Gå direkt till textinnehållet
Anneli Adler, privatmarknadschef på Danske Bank.

Stor efterfrågan på ekonomisk rådgivning

Sedan räntorna började stiga har bankpersonalen fått mer att göra. »Det är en stor efterfrågan på rådgivning i privatekonomiska frågor och det tror jag kommer fortsätta en lång tid framöver«, säger Anneli Adler på Danske Bank.

Danske Bank ser ett ökat intresse från kunderna att få ekonomisk rådgivning för att stilla sin oro inför bland annat högre bolåneräntor.

– Det startade redan i våras med kriget i Ukraina och räntorna började stiga. Efter sommaren har efterfrågan på rådgivningstjänster ökat. Kunderna har frågor om bolåneräntor och placeringar. Nu när räntorna stiger har även inlåningen blivit intressant, säger Anneli Adler, chef för privatmarknad på Danske Bank.

Vi har under hösten stärkt vår personal exempelvis inom telefonbanken.

Riksbankens senaste höjning av styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent gjorde att några banker följde efter och höjde räntan på sparkonton och bolån. Andra banker valde att redan innan räntebeskedet höja sina bolåneräntor. SEB och Danske Bank har inte ändrat sina räntor än.

Räntehöjningen innebar även effekter för ISK-kontot. Kapitalet på ISK schablonbeskattas och utgår från statslåneräntan plus en procentenhet. Förra året var den 0,375 procent och nästa år kommer den mer än fördubblas.

Får ni många frågor om ISK?

– Absolut, och när det blir uppenbart att man behöver betala en högre skatt på den sparformen är det en del som ringer och frågar hur det kommer påverka dem och om man verkligen ska ha pengar i ISK.

Kunderna är oroliga och då behöver Danske Bank stötta medarbetarna med bra support, träning och information för att kunna planera möten med kunderna på bästa sätt, enligt Anneli Adler. Banken har dialog med sina kunder i flera kanaler: bankkontoren, telefonbanken och digitalt.

– Personalen är väldigt rutinerad och många har jobbat i liknande situationer tidigare, dock inte alla. Vi har under hösten stärkt vår personal exempelvis inom telefonbanken, så att de är väl uppsjungna på vad som händer för att kunna ge kunderna bra svar.

Det var länge sedan kunderna uppskattade rådgivning så mycket som nu.

Samtidigt som det kan vara utmanande att möta kunder som är oroliga och ibland i kris är det positivt att arbeta som rådgivare nu för kunderna är väldigt tacksamma när de får råd, enligt Anneli Adler.

­­– Kunderna skickar tackmejl. Det var länge sedan kunderna uppskattade rådgivning så mycket som nu. Kul för våra rådgivare att utnyttja hela sin kompetens och inte bara prata bolåneräntor utan om kundens hela ekonomi och hur den påverkas av allt som händer.

Anneli Adler beskriver att det har varit en stor osäkerhet under senaste månaderna för både kunder och bankpersonal kring vad som händer med räntorna.

– Vi måste hantera korta ledtider på ränteförändringar. Det har varit svårt att råda kunden om man ska binda eller ligga rörligt och vi vet inte om vi behöver höja igen om två veckor.

Kommer trycket på personalen öka efter senaste räntebeskedet?

–­ Jag t­ror inte att det kommer öka med anledning av den senaste riksbanksändringen. Det är redan en stor efterfrågan på rådgivning i olika privatekonomiska frågor och det tror jag kommer fortsätta en lång tid framöver.