Gå direkt till textinnehållet
Louis Landeman, Danske Bank. Foto: Danske Bank, Mostphotos

”Det tuffa läget för fastighetssektorn har lättat”

Det har varit tufft för många fastighetsbolag när räntorna har stigit och bolagen måste ställa om till den nya räntenivån. "Men för branschen som helhet ser det bättre ut", säger Danske Banks kreditchef Louis Landeman.

I ett läge med höga räntor och lägre intäkter skulle små och medelstora fastighetsbolag utgöra huvuddelen av bankernas kreditrisker kopplat till fastighetssektorn. Det visar ett stresstest som Finansinspektionen (FI) hänvisar till i sin senaste analys.

-Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch och den påverkas av räntenivån och räntekostnader. Det har varit tufft för många bolag när räntorna har stigit och bolagen måste ställa om sig till den nya räntenivån. Anpassningar måste ske som att exempelvis ta in nytt kapital för att få ner belåningsgraden. Den anpassningen tar tid, säger Danske Banks kreditchef Louis Landeman.

De stora bolagen har kommit längre med anpassningar till det högre ränteläget än de små och medelstora fastighetsföretagen.

-De stora börsnoterade bolagen som Finansinspektionen skriver om i rapporten, har flera kapitalkällor tillgängliga och är mer genomlysta eftersom de värderar sina fastigheter och redovisar marknadsvärdet varje kvartal. Anpassningen för de större bolagen går därför lite snabbare och de har i vissa fall lättare att ta in kapital om de behöver det.

FI pekar, i sin analys, ut en större grupp företag bland små och medelstora fastighetsföretag som de ser som sårbara. Landeman tycker att det är svårt att ha en specifik uppfattning om denna grupp av bolag för det finns inte så mycket publik information om den.

-De är mycket möjligt att det är så som FI skriver, men däremot är stresstestet svårt att säga något om. De skriver att de stressar mot högre räntor och sedan mot en svagare konjunktur, och sedan båda samtidigt. När intjäningen minskar och räntorna höjs blir det tufft för ganska många bolag.

Stresstestet innebär inte att scenariot kommer slå igenom, utan testet visar snarare att det skulle det bli ännu värre för en större grupp som är mer sårbara. Det är inte säkert att det kommer innebära ökade kreditförluster för bankerna, eftersom räntorna inte fortsatt att stiga, säger Louis Landeman.

-I FI:s rapport används data från 2022 och det är en statisk analys. Man har inte tagit med aspekten att om det blir ett tuffare läge så gör bolagen rimligtvis något åt situationen.

Vad tror Danske Bank om utvecklingen framåt?

-Det tuffa läget för fastighetssektorn har lättat. Vi hade de högsta marknadsräntorna före årsskiftet och sedan har de kommit ner. Det innebär att bolagen har kunnat refinansiera sig på bättre räntenivåer och framför allt är kapitalmarknaden tillgänglig igen, både obligationsmarknaden och aktiemarknaden. Risken att inte kunna hantera sina skuldförfall har minskat. Däremot måste anpassningen fortfarande ske för den är inte klar ännu. Det kan fortfarande bli problem för enskilda bolag, men för branschen som helhet ser det bättre ut.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord