Vaccinkrav kan bli aktuellt vid nyrekrytering
Foto: Mostphotos

Vaccinkrav kan bli aktuellt vid nyrekrytering

Kan arbetsgivare kräva att anställda vaccinerar sig mot covid-19? Nej, säger både Finansförbundet och BAO. Däremot kan det bli en fråga vid nyrekrytering, enligt Finansförbundet.

Ännu har vaccinationerna mot covid-19 inte nått allmänheten. Men redan nu har frågan om krav på vaccination väckts i vården. Vissa vårdanställda vill inte vaccinera sig, trots att de arbetar med personer i riskgrupp. Har då arbetsgivaren rätt att kräva vaccination?

Det beror i första hand på var de vårdanställda jobbar. Inom kommunal och statlig verksamhet kan arbetsgivare inte kräva vaccination, där finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp. Undantag från grundlagsskyddet kan göras genom lag, men då krävs särskilda skäl.

För privata vårdgivare gäller inte grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp. Där ställs i stället den anställdas intresse av personlig integritet i relation till arbetsgivarens behov. Vad som väger tyngst gällande vaccination är ännu inte utrett.

Samma sak gäller i finansbranschen. Men Finansförbundets jurist Henrik Cronier tror inte att arbetsgivarnas behov av vaccinering kan anses tillräckligt stort här.

– Jag kan inte se att det skulle vara fallet i finansbranschen. De anställdas integritet skulle väga tyngre. Det handlar ju om tvångsmedicinering.

Arbetsgivarnas handlingsutrymme i den här frågan skiljer sig lite åt beroende på om det är en arbetsplats med kollektivavtal eller ej. Om det finns kollektivavtal måste ett eventuellt krav på vaccination först förhandlas, enligt Henrik Cronier.

Men för Finansförbundets kollektivavtal kommer det antagligen inte bli aktuellt. Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) anser nämligen inte heller att arbetsgivare kan tvinga anställda att vaccinera sig.

– För det första får arbetsgivare inte kräva vaccinering och sen har arbetsgivaren normalt sett inte heller kännedom om vilka som är vaccinerade. Även GDPR sätter gränser för hur en arbetsgivare kan spara sådan information, säger Gunilla Grenö, vd på BAO.

Finansförbundet har även kollektivavtal med Svensk Handel, gällande de anställda på Forex Bank. Svensk Handel klargjorde redan innan årsskiftet sin uppfattning till Nyhetsbyrån TT: arbetsgivare kan inte tvinga anställda att vaccinera sig.

De arbetsgivare som saknar kollektivavtal är däremot inte förhandlingsskyldiga, och skulle därmed kunna ställa krav på vaccination.

– Men om någon medlem skulle bli omplacerad eller uppsagd på en arbetsplats utan avtal på grund av att den inte vill vaccinera sig, så är det inte okej. I så fall skulle vi från förbundets sida hjälpa den personen. Det krävs godtagbara skäl för omplacering och saklig grund för uppsägning, och det här är inte tillräckligt, säger Henrik Cronier.

Han jämför med krav på drogtester, där ett antal fall har prövats i Arbetsdomstolen. I de yrken där det ställs höga krav på säkerhet har Arbetsdomstolen dömt till arbetsgivarens fördel, vilket innebär att det i de fallen finns saklig grund för omplacering eller uppsägning om en anställd vägrar drogtest. Samma sak skulle kunna hända med vårdpersonal som inte vill vaccinera sig, enligt Henrik Cronier.

– Att folk håller sig friska inom vården är ju viktigare, där kan jag tänka mig att det skulle kunna vara befogat med krav på vaccination. Men inte inom det privata tjänstemannayrket. Jag tror aldrig att arbetsgivare skulle få den rätten i vår bransch.

Inte heller på de lokala bankkontoren, där kundservicepersonal och rådgivare träffar många kunder?

– Nej. Det finns många andra åtgärder som arbetsgivarna kan vidta i stället, som att sätta upp plexiglas och erbjuda handsprit.

Henrik Cronier tror inte heller att det kommer bli aktuellt med omplaceringar av anställda som inte vill vaccinera sig, om det till exempel finns andra anställda på arbetsplatsen som tillhör en riskgrupp och inte kan vaccineras. Det är snarare de i riskgrupp som i så fall kan tänkas få andra arbetsuppgifter tillfälligt. Gunilla Grenö instämmer.

– Jag delar den bedömningen. Sen hur arbetet ska anpassas utifrån de i riskgrupp beror på varje enskild situation, där får man utgå ifrån arbetsmiljölagen.

När det gäller nyanställningar är läget däremot mer osäkert. Det är möjligt att arbetsgivare kan välja att inte gå vidare med en rekrytering om den sökande inte vill vaccinera sig, enligt Henrik Cronier.

– Jag tror att det skulle bli svårt att driva den frågan arbetsrättsligt, ifall man inte får ett jobb på grund av att man inte är vaccinerad. Skyddet för redan anställda är starkare.

Gunilla Grenö tror dock inte att det kommer bli aktuellt.

– Jag har svårt att se i vilka situationer den frågan skulle uppstå. Utgångspunkten är att arbetsgivaren normalt inte har information om vempå arbetsplatsen som är vaccinerad.

Än så länge har varken BAO eller Finansförbundet fått några frågor kring krav på vaccination.

Inte heller de arbetsgivare Finansliv har varit i kontakt med har några planer på att kräva vaccination.

– Vi följer och respekterar de allmänna vaccinationsprogrammen i de länder vi är verksamma i. Likt samhället i stort, ser också Nordea vaccinutrullningen som ett medel för oss att komma tillbaka till någon form av normaltillstånd. Men vi är fortfarande i ett tidigt skede vad gäller utrullningen, med väldigt få medarbetare som har blivit erbjudna vaccin, så att ha en bestämd ståndpunkt om obligatorisk vaccinering är inte relevant i nuläget, säger Mikaela Östman, pressansvarig på Nordea.

Enligt SEB kommer vaccinkrav inte att bli aktuellt.

– Vi hoppas att alla våra anställda kommer att vilja vaccinera sig, men det är ingenting vi kan följa eller tvinga någon att göra. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att vi tidigt under pandemin införde en rad försiktighetsåtgärder som kommer fortsätta att finnas på plats så länge det finns en omfattande smittspridning eller tills myndigheterna ändrar sina rekommendationer, säger Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB.

publicerad
9 mars 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram