Gå direkt till textinnehållet
Foto: Marit Lissdaniels

»Mångfald i ett bolag bidrar till olika perspektiv«

Min karriär Uppvuxen med aktiekurserna rullande på text-tv hemma väcktes hans intresse för finansbranschen tidigt. Efter elva år på Handelsbanken är Anil Jina nu chef för Pension och Försäkring i nordöstra Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län.

Anil Jinas ambitionsnivå har alltid varit hög. Det har han med sig hemifrån. Föräldrarna ville att han skulle bli läkare eller ingenjör, men han fastnade tidigt för finansbranschen.

– När jag var liten brukade min pappa följa aktiekurserna på text-tv. Jag gick också ofta till den lokala sparbanken och tömde min sparbössa. Jag minns att jag tyckte att det var en spännande plats, det fanns en mystik kring banker.

Efter gymnasiet läste han finansiell ekonomi och bolagsstyrning på Linnéuniversitet i Växjö, och därefter marknadsföring och bolagsstyrning i Frankrike.

– Jag har ett intresse för språk, och ville få en större förståelse för hur mycket kulturer kan påverka hur bolag kan växa på en viss marknad. Är det givet att ett bolag kan etablera sig lika väl i Frankrike som i USA, till exempel?

Det sociala kan också påverka, att man inte kan prata om samma saker på fikarasterna såsom golf eller segling om man själv inte är uppvuxen med det.

Olika kulturer är också ett av Anil Jinas intressen, och han tycker att det saknas mångfald i finansbranschen. Anil Jinas föräldrar kommer från Indien och har rötter i Kenya, därför ligger också frågan honom nära.

– Generellt tror jag att man ofta är mer bekväm med att anställa någon som är lik en själv, och det kan hämma mångfalden. Det sociala kan också påverka, att man inte kan prata om samma saker på fikarasterna såsom golf eller segling om man själv inte är uppvuxen med det.

Samtidigt visar studier att mångfald – särskilt på chefsnivå – leder till bättre resultat, påpekar Anil Jina.

– Mångfald i ett bolag bidrar till olika perspektiv vilket ger oss bättre förutsättningar för hur vi kan möta kundernas behov.

Foto: Marit Lissdaniels

Han tar också upp att finansbranschen i England har högre mångfald än i Sverige, vilket Finansliv tidigare skrivit om.

– I Sverige pratar man mycket om jämställdhet mellan män och kvinnor, men man vågar inte beröra mångfald. Jag upplever att det är känsligt.

Själv har Anil Jina gjort karriär i en och samma bank. Redan efter utbildningen sökte han sig till Handelsbanken på grund av deras decentraliserade organisation.

– Jag gillade tanken att jobba hos en arbetsgivare som erbjöd frihet under ansvar, att få möjlighet att utveckla såväl organisationen och mig själv.

Han började i kassa och kundtjänst på Handelsbanken i Ronneby. Senare blev han privatrådgivare på samma kontor, och därefter placeringsrådgivare.

Efter några år flyttade Anil Jina till Göteborg, där han började som företagsrådgivare och senare försäkringsrådgivare.

– Eftersom jag har haft många olika roller i banken ger det mig en bra förståelse för hur verksamheten fungerar operativt, vilket är viktigt som chef.

Sedan 2019 är Anil Jina nämligen chef för Pension & Försäkring i nordöstra Västra Götaland, och sedan i mars även för Skåne och Hallands län. Han ansvarar för ett team av specialister som rör sig mellan drygt 60 kontor.

– Vårt jobb är kvalificerad rådgivning och kundvård inom främst tjänstepensionsaffären. I min roll är det mycket team work, det är viktigt att mina specialister känner affärsglädje tillsammans med kontoren.

Att jobba drygt elva år hos samma arbetsgivare är i dag ovanligt. Särskilt om man som Anil Jina bara är 35 år.

I min roll är det mycket team work, det är viktigt att mina specialister känner affärsglädje tillsammans med kontoren.

– Det är klart man har tänkt på hur skulle det vara att jobba för en annan arbetsgivare med en annan organisationskultur. Fördelen är att jag vet vilka utmaningar vi har, och vad ett beslut kan få för effekt.

– Min ambition är att vidareutveckla både organisationen och mig själv.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord