Gå direkt till textinnehållet
Annelie Almérus, analytiker Arbetsförmedlingen. Foto: Alexander Donka

»Kundmötena kommer att bli färre«

Det kommer bli allt tuffare att få jobb som rådgivare eller inom kundtjänst i finansbranschen, visar en färsk rapport från Arbetsförmedlingen. För sökande med teknisk kompetens ser det däremot ljust ut.

I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” spår myndigheten inom vilka yrkesgrupper det kommer vara enklast att få jobb de kommande fem åren. Enligt Arbetsförmedlingens prognos väntas störst efterfrågan inom yrkesroller som barnmorska, civilingenjör eller lärare. Desto svårare kommer det vara att få jobb inom andra yrkesgrupper, däribland som banktjänsteman.

Annelie Almerus, analytiker på Arbetsförmedlingen, menar att den ökade konkurrensen om jobben i finansbranschen främst beror på två saker. Digitaliseringen och den ökade automatiseringen av arbetsuppgifter är en viktig faktor. En annan är att det finns fler universitetsutbildningar som kvalificerar studenter att söka jobb på bank än inom andra yrkesroller som kräver mer specifik kompetens.

–  För en banktjänsteman kan man ha en ganska bred högskoleutbildning för att ta jobbet, att jämföra med exempelvis en sjuksköterska. Det gör att det blir många sökande på varje tjänst säger hon.

Tittar man däremot på utsikterna för andra yrkesroller i branschen ser det betydligt bättre ut, inte minst för de med teknisk kompetens. Samtidigt menar Annelie Almerus att bankerna tillsammans med andra branscher just nu har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

–  Digitaliseringen av branschen skulle gå snabbare om det fanns fler data- och systemutvecklare och tekniska civilingenjörer. Det finns ett stort behov av teknisk kompetens, men just nu har vi ett stort underskott på välutbildad arbetskraft, säger hon.

Det finns en oro att jobben inom kundtjänst och rådgivning kommer minska drastiskt de kommande åren till följd av den ökade digitaliseringen. Annelie Almerus tror att jobben kommer bli färre fram till 2024 men är försiktig i sin bedömning.

–  Jobben behöver nödvändigtvis inte bli så mycket färre. Jag tror snarare det handlar om att arbetsuppgifter kommer att förändras, inte att jobben eller att yrkesrollen försvinner, säger hon och fortsätter.

–  Kundmötena kommer bli färre, men de kundmöten som hålls kommer ställa större krav på rådgivaren i form av högre analytisk förmåga och social kompetens.

Enligt Finansförbundet är nästan var femte medlem över 60 år. Inom ett par år går den gruppen år i pension vilket kommer leda till stor arbetskraftbrist i branschen. Annelie Almerus menar att bankerna kommer att ersätta den gruppen, men inte fullt ut.

–  Så ser det ut på i de flesta branscher. Det är ganska ovanligt att man ersätter alla som går i pension inom branscher där det finns utrymme för rationaliseringar, säger hon.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Konjunkturläget är ytterligare en aspekt som kan förändra tonen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har inte gjort en bedömning av konjunkturen men slår fast att om pilarna skulle börja pekat nedåt kommer efterfrågan på klassisk bankmannakompetens att dras ned.

–  Om vi går in i en lågkonjunktur skulle yrkesgruppen begränsas. Det är lite motsägelsefullt eftersom det kanske är då som rådgivningskompetens behövs som allra mest.

Annelie Almerus spår en ökad centrering av finansjobben till storstäder, men understryker samtidigt att möjligheten för kunden att träffa sin rådgivare också måste finnas både regionalt och lokalt. För att öka chanserna att arbeta i finansbranschen är det viktigt att lägga till teknisk kompetens.

–  Datakunskap eller teknisk kompetens utöver sin utbildning gör att man blir betydligt bredare inom yrket, säger hon.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord