Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Klarna överklagar böter för nattarbete

Klarna överklagar Arbetsmiljöverkets böter om 1,1 miljon kronor för brott mot arbetstidslagen. Frågan ska nu prövas i domstol. Samtidigt motsätter sig Unionen Klarnas dispensansökan för nattarbete.

Tidigare i våras gav Arbetsmiljöverket Klarna en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för brott mot arbetstidslagen efter otillåtet nattarbete.

Bakgrunden är en inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på Klarna i höstas, där det framkom att vissa anställda har beredskapstid och jobbar natt. Nattarbete är inte lagligt i Sverige om man inte har kollektivavtal som tillåter undantag eller dispens från Arbetsmiljöverket, vilket Klarna saknar.

Klarna har nu överklagat myndighetens beslut. I ett yttrande till Arbetsmiljöverket skriver Klarna att de »inte godkänner avgiftsföreläggandet«, då banken inte anser sig ha brutit mot 13 § arbetstidslagen rörande förbud mot nattarbete.

Det säger arbetstidslagen

Nattarbete är inte lagligt i Sverige om det inte finns kollektivavtal som tillåter undantag eller dispens från Arbetsmiljöverket. Enligt arbetstidslagen 13 § andra stycket avser nattarbetande den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.

 

»Med hänsyn till verksamhetens art, allmänhetens behov och andra särskilda omständigheter måste Banken bedriva viss begränsad verksamhet mellan midnatt och klockan 5«, skriver Klarna.

Klarnas överklagan innebär att ärendet tas till domstol och ska prövas i förvaltningsrätten.

Filippa Bolz, global kommunikationschef på Klarna, skriver i ett mejlsvar till Finansliv att det finns en förväntan att företaget ska ha beredskap dygnet runt för att hantera eventuella incidenter, som exempelvis hackerattacker.

»Allt annat vore orimligt när vi som bank lagrar känsliga finansiella uppgifter. Det här räknar vi med att Arbetsmiljöverket förstår och att Klarna återigen får dispens för nattarbete«, skriver hon.

Läs också

»Klarna hör hemma med BAO, det är en stor bank«

Parallellt lämnade Klarna i slutet av april in en dispensansökan för nattarbete till Arbetsmiljöverket. Den 15 maj kom Unionens yttrande och som motsätter sig ansökan.

Fackförbundet menar att man haft en »stor tillströmning av ärenden gällande arbetsgivaren« och påpekar även att det pågår förhandlingar gällande kollektivavtal.

»Vi anser att om ett avsteg från arbetstidslagen ska utfärdas bör det ske i samråd med den lokala fackliga klubben på arbetsplatsen, vilket är fullt möjligt efter ett kollektivavtalstecknande«, skriver Unionen.

Klarna menar i sitt yttrande att den pågående kollektivavtalsförhandlingen med Unionen och bankens dispensansökan är separata frågor och inte bör blandas ihop.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord