Många i bankbranschen vill jobba på distans
Per-Ola Jeppsson, risk manager på Swedbank Försäkring. Foto: Alexander Donka.

Många i bankbranschen vill jobba på distans

De flesta anställda i finansbranschen vill kunna jobba på distans, men endast en tredjedel har den möjligheten, visar Finanslivs under­sökning. Effektivitet är det främsta skälet till distansjobb. Många uppger också att de inte hinner med jobbet på arbetstid.

Möjligheten till distansjobb skiljer sig åt i finansbranschen, både mellan olika arbetsgivare och olika yrkesroller. Det är betydligt vanligare att chefer har möjlighet att jobba på distans, visar Finanslivs undersökning bland anställda i finansbranschen. 60 procent av cheferna jobbar på distans, medan snittet för branschen som helhet är 33 procent.

Om undersökningen

Finanslivs undersökning om distansarbete genomfördes under två veckor i slutet av oktober och början av november 2019. Enkäten gick ut till 7 000 slumpvis utvalda yrkesverksamma medlemmar i Finansförbundet. Av dem svarade 1 780 personer, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 25 procent. 10 procent av de svarande har en chefsroll.

Men efterfrågan är stor. Bland de som inte jobbar på distans uppger drygt 60 procent att de skulle vilja det, och bland de som jobbar på distans anser 95 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att ha den möjligheten.

– För mig är det viktigt att jag äger kontrollen över min tid. Jag tror att många tänker så i dag, säger Sandra Pettersson, affärschef på Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

– Friheten att kunna besiktiga bilen eller gå till frisören och jobba in de timmarna sen under helgen är guld värt, säger en anonym anställd som jobbar med riskkontroll.

De flesta som jobbar på distans gör det någon gång i veckan eller någon gång i månaden, visar Finanslivs undersökning. De vanligaste skälen som anges är att det är mer effektivt, att man kan styra sin egen tid och att man slipper pendla. Många anser också att det är lättare att jobba ostört hemma.

– Jag tycker det är tråkigare att jobba hemma, men om man ska läsa in mycket material är det utan tvekan mer effektivt, säger Per-Ola Jeppsson, risk manager på Swedbank Försäkring.

– Det är flexibelt, man kan själv styra över sin tid. Och få lugn och ro, säger Helena Hagy, som är processutvecklare på Nordea Liv & Pension.

Hon och hennes kolleger har möjlighet att jobba hemma en dag i veckan om arbetet tillåter. Helena Hagy brukar dela upp det på två halvdagar. Det gör det lättare för henne och hennes man att ta hand om hunden Vera, en rhodesian ridgeback på fem år, när de inte har hundpassning.

De arbetsuppgifter som lämpar sig bäst för distansarbete är planering, statusrapportering, läsa dokumentation, göra utredningar och online­-utbildningar om nya regelverk, tycker Helena Hagy. Men även mindre arbetsmöten fungerar bra att genomföra på distans, anser hon.

– Möten med upp till tre personer går bra, vi har ett system där vi kan koppla upp oss och se varandras skärmar. Men inte fler än tre, då blir det svårt att göra sig hörd och känna av stämningen i rummet.

På Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank är det bara Sandra Petterson som jobbar på distans. Några fler anställda har den möjligheten, men ser inget behov av distansarbete.

– Tyvärr är det inte möjligt för våra medarbetare med direkt kundkontakt att jobba hemifrån i dag, vilket kan kännas lite orättvist på ett sätt, säger Sandra Pettersson.

Själv är hon oftast på kontoret, men jobbar hemifrån enstaka dagar. Bankens huvudkontor ligger i Vena, 7,5 mil från Sandra Petterssons bostad i Västervik, så att jobba hemma sparar en hel del restid.

– Det är fantastiskt att få den möjlig­heten när man som jag har två små barn hemma och bor långt ifrån min arbetsplats, det gör det lättare att få ihop livspusslet. Dessutom är det effektivt. Man får hur mycket som helst gjort hem­ifrån, det blir inga kafferaster, säger Sandra Pettersson.

Per-Ola Jeppsson jobbar hem­ifrån 2–3 dagar i månaden, främst om han ska gå igenom instruktioner eller förbereda möten. Även om han föredrar att vara på jobbet är möjligheten till distansarbete något han uppskattar mycket.

– Förutom att man kan jobba ostört är det faktiskt oerhört skönt att få slippa åka till jobbet en dag då och då. Radion kan vara på, du kan slänga in en maskin tvätt samtidigt. Den friheten är väldigt värdefull.

Jörgen Amnestål på Swedbanks IT-avdelning jobbar också hemifrån någon gång i månaden, främst för att få sitta ostört. Egentligen skulle han kunna göra de flesta arbetsuppgifter på distans.

– Men det skulle vara mycket tråkigare. Vi är en väldigt tajt grupp, vi gillar att jobba ihop. Med det sagt kan det bli svårt att sitta i kontorslandskapet och fokusera. Nu håller jag på och förbereder utbildning för kolleger, då jobbar jag gärna hemifrån.

Flera medverkande i Finanslivs undersökning uppger också att de jobbar hemifrån för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under tiden de är på jobbet.

»Hinner inte allt på vardagar, jobbar nån timme på helgerna.« anger en person i Finanslivs undersökning som skäl till distansarbete.

»För mycket att göra så därför behövs det att jag jobbar hemifrån även på min lediga tid.« skriver en annan.

Distansarbete kan ge ökad stress, visar en undersökning från Högskolan i Gävle. Doktoranden Linda Widar undersöker distansarbete­ bland adjunkter, lektorer och professorer på sex olika högskolor och universitet i Sverige. Hennes första delstudie visar att de som jobbar mycket på distans, i det här fallet fler gånger i veckan, upplever sig mer trötta och stressade än de som inte gör det.

Det är lätt att gränsen mellan arbete och fritid blir flytande när man jobbar på distans, anser Per-Ola Jeppsson.

– Du ska leverera, sen hur du gör det och hur du väljer att fördela din tid, är upp till dig. Friheten är större, men det innebär också ett större ansvar som enskild individ.

Distansarbete ställer också andra krav på cheferna, anser Carina Remnemark, som är chef för Private Banking på Nordea Småland-Blekinge-Skaraborg.

– Det krävs struktur och att man har en ledare som förstår hur det är att jobba på distans.

Själv jobbar hon hemifrån då och då, men träffar inte alla medarbetare de dagar hon är på kontoret.

– Jag ansvarar för tolv medarbetare, alla reser inom en 10 mils radie för att träffa kunder. Jag är en distansledare, skulle jag känna att jag var tvungen att åka och träffa mina medarbetare jämt skulle det bli väldigt stressigt. På rätt sätt, med rätt struktur, så tycker jag distansarbete är toppen.

Men enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av techbolaget Citrix är många svenska arbetsgivare fortfarande skeptiska till distansjobb. Det gäller särskilt storföretag, där bara var fjärde bolag uppmuntrar sina anställda att jobba hemifrån.

Jörgen Amnestål, Swedbank. Foto: Alexander Donka

I Finanslivs undersökning syns också att det finns en oro bland vissa att de som jobbar hemifrån inte jobbar lika hårt.

»Känns som om hemmajobbare fuskar…« skriver en person i Finanslivs undersökning.

– Generellt är min uppfattning att man inte litar på personalen. Det kan finnas goda skäl till det ibland, men det finns också ett kontrollbehov, säger en anställd i finansbranschen.

– Det har väl funnits en allmän inställning att man fuskar lite om man inte är på jobbet, säger en annan anställd.

Carina Remnemark tycker att det är ett gammaldags synsätt.

– Det handlar om förtroende för de anställda, det måste man ha rett ut innan. Om man känner ett sådant misstroende, då stämmer inte relationen mellan medarbetare och chef. Jag ser på kundnöjdheten och på resultatet, inte timmarna på plats.

Sandra Pettersson instämmer.

– När jag kom till banken 2014 var det viktigt att vara på plats och följa fasta arbetstider, nu går flera på flextidsavtal och det fungerar väldigt bra. Det handlar om att ha förtroende för och våga lita på sina anställda, se till prestationen och leveransen snarare än när medarbetaren sätter foten innaför dörren. Med det inte sagt att tider inte behöver hållas. Distansarbete får inte påverka verksamheten negativt, då har man svikit förtroendet.

Finanslivs undersökning visar att möjligheten till att få jobba på distans ofta beror på den närmaste chefen. Vissa chefer uppmuntrar distansjobb, andra inte. Flera av de anställda som medverkat i undersökningen efterfrågar en gemensam policy på banken och tydligare riktlinjer för distansarbete.

»Det är väldigt tråkigt med chefer som har fel inställning och gör att det blir svårt för vissa personer som skulle behöva jobba hemma. Borde vara samma regelverk för alla.« skriver en person.

Helena Hagy, Nordea Liv & Pension. Foto: Alexander Donka

»Vissa får arbeta på distans i dag men inte alla i vår grupp trots att vi har samma arbetsuppgifter.« skriver en annan.

»Väldigt olika beroende på vilken chef man har. Tekniska möjligheter finns för distansarbete men avsaknad av en tydlig syn/policy gör att chefer bestämmer själva vilket är negativt.« skriver ytterligare en.

Men trots att det ser olika ut på olika arbetsplatser och under olika chefer är de flesta som Finansliv pratat med överens om att distansarbete kommer att bli allt vanligare.

– Ja, det tror jag. Jag har precis anställt en ung kvinna med två små barn, och då kom den frågan upp. Så absolut, distansarbete kommer bli allt viktigare för arbetstagare, säger Carina Remnemark.

Per-Ola Jeppson tror att möjlig­heten till distansarbete också kommer att vara en konkurrensfaktor för arbetsgivarna.

– Den snäva arbetsmarknaden vi ser i dag där framförallt storstadsregionerna har svårt att få tag i rätt kompetens, den tror jag skulle öppnas upp mer med distansarbete. Då skulle man kunna anställa fler som bor på annan ort, till exempel.

Jörgen Amnestål instämmer.

– För att kunna locka kompetens som kanske inte bor i närområdet så kommer man nog att behöva erbjuda distansarbete. Sen är det viktigt att träffas då och då, man kan inte jobba helt på distans.

Distansarbete kräver också ett tydligt säkerhetstänk, särskilt på bank. Alla distansarbetare som Finansliv har pratat med jobbar hemifrån, inte på allmän plats.

– Våra principer är att inte sitta och jobba på café, flygplatser eller tåg. Däremot om jag bor på hotell så får jag jobba på hotellrummet, men inte när jag reser, säger Carina Remnemark.

– Distansarbete ger mig en stor valfrihet och möjlighet att arbeta var jag vill men med det kommer också ett stort ansvar. Informationssäkerhet är mycket viktigt och jag skulle personligen inte sätta mig och arbeta på ett café, säger Per-Ola Jeppsson.

Distansarbete är kanske inte heller möjligt för alla, anser han, oavsett säkerhetsåtgärder. Vissa arbetsuppgifter lämpar sig bättre för det än andra.

– Det är en fin tanke att alla ska kunna jobba på distans, men om du sitter i daglig produktion, kundtjänst, kundmöten och liknande, då kan du inte jobba hemma, säger Per-Ola Jeppsson.

– Vi har i snitt 60 besök om dagen fortfarande i vår kundtjänst i Jönköping. Samtidigt som vi ser att distansarbetet ökar så måste vi också ha det fysiska bemötandet kvar, säger Carina Remnemark.

Även sådana yrken kan dock komma att ändras framöver, tror några av dem Finansliv pratat med. Den ökade digitaliseringen i finansbranschen öppnar möjligheter för kundtjänstpersonal att jobba på distans.

– Vi är precis i början av de digitala mötena, jag tror det kommer bli mycket vanligare att man vistas på andra platser men kan sköta sina kundmöten ändå. Men det ligger nog en bit fram i tiden, säger en anställd på en storbank.

– Med tanke på digitaliseringen tror jag att även de som jobbar med kundkontakt i dag kommer kunna jobba hemifrån i framtiden, säger Sandra Pettersson.

publicerad
12 februari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram