Anställda på Klarna känner sig överarbetade, stressade, utmattade och i vissa fall även särbehandlade jämfört med andra arbetstagare i sina respektive team. Det framgår av en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, där skyddsombudet begär ingripande av myndigheten.

»Ledningen och vi som skyddsombud har tidigare haft en del dialoger kring arbetsmiljön på Klarna men det framgår inte att problemet tas på allvar och inga åtgärder har hittills tagits ifrån arbetsgivarens håll«, skriver skyddsombudet och fortsätter:

»Detta är stora problem som är utspridda över hela Klarna och systematiska inom företaget«.

Skyddsombudet pekar bland annat på att det kommit in och fortsätter komma många meddelanden från anställda gällande hög arbetsbelastning, stress, och oförstående ledare som inte verkar ha kunskap att kunna reglera arbetsmiljön och arbetsbelastningen.

Läs också

»Fler Klarna-anställda kommer att säga upp sig«

Ett problem, enligt anmälan, är att ansvaret kring arbetsmiljö och arbetsbelastning ofta skjuts över från ledningen till individen, med förklaringar som »you drive your own career«.

»Många kommer med ångest och oro till jobbet dagligen och många blir långtidssjukskrivna på grund av utmattning«, skriver skyddsombudet.

Ytterligare ett problem är ledningens hantering av långtidssjukskrivningar, där anställda som drabbats och som velat komma tillbaka till arbetet upplever att det inte finns konkreta och hjälpsamma instanser från bolaget för att kunna komma tillbaka på ett bra sätt. Anställda som kommit tillbaka från långtidssjukskrivningar menar att det har saknats kommunikation, struktur, och en allmän plan för att låta den anställda trappas upp i arbete, framgår det av anmälan.

En anmälan enligt 6 kap 6a § i arbetsmiljölagen innebär att skyddsombud gör en begäran till Arbetsmiljöverket om ingripande. En sådan anmälan görs vanligtvis efter att brister i arbetsmiljön påpekats för arbetsgivaren, men inte blivit åtgärdade. Efter att anmälan har skickats in ska åtgärderna genomföras  »utan dröjsmål«, men rimligt är att få svar inom 14 dagar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord