Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16 – i år också
Traditionsenligt åskådliggjorde 16:00-rörelsen idag löneskillnaden mellan män och kvinnor, vid en manifestation på Sergels torg i Stockholm.

Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16 – i år också

Traditionsenligt åskådliggjorde 16:00-rörelsen idag löneskillnaden mellan män och kvinnor, vid en manifestation på Sergels torg i Stockholm.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är idag 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:00 varje dag, räknat på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17.

Bakom kampanjen Lön hela dagen står 16:00-rörelsen, som är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer.
Sedan kampanjen startade för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00. Med den förändringstakten, 1,8 minuter per år, nås jämställda löner om 33 år.
– Att kvinnor jobbar gratis en hel timme varje dag är oacceptabelt. Ska vi nå ett jämställt samhälle är det dags att öka takten. Det kräver att regering och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och utökar arbetet, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

FTF – facket för försäkring och finans deltog i år för första gången på fotograferingen av det nya klockslaget.
– Den strukturella löneskillnaden mellan kvinnor och män följer kvinnor från yrkeslivet in i pensionen, och att motverka sådana osakliga löneskillnader är en viktig facklig fråga, säger Ulrica Jansson, förhandlare på FTF med jämställdhetsfrågor som bevakningsområde.
– Lön hela dagen är ju en sammanslutning av fackförbund, politiska kvinnoförbund, och olika feministiska organisationer, det var väldigt inspirerande att se representanter från alla håll samlade i en fråga, fortsätter hon.

Vad tror då FTF krävs för att vi ska få jämställda löner?
Vi vet av erfarenhet att regelbundna lönekartläggningar minskar lönegapet mellan kvinnor och män. Vi har tidigare framfört önskemål om att ha lönekartläggningar en gång om året i försäkringsbranschen, men det har arbetsgivaren avvisat. Därför är vi väldigt positiva till att alla arbetsgivare mer fler än tio anställda från och med i år blir skyldiga att göra årliga lönekartläggningar, säger Ulrica Jansson.

Text: Åsa Berner

publicerad
15 februari 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram