Gå direkt till textinnehållet
Undersökning Foto: IStock

Mindre stressigt för dem som får jobba hemifrån

Bara drygt var tredje anställd i finansbranschen har jobbat hemma under pandemin, visar en ny undersökning från Finansförbundet. Men av dem som jobbat hemma upplever majoriteten att de har blivit mer effektiva och mindre stressade.

När coronapandemin bröt ut i våras uppmanade Folkhälsomyndigheten de som kan att jobba hem­ifrån. Finansliv har tidigare skrivit om att som flest har 40 procent av SEB:s anställda världen över jobbat hemifrån, 50 procent av Swedbanks anställda och 70–75 procent av de anställda på Nordea och Handelsbanken, enligt bankernas egna uppgifter.

Men Finansförbundets nya arbetsmiljöundersökning visar att majoriteten av de anställda i finansbranschen har jobbat kvar på kontoren under pandemin. Endast drygt var tredje finansanställd har arbetat hemifrån på heltid sedan i mars.

– De olika företagen har resonerat lite olika kring distansarbete. Det, kombinerat med att det finns så pass många roller i finansbranschen som kräver att man är på plats på grund av sekretesskäl, tekniska skäl eller för att man har kundkontakt, gör att många i finansbranschen inte kunnat jobba på distans, säger Rikard Nyström, förste vice ordförande i Finansförbundet.

Bland de som jobbat kvar på kontoren önskar 40 procent att de fått jobba hemifrån mer. En av fyra uppger att de känner sig rädda för att bli smittade på sin arbetsplats eller på väg till och från jobbet, och lika många anser att arbetsgivarnas åtgärder för att minska smittspridningen inte varit tillräckliga. Kritiken handlar främst om att den fysiska kontakten med kunder inte har begränsats tillräckligt mycket. Många hade också velat ha mer flexibla arbetstider för att kunna undvika trängsel i rusningstrafiken.

– Arbetsmiljön på kontoren innebär en större oro och fler risker under pandemin. Du måste ta dig till och från arbetet, träffa kunder och kolleger, vilket innebär att du utsätts på andra sätt för smittorisk. Arbetsgivarna måste lyssna till den oron, och ha tät dialog med sin personal, säger Rikard Nyström.

Undersökningen visar också att arbetsgivarnas information till skyddsombuden varit bristfällig. Mindre än hälften skyddsombuden uppger att arbetsgivarna genomfört en riskbedömning av arbetsplatsernas utformning med anledning av pandemin. En tredjedel av skyddsombuden uppger att ingen riskbedömning har genomförts, medan 25 procent inte vet om det gjorts eller inte.

– Det är inte gott nog. Det är jätte­viktigt att riskanalyser genomförs, det ska göras enligt lag. Jag kan inte nog trycka på hur viktigt det är, säger Rikard Nyström.

Totalt sett har dock arbetsmiljön i finansbranschen förbättrats under pandemin. 77 procent av de anställda uppger att de har en generellt god arbetsmiljö, vilket är en ökning jämfört med förra årets arbetsmiljöundersökning då 71 procent svarade samma sak.

Mer än hälften uppger att de har för stressigt på jobbet (52 procent). En hög andel, men ändå en minskning jämfört med 2019 då 60 procent ansåg att jobbet var för stressigt. Förra året uppgav 67 procent av de anställda att de var för få för att klara av arbetsuppgifterna. I år har den siffran sjunkit till 53 procent.

– Det är intressant att siffrorna är så pass positiva, säger Rikard Nyström.

Det förbättrade resultatet i arbetsmiljöundersökningen är kopplat till just hemarbetet. 59 procent av dem som jobbat på kontor tycker att jobbet är för stressigt, medan endast 41 procent av dem som jobbat hemifrån tycker det. Tre av fyra anställda anser att de kunnat jobba mycket mer effektivt och att deras livspussel har blivit lättare att få ihop när de jobbar hemifrån.

– Om du har en miljö hemma där du kan jobba utan att bli störd, så tror jag både den upplevda och den reala effektiviteten kan öka.

De främsta fördelarna med hemarbete är enligt de anställda mindre stress, mindre resor, ökad flexibilitet och effektivitet och mer tid till familjen. En majoritet av de som jobbat hemifrån upplever sig mindre stressade, enligt undersökningen. 42 procent anger dessutom att de varit mindre sjuka än vanligt.

Om du har en miljö hemma där du kan jobba utan att bli störd, så tror jag både den upplevda och den reala effektiviteten kan öka.

Nackdelarna med hemarbete är främst bristen på sociala kontakter samt ergonomiska problem som leder till ökade besvär med rygg och nacke.

– Arbetsgivaren har ansvaret för både den fysiska och psykiska arbetsmiljön, även vid distansarbete. Men det är klart att det innebär andra utmaningar, både för arbetsgivare och skyddsombud. De frågorna kommer vi behöva jobba mer med framöver.

Som Finansliv tidigare skrivit tror flera arbetsgivare att hem­arbetet kommer finnas kvar även efter pandemin. Swedbank har till exempel redan beslutat att distansarbete blir en permanent del av bankens arbetssätt.

Intresset för att behålla hemarbetet är stort även bland de anställda, visar Finansförbundets undersökning. Varannan anställd uppger att de vill jobba hemifrån 2–3 dagar i veckan i framtiden. Bland de som har jobbat hemifrån under pandemin är intresset ännu större.

– En kombination av att ha möjlighet att jobba på distans och ha en arbetsplats att gå till några dagar i veckan verkar vara det ­ideala, säger Rikard Nyström.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord