Gå direkt till textinnehållet
Anneli Wennerström på bankgirot jobbar hemifrån sedan ett år tillbaka. Foto: Oskar Omne

Ökad flexibilitet när jobbet flyttade till hemmet

På jobbet Att arbeta hemifrån under coronapandemin har underlättat för många tjänstemän att få ihop livspusslet med arbete och fritid.

Coronapandemin har påverkat arbetslivet både för dem som har jobbat hemma och för dem som har fortsatt gå till jobbet.

En undersökning bland 2 000 tjänstemän som TCO genomförde 2020 visar att sex av tio som huvudsakligen har arbetat hem­ifrån under pandemin tycker att livspusslet har blivit lättare att få ihop. Särskilt hög andel som upplever att det har blivit lättare finns bland kvinnor (68 procent) och bland dem som har barn under 12 år (77 procent).

Storbankerna om heltid under pandemin:

Finansliv har frågat storbankerna om de sett någon förändring i andelen deltidsarbetande eller upplevelsen av balans i arbetslivet under coronapandemin. Ingen av bankerna har sett någon tydlig tendens i detta men Handelsbankens chef för hälsa och arbetsmiljö, Carina Albiin Svensk, skriver i ett mejl att tendensen i arbetsmiljö­undersökningen 2020 är att balansen i arbetslivet upplevs som bättre.

Danske Banks HR-chef Pernilla Gullin Bengtar kommenterar i ett mejl: »Pandemin med hemmaarbete som följd har hittills inte medfört ett ökat intresse för kvinnor hos oss att gå varken upp eller ner i arbetstid. Generellt så arbetar vi aktivt för att skapa en bra balans där en fungerande och välmående arbetsmiljö är i fokus, oavsett om man jobbar från kontoret eller på distans.«

Bland dem som huvudsakligen har arbetat på arbetsplatsen tycker 20 procent att det har blivit svårare och 17 procent att det har blivit lättare att få ihop livspusslet jämfört med tiden innan pandemin. Men sex av tio som har arbetat på arbetsplatsen under pandemin tycker att livspusslet varken har blivit lättare eller svårare att få ihop.

Att jobba hemifrån har inneburit en ökad flexibilitet i arbets­tiden på ett positivt sätt för hälften av männen och för 40 procent av kvinnorna i undersökningen. Nära en fjärdedel av dem som har arbetat hemifrån har däremot haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och har arbetat mer än de borde.

Läs också

»Jag har aldrig varit så avkopplad som under pandemin«

De som har kunnat anpassa arbetstiden mer flexibelt på ett bra sätt svarar oftare att det har blivit lättare att få ihop livspusslet under pandemin. För dem som har haft svårt att avgränsa arbetet och har arbetat för mycket under pandemin har det däremot blivit svårare.

Enligt rapporten verkar färre föräldrar uppleva stress över att inte få tiden att räcka till för arbete och föräldraskap under corona­pandemin hösten 2020 jämfört med hur det såg ut 2019.

Bland tjänstemän med barn under 12 år är kvinnor som arbetar huvudsakligen hemifrån mer sällan stressade än kvinnor som arbetar på arbetsplatsen. Män som arbetar hemifrån har däremot oftare blivit stressade över att få ihop livspusslet än män som arbetar på arbetsplatsen.

Fler kvinnor än män svarar att de har fått mer gjort än vanligt när de har arbetat hemifrån. Fler kvinnor än män svarar också i undersökningen att de har haft lättare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter när de har arbetat på distans hemifrån.

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.

TCO:s tankesmedja Futurion har undersökt hur det ser ut när det gäller distansarbete och ansvarsfördelning under pandemin. Där visar det sig att hemarbetet under pandemin gjort att män tagit ett större ansvar för barn och hushållssysslor än tidigare. 59 procent av männen säger att de lagt mer tid på hushållsarbete.

– Och det är ju ganska logiskt att om båda sitter hemma och jobbar så är det svårt för mannen att låta bli att packa gympapåsen, säger Ann-Therese Enarsson, vd för Futurion.

Futurion arrangerade i mars ett seminarium där man analyserade tendenser och strömningar som man noterat i och med pandemin, och kunde där konstatera att det pågår en sorts motsatt urbaniseringstrend över hela världen.

– Människor väljer att flytta från storstäder i större utsträckning nu, säger Ann-Therese Enarsson.

Hon menar att människor kommer att ha svårt att tänka sig att ge upp den nyvunna flexibiliteten som distansarbete har medfört. Trenden att kunna sitta i sommarstugan och arbeta periodvis kommer att hålla i sig, tror hon.

De branscher som har störst möjlighet att nyttja det här är främst högutbildade tjänstemän och i Sverige pekar man på just finans- och försäkringsbranschen, samt IT och telecom.

– Vi går ifrån att diskutera livspusslet till att diskutera hur vi ska lösa arbetspusslet. Det finns många baksidor med distansarbete men för många väger de positiva effekterna över. Det kan kanske bli en huvudvärk för arbetsgivaren, hur man ska hantera alla önske­mål om att behålla den nyvunna friheten, säger Ann-Therese Enarsson.