Gå direkt till textinnehållet
Forex Bank, OK Q8 Bank och Sparbanken Lidköping är Sveriges mest solida banker. Montage: Ola Forssblad

Lista: De är Sveriges starkaste banker

Forex Bank, OK-Q8 Bank och Sparbanken Lidköping är Sveriges mest solida banker, visar en undersökning från Westnova Management. Lägst soliditet har nätmäklarna Avanza och Nordnet.

På förstaplats hamnar Forex Bank med en soliditet på 71 procent. Siffran sticker ut som den klart högsta, men hänger ihop med att ICA Banken köpte Forex bankverksamhet under 2021.

På andra och tredjeplats kommer OK-Q8 Bank och Sparbanken Lidköping. Sparbankerna som grupp dominerar i undersökningens toppskikt, där bland annat Sparbanken Virserum ligger på en sjätteplats och som för ett par år sedan var Sveriges starkaste bank.

Undersökningen om bankernas soliditet är gjord av Westnova Management som bland annat är verksamt inom omvärlds- och bankanalys. Bolaget har tittat på de 88 svenska banker som står under Finansinspektionens tillsyn. På totalen hamnar bankernas sammanlagda soliditet på 6,27 procent, att jämföra med siffran från 2020 på 6,06 procent.

”Soliditeten är stabil runt sex procent och är fortsatt viktigt, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när det är osäkerhet om den globala ekonomin, efter mycket stora stimulanser och i en miljö med historiskt hög skuldsättning. Därtill har tillkommit en allt högre inflation, som huvudsakligen skapats av för stora stimulanser”, säger Henrik Molenius, vd på Westnova Management, i en kommentar.

Flera nischbanker som Ikano, Klarna och Nordax har stärkt sina balansräkningar under året, vilket lyfter bankerna i undersökningen. Ikano Bank hamnar på en femteplats med en soliditet på 23,38 procent.

Lägst soliditet har Avanza Bank och Nordnet Bank, vilket förklaras av att bolagens försäkringsverksamhet ingår i balansräkningen. Justerat för försäkringsverksamheten ligger soliditeten för Avanza och Nordnet på 7,8 respektive 7,5 procent. Även storbankerna Swedbank, SEB och Handelsbanken hamnar i bottenskiktet med en soliditet på 5,88, 5,85 respektive 5,43 procent.

Totalt har svenska banker ett eget kapital runt 761 miljarder, mot förra årets siffra på 671 miljarder kronor. Den sammanlagda balansomslutningen ligger i år på 12 215 miljarder kronor, där Swedbank, SEB och Handelsbanken står för lite mer än tre fjärdedelar. Den sammanlagda balansomslutningen är runt 2,2 gånger Sveriges BNP för 2021.

Definitionen på soliditet, enligt undersökningen, är eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver genom balansomslutningen per årsskiftet 2021.

Se hela listan från undersökningen här: