Gå direkt till textinnehållet
Catharina Belfrage Sahlstrand. Foto: Ali Lorestani

»Taxonomin blir dominerande rättesnöre«

Framtidsspaning Hållbarhetsstrategier och målsättningar är viktiga, men är bara början, enligt Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken. »Fokus kommande tid kommer att handla om fortsatt affärsutveckling och innovation för att engagera och stötta kunder.«

Hur tror du att finansbranschens hållbarhetsarbete kommer utvecklas i år?

– Jag skulle förutspå att finansbranschens hållbarhetsarbete utvecklas vidare på en inslagen bana där mätning, transparens och processer blir allt viktigare liksom att förbättra beräkningsmetoder för att skapa så rättvisande underlag och så mycket jämförbarhet som möjligt i denna tid av nya regelverk och både brist på, och mångfald i, data och dataleverantörer.

Framtidsspaning 2022

Vad händer i finansbranschen 2022? Vilka trender kommer vi få se inom fintech, vad blir nästa steg i hållbarhetsarbetet och hur kommer kundmötena att se ut? Finansliv har pratat med tio profiler om hur finansbranschen kommer att utvecklas i år.

 

– Jag tror att vi kommer att se fler finansmarknadsaktörer rapportera sina klimatrisker i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure), verbalisera sina planer för fossilsektorn och jag hoppas att vi även kommer att se att riskerna med en biologisk mångfald på tillbakagång tar större utrymme i riskbedömning och affärsutveckling.

Vilken inverkan kommer taxonomin att ha?

– Det är svårt att tro något annat än att taxonomin kommer att vara ett dominerande rättesnöre och referenspunkt i en marknad som fortsätter att söka struktur och jämförbarhet. För banker har taxonomin den tvådelade betydelsen att den både ska efterlevas av banken själv och samtidigt vara ett centralt förhållningssätt i kund­dialoger och affärsutveckling.

De flesta storbanker, inklusive Handelsbanken, har lanserat nya policyer och strategier för hållbarhet den senaste tiden, vad blir nästa steg?

– Strategier, målsättningar och strukturer för styrning är viktiga, inte minst det interna arbetet, dialogerna och förankringen som föregår dessa som samlar hela organisationen. Men dessa bitar är trots allt bara början på en resa där dialogen med kunderna om deras hållbarhetsutmaningar och möjligheter och lösningarna gör den stora skillnaden i till exempel klimat­omställningen. Fokus kommande tid kommer, utöver vidareutveckling av mål och strategier och att efterleva regelverk, att handla om fortsatt affärsutveckling och innovation för att engagera och stötta kunder.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst