SEB: »Inom kontorsrörelsen har vi fler kvinnliga chefer än män«
Stefan Dahlberg, SEB.

SEB: »Inom kontorsrörelsen har vi fler kvinnliga chefer än män«

Lönerna Alexander Horvath, head of compensation & benefits i SEB, och Stefan Dahlberg, förtroendevald i Finansförbundet i SEB, om löne­utvecklingen 2020 och om åtgärder för att komma till rätta med osakliga löneskillnader.

– Våra siffror har sedan ganska många år varit omvända jämfört med branschen, med större procentuella löneökningar för kvinnorna än för männen. Jag tror att en stor del bakom löneutvecklingen i branschen handlar om att det finns för få neutralt könsfördelade jobb på högbetalda positioner. Tyvärr finns det fortfarande en ojämställdhet i en del kompetensgrupper där många högspecialiserade jobb, välbetalda jobb, har en högre andel män än kvinnor, säger Alexander Horvath.

– Så länge det finns en ojämvikt där så kommer statistiken inte förändras. Vi ser också att lönerna i kvinnodominerade yrken ofta ligger lite lägre, säger Stefan Dahlberg.

– Samtidigt börjar vi se framsteg. Exempelvis inom kontorsrörelsen har vi fler kvinnliga chefer än män på många seniora roller och inom IT är högsta chefen kvinna. Så inom vissa segment är vi redan förbi förändringen, säger Alexander Horvath men tillägger att det finns mycket kvar att göra.

– Det finns fortfarande arbetsuppgifter som är strukturerade så att de attraherar män mer än kvinnor och affärsområden som är väldigt mans­dominanta. Där handlar det om att säkerställa att det finns en kultur som leder till lika många män och kvinnor på alla positioner. Det är inte främst lönesättningen som driver det utan det gör talanghanteringen och att ha ett mindset kring befordringar.

– Vi har en ambition om att rekrytera 50 procent kvinnor. Från rekrytering kan det dock behövas att de stannar uppåt 10 år innan de når de seniora rollerna. Man måste orka ha det tidsperspektivet och jobba med det långsiktigt.

Hur ser ert arbete ut framåt?

– De senaste åren har vi bland annat infört transparenta löne­listor och könsneutrala ingångs­löner. Det som ligger närmast är att titta på en referenslönestruktur som blir ytterligare ett komplement till lönestatistiken. Vi hoppas att det kan bli ett bra verktyg att jobba med i lönesättningen som kan hjälpa både medarbetare och chefer att se inom vilken lönespridning man normalt förväntas ligga, säger Stefan Dahlberg.

När kommer vi få se jämställda löner i finansbranschen?

– Ser man ser till lika lön för lika arbete så tycker jag vi har kommit extremt långt fram jämfört med för ett par år sedan. Ser man däremot till hela branschen så kommer det nog, tyvärr, att ta ganska lång tid, säger Stefan Dahlberg.

– Jag tror vi har en lång resa kvar innan finansbranschen är jämställd, kanske ett tioårsperspektiv. En utmaning jag ser är de nya fintechbolagen där flera av uppstickarna är rätt mansdominanta. I takt med att de växer blir de också en större del av den totala marknadslönestrukturen vilket påverkar branschens statistik, säger Alexander Horvath.

publicerad
3 februari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram