Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson.

Kompetensskjuts efter internt vikariat

Att prova på en ny tjänst på arbetsplatsen under en period öppnar för nya perspektiv och erfarenheter. Randie Atto Rhawi rekommenderar chefer och anställda att våga satsa på interna vikariat.

Randie Atto Rhawi jobbar som processledare inom Group Finance på Nordea. Under tio månader, från juni 2020 till april 2021, har hon haft ett vikariat inom Investor Relations.

– I mitt fall kände jag att jag ville bredda min kompetens. Men jag tror också det passar för de som inte riktigt vet vart de ska och vill utforska verksamheten. Då kan sådana här tillfälliga anställningar passa bra.

I hennes nya arbetsuppgifter ingick bland annat att producera Nordeas kvartalsvisa presskonferenspresentation, vara med och skriva kvartalsrapport och virtuellt träffa Nordeas största investerare och analytiker.

– De direkta investerarkontakterna var jag långt ifrån när jag satt i en annan del i organisationen.

Läs också

»Det blir positiva ringar på vattnet«

Randie Atto Rhawi har jobbat inom Group Finance länge och i olika roller.

– Jag trivs bra, men kände att jag ville utvecklas och bredda min kompetens inom banksektorn och finans- och räntemarknaderna. Under ett utvecklingssamtal diskuterade min chef och jag jobbrotation. Ganska kort därefter kom en intern annons, och jag sökte. Det här jobbet krävde ganska mycket kompetens, men jag kände mig redo för det.

Hon menar att det var en unik möjlighet att få testa Investor Relations. Arbetet bestod exempelvis av att förmedla Nordeas externa och finansiella information till obligationsinvesterare, analytiker och aktieägare.

– Jag har fått inblick i hur vi kommunicerar med våra största investerare och haft dialog med kreditinstitut som S&P, Moody’s och Fitch.

Hon fick också ta fram investerarmaterial, hålla kontakt med investerare genom olika konferenser samt vara med i produktionen av Nordeas delårsrapporter och presentationer.

– Det har varit en mycket lärorik tid med högt tempo. Man lär sig massor. Det är otroligt nyttigt att träffa nya kolleger och få insyn i nya arbetssätt.

Hur skiljer sig ditt vanliga jobb från vikariatet?

– Det är helt annat. I mitt vikariat fick jag sätta mig in i investerarnas perspektiv och lära mig hur vi uppfattas externt. Man får en helhetsbild på IR och ser alla delar på banken eftersom man ska kommunicera bankens verksamhet utåt.

En fördel med intern arbetsrotation menar hon är att man kanske upptäcker något man vill jobba med i framtiden – eller tvärtom. Det är också bra att skaffa sig nya nätverk.

– Det behöver inte vara en avancerad tjänst man prövar på, det kan handla om att få träffa kunder, testa IT eller hållbarhet.

Randie Atto Rhawi tror att det ligger en hel del osäkerhet hos medarbetare om vad som gäller om man hoppar in på nya uppdrag, men tycker att man ska prata gott om det på utvecklingssamtal.

– Jag tycker man ska uppmuntra anställda till det. Man får nya perspektiv när man är tillbaka på sin tjänst och mer kunskap. Jag kan inte se något negativt med det.

Själv fick hon ett fantastiskt välkomnande på sitt vikariat.

– Jag kände mig välkommen från början. Det är en viktig aspekt, att man ska känna sig som en del av teamet.

Det är viktigt att vara överens om villkor med nuvarande chef och den nya chefen, och se till att det är samma tjänst man kommer tillbaka till efteråt, framhåller hon.

Vad har du lärt dig under de här tio månaderna?

– Jag kommer att kunna hålla koll på ett annat sätt. En annan lärdom är att det är viktigt att vara flexibel, det händer mycket på marknaden, planer ändras, man måste snabbt kunna släppa saker som inte funkar och gå vidare. Det kommer jag att ta med mig.

Hennes roll på IR innebar också att hon arbetade närmare ledningen.

– Jag har fått mer insikt om hur vi når våra mål. Jag kommer att se på rapporteringen på ett annat sätt, och lättare koppla den till koncernmålen för banken.

Hon har också lärt sig mer om kvartalsrapporteringen, hur mycket bakgrundsarbete, diskussioner och detaljer som ligger bakom.

– På min ordinarie tjänst levererar vi många av de här delarna till IR, och jag kommer att kunna fortsätta att förbättra dem och se till att exakt de delar som behövs skickas vidare.

Hon har under perioden mest jobbat hemifrån, men även varit med på några möten fysiskt.

Har jobbet förändrat din syn på banken?

– Ja, jag förstår så mycket mer. Intresset för banken och finanssektorn och räntemarknaden har växt.

Att hennes nätverk har växt tack vare vikariatet är också något som ligger på pluskontot efter de tio månaderna.

– Jag tror definitivt det gynnar mig i framtiden om jag skulle vilja gå vidare, men även i min nuvarande roll som processledare.

Hon ser fram emot att komma tillbaka till sin ordinarie tjänst och använda sig av de kunskaper hon fått under vikariatet.

Hur vanligt är det med sådana här interna vikariat?

– Jobbrotation är något som uppmuntras mer och mer på Nordea. För mig var det en diskussion om utvecklingsmöjligheter och olika typer av jobb­rotation som kom upp i ett samtal med min chef. Sen dök det här upp.

Nordea jobbar mycket med internrekrytering, enligt Randie Atto Rhawi, men då främst med fasta tjänster.

– Att låna ut sina anställda och inte veta hur man ska täcka upp, kan kanske vara en svårighet. Och som anställd kan det finnas en oro för att min tjänst kanske inte kommer att finnas kvar. Men jag tycker definitivt att man borde införa fler möjligheter till arbetsrotation. Det ger så mycket.

Ann-Sofie Werneberg, som var den som tog över Randie Atto Rhawis roll vid arbetsrotationen, är också positiv till erfarenheten:

– Jag kan inte se att det finns något negativt med det. I alla fall inte på det viset som upplägget varit här. Eftersom min ordinarie tjänst fanns kvar så såg jag det bara som något positivt. Det roligaste är att kunna knyta samman olika erfarenheter och dra nytta av det i en ny roll.

Har det funnits något som har varit problematiskt med den här jobbrotationen?

– Nej, det har faktiskt inte gjort det. Jag har jobbat inom Finance i drygt tio år i en rad olika roller, jag hade en ganska stor verktygslåda med mig från början. Jag tycker om att utveckla mig och lära mig nya saker.  Men en sak som självklart har varit negativ är ju att det har varit en pandemi och att man inte fysiskt har kunnat träffa sina nya kolleger.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord