Gå direkt till textinnehållet
SEB är den enda svenska storbanken som har verksamhet i Ryssland och Ukraina. Foto: Tor Johnsson

SEB kvar i Ryssland: »minimal verksamhet«

Förra våren kom beskedet att SEB stänger kontoren i Ryssland. Men 19 månader senare har banken ännu inte lämnat, kan Finansliv berätta. Antalet anställda har halverats sedan årsskiftet, men ännu finns ingen prognos för när stängningen ska vara klar.

I mars i fjol meddelade SEB att storbanken drar sig ur Ryssland. Bakgrunden till det är Rysslands ­invasion av Ukraina.

– Under nuvarande omständigheter är det inte möjligt för SEB att bibehålla verksamheten i Ryssland och SEB har därför börjat att skala ner denna, sa bankens presstjänst i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Näringslivets roll i Rysslands anfallskrig har diskuterats flitigt det senast året. De företag som har stannat kvar eller som efter ett tag återupptagit verksamheten har fått om­fattande kritik och allmänheten har i flera fall uppmanat till bojkott.

Läs också

SEB stänger verksamheten i Ryssland

Under 2022 skrev SEB ned värdet på SEB Bank i Ryssland i omgångar, och i samband med det senaste bokslutet var värdet satt till 0. Men 19 månader senare är stängningen ännu inte klar, kan Finansliv berätta. Uppgifterna bekräftas av SEB:s kommunikationschef Niklas Magnusson.

– Vad gäller Ryssland avvecklar vi sedan mars 2022 verksamheten i Ryssland och har minimal verksamhet kvar i landet, med en låneportfölj som nu nästan är helt avvecklad, säger han till Finansliv.

SEB har kontor i Sankt Petersburg. Banken hade tidigare även ett mindre kontor i Moskva, men som stängdes under 2022. Vid årsskiftet hade verksamheten strax under 80 anställda, en siffra som nu ska ha minskat till 40 anställda. Enligt banken har kontoren inte haft några ryska kunder, utan fungerat som en slags länk för dotterbolag till nordiska, brittiska och tyska företagskunder som har verksamhet i Ryssland.

– Processen med att avveckla ­kvarvarande verksamhet pågår, men kommer på grund av regulatoriska och legala skyldigheter att ta viss tid att fullborda, säger han till Finansliv.

När räknar ni med att avvecklingen ska vara klar?

– Vi kan inte ge någon prognos för det, säger Niklas Magnusson.

Finansliv har ställt frågor om vad i åtagandena mot kunder och myndigheter som gör att processen drar ut på tiden, och om banken har övervägt att sälja verksamheten för att påskynda arbetet. Men det vill SEB inte kommentera.

I årsredovisningen framgår det dock att Ryssland har infört sanktioner som innebär att dotterbolag inte får föra över mer än 10 miljoner rubel per månad, motsvarande 900 000 svenska kronor, till moderbolag i »fientliga stater«.

»Processen med att avveckla kvarvarande verksamhet pågår, men kommer på grund av regulatoriska och legala skyldigheter att ta viss tid att fullborda.«

Problemen kring Ryssland finns även hos andra aktörer. Nyligen rapporterade nyhetsbyrån Siren att Handelsbanken försökt låsa upp frysta tillgångar på Moskvabörsen för kunders räkning. Enligt ett dokument till Kommerskollegium ska banken ha skickat in en hemlig begäran att konvertera tillgångar till onoterade aktier som sedan kan säljas.

SEB har sedan tidigare påpekat att stängningen i Ryssland ska ske ordnat och kontrollerat. I årsredovisningen framgår dock att banken i slutet av förra året tvingats till en nedskrivning på 1,4 miljarder kronor i Ryssland, vilket är mer än vad banken betalar i bankskatt i Sverige. Vid årsskiftet hade banken tillgångar till ett värde om strax under 6 miljarder kronor kvar i landet.

Drar ut på tiden

I mars 2022 meddelade SEB att banken kommer att lämna Ryssland, genom en kontrollerad stängning av kontoren i Sankt Petersburg och Moskva. Men ännu är stora delar av verksamheten igång. I oktober i år jobbade 40 anställda kvar, att jämföra med 77 anställda 2022. SEB gjorde en nedskrivning av tillgångsvärden på 1,4 miljarder kronor i Ryssland i fjol, vilket är mer än vad banken betalar i svensk bankskatt.

 

SEB gjorde en förlust på runt 800 miljoner kronor i Ryssland i fjol, samtidigt som banken betalade 140 miljoner kronor i rysk skatt. Under förra året var dock bankens skattekostnader högre än vanligt, där nedskrivningen i Ryssland är en av förklaringarna. Banken har tidigare uppgett att 0,2 procent av balansräkningen har exponering mot Ryssland.

SEB är även ensam bland de svenska storbankerna att ha kontor i Ukraina. Personalstyrkan där är nu något större än i Ryssland med runt 50 personer. Enligt det senaste bokslutet var intäkter och tillgångar ett per gånger mindre i Ukraina. Under 2022 skrev SEB ned värdet på företagsbanken i Ukraina med 63 miljoner kronor.

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har tusentals bolag dragit sig ur Ryssland. Enligt Handelshögskolan i Kiev hade runt 1 300 västerländska företag i våras lämnat landet, däribland H&M, McDonald’s och flera utländska biltillverkare.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord