Skandias vd vill tillbaka till rötterna

Skandias vd vill tillbaka till rötterna

Efter drygt ett år som vd är Frans Lindelöw varm i kläderna och stakar ut vägen framåt för Skandia. Strategin är att fokusera på den traditionella livförvaltningen och försäkringsinslaget i Skandias produkter.

Snabba fakta Skandia

  • Ömsesidigt, kundägt bolag,
  • 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark,
  • 2 500 anställda varav 2 100 i Sverige
  • 600 miljarder kronor i förvaltat kapital,
  • Solvensgrad: 167 procent
  • Total avkastning traditionell förvaltning 2016: 8,2 procent
  • Återbäringsränta: 7 procent
  • Rörlig ersättning till ledande befattningshavare: 0 kronor.

Frans Lindelöw om:

Finansskatten
”Ett: Det är helt fel att kalla den bankskatt eftersom den även slår mot tusentals industriföretag. Två: Vi kallar den pensionsskatt, eftersom den direkt drabbar våra 1,2 miljoner pensionssparare som får lägre pensioner. Både pensioner och arbetstillfällen i Sverige drabbas om den införs. Jobb inom finans är ju enkla att flytta någon annanstans.”

Provisionsförbudet
”Under bilan av ett totalt provisionsförbud har branschen gjort stora framsteg genom självreglering. Skandia var först ut med ett förbud mot up-front-provisioner. Vi vill ha kontroll över kvaliteten i hela värdekedjan och vi har sagt upp samarbetet med några förmedlare. Men MiFid 2 har varit på agendan i flera år och nu har vi tagit höjd för den kommande lagändringen.”

Bonusar och ersättningar
”Ledningen i Skandia har inga bonusar. Våra anställda ska naturligtvis ha marknadsmässig lön, men det ska vara en hög andel fast ersättning och ersättningen ska vara transparent för kunden.”

Det är kärnan i det 160 år gamla livförsäkringsbolaget Skandia som Frans Lindelöw nu ska få svenska folket att förstå nyttan av. Många får ett nollställt uttryck i ansiktet av ord som långlevnadsrisk, premiebefrielse vid sjukdom, hälso- och sjukförsäkring, livförsäkring som faller ut vid dödsfall, efterlevandeskydd och traditionell livförsäkring. Mot allmänhetens okunskap och skygglappar har sparbolaget Skandia – precis som andra företag i branschen – en del att bita i.
– Ja, vårt försäkringserbjudande kan beskrivas som skydd vid händelser i livet som är mindre attraktiva. Medan folk generellt har bra grepp om hus- eller lägenhetsförsäkringar har de mindre koll på vad som händer vid egen sjukdom eller dödsfall, sådant som egentligen ligger dig och din familj närmare. Vi har påbörjat en strategisk förflyttning och går tillbaka till försäkrat sparande och livförsäkring, där vi ska bli bättre på att lyfta fram allt försäkringsskydd som har med personen att göra, säger Frans Lindelöw.

Han väntade till Q4 2016 med att göra de organisatoriska förändringar han ansåg behövdes för att göra strategiförflyttningen möjlig. De första tre kvartalen från det han tillträdde första november 2015 ägnade han sig åt att på djupet förstå produkterna och lära känna organisationen. Försäkring var den del han inte hade med sig från sin långa karriär i finansbranschen. Företrädaren Bengt-Åke Fagerman fanns kvar ett par månader för överlämning, men lämnade Skandia 1 januari 2016.

Frans Lindelöw kom till Handelsbanken 1987 efter ekonomutbildning på Stockholms universitet och tre år som controller på SAS. Han hann med placeringar i Stockholm, London och New York för Handelsbanken innan han gick vidare till Solomon Brothers i London 1994 och till HSCB 1996, först placerad i Stockholm och senare i London. 2002 blev han vd för Nordeas investmentbank.
– Den slog jag ihop med banken och gjorde på så vis mig själv utan jobb. Dåvarande vd:n Lars G Nordström erbjöd mig dock jobb inom Retail Banking samt en plats i koncernledningen. Det är erfarenheten därifrån jag har mest nytta av nu på Skandia. Jag kom ju från investmentsidan innan, men under fem år i Nordeas retailrörelse skaffade jag mig kompetens om företags- och konsumentmarknaderna. Jag satt i kreditkommittén, och lärde mig också en del om Nordea Livs verksamhet, summerar han.

2009, efter att Altor och Bure köpt loss investmentbanken Carnegie från staten, blev Frans Lindelöw dess vd. 2010 köpte Carnegie HQ Bank. Det var några stormiga år direkt efter finanskrisen, och 2011 hade Carnegie en förlust på 200 miljoner kronor. En för Frans Lindelöw logisk slutsats var att i det läget inte dela ut någon rörlig ersättning till de anställda.
– Mot bakgrund av klimatet som var då ansåg jag att det vore provocerande. Men det föll inte i god jord överallt, och det blev väl ett av de få åren utan bonusar där. Min tro är annars att de flesta drivs av att ha roliga arbetsuppgifter och ett bra arbetsklimat. Självklart ska man ha också ha marknadsmässig lön, men det ska vara en hög andel fast ersättning, och ersättningen ska vara transparant för kunden, säger Frans Lindelöw.

Åren 2012 till 2015 arbetade Frans Lindelöw med egna projekt och spenderade mycket tid med familjen i USA. Det var bra med ett uppehåll, en time-out var berikande, anser han.
– Jag är glad att jag fick göra det, annars springer man mest i den här branschen. Visst finns en risk att bli bortglömd på tre år, men det var en kalkylerad risk, säger han.
Barnen är nu 19 respektive 21 år. En dotter är född i England och ett av barnen pluggar fortfarande i USA. De är delvis uppvuxna och har gått i skola utomlands. Men de är definitivt svenska barn, tycker Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw har en bakgrund som basketspelare. Från 12 års ålder till han var 26 år spelade han dagligen, han var länge på elitnivå och spelade sex år i elitserien. Det har präglat honom och hur han är som person, och hans värderingar kommer från idrottsvärlden. Barnen har dock inte visat intresse för just basket.
– Nej, som tur är för familjefriden. Min fru säger att jag förmodligen jagat livet ur dem i så fall, ler han.
Han spelar fortfarande varje vecka med gamla polare från den tiden. Just när vi sitter här på Skandias huvudkontor på Lindhagens gata i Stockholm grunnar han som bäst på det stora beslutet om han ska spela ikväll. Han är 54 år nu och erkänner att kroppen börjar protestera. Finanslivs utsända kan inte låta bli att fråga om inte längd är en stor fördel i just basket? Frans Lindelöw finner sig snabbt och har glimten i ögat när han svarar.
– Jag var kortast i elitserien 1981 i mitt lag, med 1,80. Men det kompenserade jag med intelligens och snabbhet. Men det är rätt att jag inte tycker folk är långa förrän de är över 2,15, säger Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw, VD Skandia

Frans Lindelöw har varit vd i Skandia sedan november 2015.

Inklusive verksamheten i Danmark och Litauen har Skandia nu 2 500 anställda, 2 100 här i Sverige. Sen ungefär ett år tillbaka har Skandia även ett kontor i Vilnius med hundra anställda. Därifrån sköts stora delar av processhanteringen för Skandiakoncernen, som exempelvis att hantera blanketter. Det fleråriga besparingsprojektet Apollo är över, men effektiviteten i organisationen fortsätter att trimmas. Att fler jobb kan komma att outsourcas är inget han utesluter.
– Vi har ett fortsatt konstant sparbeting, precis som alla företag. Eller snarare: vi vill effektivisera alla processer och fortsätter se vad vi kan göra bättre. Vi måste jobba så effektivt och smart som möjligt, och använda oss av robotisering och outsourcing där det går. Det är något våra ägare, det vill säga våra kunder, har rätt att kräva av oss.
Skulle den hett debatterade finansskatten bli verklighet ökar trycket ytterligare på att effektivisera. Skandia har räknat ut att finansskatten ökar koncernens kostnader med 200 miljoner kronor vilket slår rakt in på deras 1,2 miljoner pensionssparare eftersom de är kundägda.
– Jag som vd måste naturligtvis agera då, till exempel genom att titta mer på outsourcing. Effekten kan bli stor om skatten införs, och ändringar kan komma snabbt. Finansbranschen har ju inga fabriker som måste plockas isär för att kunna flyttas. Skatten slår både mot våra sparare som får lägre pension och mot arbetstillfällen i Sverige.

Relationen med facket FTF beskriver Frans Lindelöw som god, med en bra dialog. Fackliga representanter deltar i varje styrelsemöte, och Frans Lindelöw tycker det fungerar utmärkt.
– Från fackligt håll finns en god förståelse för både verksamheten och vår gemensamma agenda, tycker jag.

Hittills genomförda organisationsförändringar handlar om att slå samma några enheter. Till exempel har marknads- och kommunikationsavdelningarna slagits ihop, och bolaget produktbolag har tilldelats ett tydligare ägarskap för erbjudandeutveckling. Målet är att få snabbare beslut och framdrift i kunderbjudandet.
Varumärket Skandia står starkt idag, det har skett en stor varumärkesförflyttning efter skandalerna för tio år sedan, menar Frans Lindelöw.
– Skandia står nu för trovärdighet, och vi är angelägna om att fortsätta förtjäna våra kunders förtroende och flytta fram positionerna för varumärket. Vi är faktiskt det enda livförsäkringsbolaget som ökade kundnöjdheten i senaste SKI-mätningen.

Ingen i ledningen och inga chefer i Skandia har bonus. Alla anställda utom just ledningen omfattas däremot av Skandianen, en vinstandelsstiftelse som de senaste åren gett ungefär 10 000 till 15 000 kronor per anställd, lika för alla.
– Andelarna kan tas ut först efter fem år. Under tiden fonderas de och förvaltas av våra kapitalförvaltare. Konstruktionen är så långt ifrån bonus det går att komma anser jag, säger Frans Lindelöw.
När det kommer till provisionsfrågan tycker Frans Lindelöw att hela branschen, under bilan av ett totalt provisionsförbud, gjort avsevärda framsteg genom självreglering. Införandet av MiFid 2 kommer idag inte att innebära några stora förändringar för Skandia, som var först i branschen med att ta bort up-front-provisionen.
– Vi välkomnar tydliga regler, och genom att vi är kundägda är det extra viktigt att vi som företag agerar korrekt. Vi har avbrutit samarbetet med några förmedlare på privatsidan som inte levde upp till våra förväntningar. För oss är det viktigt att ha kontroll över kvaliteten i hela värdekedjan, säger Frans Lindelöw.

Så sent som nu i november 2016 kom nyheten att Skandia säger upp avtalen med sex franchisebolag med 21 rådgivare runt om i landet. Avvecklingen ska ske så fort som möjligt. 2014 tilldelade Finansinspektionen Skandiabanken en anmärkning och en straffavgift på tio miljoner kronor, för att inte ha följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på ett bra sätt.
– Skandia säljer och distribuerar nu sina produkter genom en egen säljstyrka som består av runt 250 rådgivare, och genom externa förmedlare som Max Mattiessen och Söderbergs & Partner. Vi betalar inte up-front-provisioner till externa förmedlare och vår egen säljstyrka har till största delen månadslön, så vi har i stor utsträckning tagit höjd för kommande lagstiftning, säger Frans Lindelöw.
Kunderbjudandet är egentligen en palett av erbjudanden, och nya MiFid 2 slår rakt igenom alla.

Skandiabanken var en av de första nischbankerna och ligger långt fram med digitala lösningar och har väldigt nöjda kunder jämfört med storbankernas. Här finns en ny vd på plats, Johanna Cedwall.
– Vi tar marknadsandelar på bolånesidan, där vår bolånetrappa – i stället för förhandlingar med varje kund – ger transparens och öppenhet för kunderna. Folk vill inte känna sig lurade, och här riskerar inte kunderna heller att tappa rabatten efter något år, säger Frans Lindelöw.
Mer än hälften av vår affär kommer via rådgivning hos förmedlare. Särskilt när det handlar om de försäkringar som en företagare köper för sina anställda, som pensionsförsäkringar, liv- och olycksfall och hälso- och sjukförsäkringar. Frans Lindelöw återkommer flera gånger till är hur oerhört stolt han är över Skandias erbjudande på sparandesidan.
– Kapitalförvaltarna gör ett fantastiskt arbete för våra sparare. Livportföljen är en jättebra portfölj med bra riskavvägning. Avkastningen kommer att ligga på 7-8 procent för 2016 och återbäringsräntan är 7 procent.

Även Skandias hälso- och sjukförsäkring med utbyggda förebyggande insatser gör Skandias vd stolt. Den gjorde att Skandia förra året utsågs till världens 20:e bästa bolag på Fortune Magazines Change the World List. Det vill säga, Skandia tillhör världens bästa företag när det gäller att göra viktiga sociala eller miljömässiga skillnader genom sin affärsidé.
– Med våra ledord transparens och tydlighet och våra erbjudanden har vi en bra historia att berätta på Skandia och vi ska bli bättre på att berätta den, slår Frans Lindelöw fast.

Text: BrittMari Lantto

Foto: Oskar Omne

publicerad
24 februari 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram