Gå direkt till textinnehållet
Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Unionen kommer ta Klarna till domstol

Förhandlingarna om brott mot medbestämmandelagen mellan Klarna och Unionen har avslutats i oenighet. Nu driver Unionen frågan vidare. »Vi kommer ta detta till domstol«, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt till Finansliv.

Förhandlingarna gäller de neddragningar på 700 tjänster som Klarna meddelade i våras, utan att först ha informerat eller förhandlat med Unionen och Finansförbundet. Fackförbunden kallade till förhandlingar i juni och krävde skadestånd från Klarna för mbl-brott. Som Finansliv tidigare skrivit nådde Finansförbundet en överenskommelse med Klarna i början av oktober, och har därför dragit tillbaka sitt skadeståndskrav.

Men Unionen, som har flest medlemmar på Klarna, har inte nått någon överenskommelse med banken. I stället har förhandlingarna avslutats i oenighet.

– Finansförbundet valde att säga ja till ett förlikningsförslag som, såvitt jag vet, är detsamma som vi också fick, men som vi inte tycker alls är tillräckligt. Vi vill ha den här frågan prövad, vi kommer att ta detta till domstol, säger Martin Wästfelt.

Nedskärningarna på Klarna – detta har hänt

  • I maj meddelade Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski att Klarna ska skära ned personalstyrkan med 10 procent, alltså 700 tjänster.
  • Klarna har inget kollektivavtal, men har cirka 700 anställda som är medlemmar i Unionen samt 35–40 som är medlemmar i Finansförbundet.
  • Enligt medbestämmandelagen (mbl) ska arbetsgivare som inte har kollektivavtal förhandla med de fackliga parterna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Detta hade Klarna inte gjort, och Unionen och Finansförbundet kallade därför till förhandlingar om mbl-brott i juni. Förbunden krävde skadestånd av Klarna.
  • Förhandlingarna inleddes i augusti. I början av oktober nådde Finansförbundet en överenskommelse med Klarna och drog tillbaka sin yrkan på skadestånd.
  • I september framkom att de cirka 10 anställda som inte skrev på avtal om avgångsvederlag vid nedskärningarna i våras har omplacerats utan förhandling. Även detta är ett mbl-brott, anser Unionen.
  • Den 10 oktober meddelar Unionen att förhandlingarna med Klarna har avslutats i oenighet. Nästa steg är att stämma Klarna i domstol, uppger Unionen.

»Det är tråkigt att Unionen avvisar den överenskommelse som vi nådde med Finansförbundet, samt att de vill avsluta förhandlingen i oenighet. Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta detta och gå in i nästa fas med utökat samarbete. Klarnas uppfattning är fortsatt att inget arbetsrättsligt regelverk har åsidosatts.« säger Klarna i en skriftlig kommentar till Finansliv.

I vanliga fall brukar Unionen inte kommunicera när ett fall drivs vidare till domstol förrän själva stämningsansökan lämnats in, men den här gången har man valt att meddela det direkt.

– Det finns ett så stort intresse för detta, plus att Finansförbundet gick ut med sitt besked om överenskommelse, då känner vi att vi måste tydliggöra att vi gjort en helt annan bedömning, säger Martin Wästfelt.

Han påpekar att Unionen helst vill ha ett kollektivavtal med Klarna.

– Då hade hela den här situationen varit överflödig.

Finansliv har tidigare skrivit om att Klarna kan ha brutit mot mbl igen. Av de 700 anställda som erbjöds avgångsvederlag i våras valde cirka tio personer att tacka nej. De har sedan dess omplacerats till andra tjänster, även detta skedde innan frågan förhandlats med fackförbunden. Unionen anser att det är ytterligare ett brott mot mbl.

– Dels finns detta med omplaceringarna, och dessutom gjorde Klarna en ny neddragning nyligen som vi också måste ta ställning till om vi ska påkalla förhandling och begära skadestånd för, säger Martin Wästfelt.

Ingen av dessa frågor fanns dock med i de förhandlingar som nu avslutats, som Unionen kommer att ta vidare till domstol. Dessa gäller enbart Klarnas första nedskärningsbesked.

– Vårens neddragning berörde väldigt många personer. Den skedde på ett anmärkningsvärt sätt, och man struntade i att följa de spelregler som vi menar ska gälla även för företag utan kollektivavtal. Vi kommer ta detta till domstol för att få ett svar. Sen kommer det säkert komma fler tvister, men det här är det principiella, säger Martin Wästfelt.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord