Gå direkt till textinnehållet

Spel ökar motivationen på jobbet

Kan man spela sig till bättre motivation på jobbet? Ja det tycker i alla fall företaget The Inspiration Company, som med hjälp av spelmekanismer (gamification) vill trigga anställda till högre engagemang på jobbet detta genom att sätta upp motivationsprogram.

 

– Belöningar i form av pengar kommer ofta långt efter det att insatsen har gjorts. Efter bokslutet så kan man få pengar om resultatet varit bra. Då har man ofta glömt vad man hade presterat för att få belöningen, säger Pär Kempe på The Inspiration Company.

Om gamification ska fungera på arbetsplatser så måste det finnas en tydlig koppling mellan vision, strategier och mål för företaget och det som ger poäng i ”spelet”/motivationsprogrammet.

Enligt Pär Kempe belönar ofta pengar fel saker.

– En nyanställd säljare kanske presterar lika bra som en mer erfaren men omsätter mindre pengar. En traditionell belöningsmodell fångar inte det utan då får den erfarna mer än den nyanställda.

Pär Kempe arbetade tidigare på spelutvecklaren Avalanche som bl.a. hade en utmaning i sin företagskultur. Problemet var att deras utvecklare arbetade lite i sina egna bubblor (Projekt), de 250 anställda fanns i två olika länder som började dra åt olika håll och skapa egna kulturer.

Medarbetarengagemanget var bara 18 procent och företaget bestämde sig därför att skapa ett program för att lösa problemet. Förra året skapade Avalanche ett program som de kallar Power-Up! Det hela är inspirerat av Super Mario bros där man blir starkare/växer när man får fler poäng. I Power-Up spelar man om Ricoins, en virtuell valuta som kan omsättas genom att använda det i den premieshop (3 500 produkter och upplevelser) som Power-Up är anslutettill via The Inspiration Company . Där kan den anställde själv välja, i egen takt, när och hur man vill plocka ut sina Ricoins, på en gång eller spara?

– Vi ville inspirera alla att vara med i vår framgång, vi kallade det The Avalanche Way.

Detta gör att alla får Ricoins när någon gör något bra. Till exempel får alla på företaget Ricoins när ekonomiavdelningen lämnar in bokslutet i tid. Det gör att medarbetare som annars jobbar lite i skymundan kan få positiv uppmärksamhet av sina kolleger vilket ger erkänsla och motivation.

Samma sak händer när USA-avdelningen har lanserat ett spel i tid – då får även alla i Stockholm Ricoins, vilket skapar sammanhållning och bygger gemensam kultur – One Company.

Dessutom ger olika aktiviteter Ricoins för den enskilde och det finns även olika quiz som ger Ricoins, ett verktyg som är värdefullt när företag vill öka medvetenheten i organisationen om ett särskilt ämne.

Hela tiden kan programmet ändras om strategi eller mål förändras. I stället för månadsrapporter delas året in i olika levels, med 6-8 veckor i varje.

– Vi satte av fem procent av bruttolönesumman till Power-up och tog bort alla andra incentives, berättar Pär Kempe.

– Motivation är en extrem färskvara. Man kan vara motiverad på morgonen och sedan tappa den vid lunchtid. Därför måste man påminnas hela tiden. Här får man direkt återkoppling till en insats som man har gjort. säger Pär Kempe.

– Återkopplingen skapar stolthet för det man skapar tillsammans. Via portalen får alla full transparens om företagets aktiviteter och hur de hänger ihop.

Åtta månader efter att Power-Up lanserades har medarbetarengagemanget ökat till över 70 procent, från 18 procent.

– Folk har en annan insikt om vad företaget står för och vilka målsättningar och strategier som bolaget har, säger Pär Kempe.

Här berättar han lite mer om gamification.

 

Unn Edberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord