Gå direkt till textinnehållet
Nordeakontor 1964.

»Vår långa historia är bevis på vår förmåga att förändras«

I år fyller Nordea 200 år. Följ med Finansliv på en resa genom historien – från bankbussar till dagens digitala banker.

Nordea firar 200 år i år. Firandet har ändrats på grund av coronaviruset.

– Vi firar Nordeas 200 årsdag virtuellt med våra medarbetare internt samt externt. Externt kommer vi dela med oss av intressanta anekdoter från Nordeas historia, främst via sociala medier i de olika nordiska länderna, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

Nordea har sitt ursprung i både sparbanksrörelsen och affärsbankerna. Bankens historia börjar i Danmark, när Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn öppnade den 1 maj 1820. En av sparbankens första kunder var författaren H.C. Andersen. Liksom de flesta andra kunder föddes han fattig, men vid slutet av hans liv hade han ett sparkapital motsvarande flera miljoner kronor på Sparekassen.

Läs också

»Vår långa historia är bevis på vår förmåga att förändras«

Nordeas svenska gren sträcker sig tillbaka till Wermlandsbanken, som öppnade i Karlstad 1832. Wermlandsbanken var en affärsbank, och Sveriges vid den tiden andra privatbank. Banken slogs samman med Nordbanken (numera Nordea) 1994, men behöll sitt namn ända till 1997.

I Norge har Nordea sitt ursprung i Christiania Kreditkasse, som bildades 1848, och i Finland i Suomen Yhdyspankki/Föreningsbanken i Finland, som bildades 1862.

– Vår långa historia är ett bevis på vår förmåga att möta våra kunders behov, men också vår förmåga att förändras. Nordea har funnits genom många olika historiska händelser, konjunkturer och kriser genom tiderna, som är en del av vilka vi är i dag, säger Kukka-Maaria Nummi, chef för Nordeas bankmuseum.

Efter första världskriget tog handeln fart och kontanthanteringen ökade. Det uppstod ett behov av ett säkrare och lättare sätt att flytta pengar, och därför skapades Svenska Postgirot år 1925. Postgirot var en del av statliga Postsparbanken, och blev senare egen bank och ett dotterbolag till Posten. 2001 köpte Merita-Nordbanken Postgirot Bank, och ett år senare upphörde det som eget bolag och blev en del av Nordea Bank.

– Plusgirot blev det övergripande namnet på betalningstjänster i Nordea Sverige och »Plusgirokontot« blev transaktionskontot i bankens då nya företagserbjudande, säger Kukka-Maaria Nummi.

På 1950-talet infördes bankbussar i de nordiska länderna. Bussarna åkte till mindre orter, arbetsplatser, mässor och evenemang för att möta befintliga och potentiella kunder. De var som mest populära på 60- och i början på 70-talen, men försvann successivt under 80-talet i takt med att bankomater, bankkort och andra självservicetjänster växte fram.

På 1950-talet var det vanligt med bankbussar på landsbygden där bankkontor saknades. Foto: Nordea.

Under 60-talet öppnade också den första drive-in banken i norra Europa i Åbo, Finland.

– Man trodde att drive-in bankerna skulle bli en stor framgång då det under 60-talet blev allt vanligare att äga egen bil, men så blev det inte, säger Kukka-Maaria Nummi.

Drive-in bankerna blev kortvariga. I början av 80-talet stängdes de sista på grund av kundbrist.

På 80-talet öppnade finska Merita den första automatiska telefonbanken. Kunder kunde betala sina räkningar och hantera konton via knapptelefon, även via de första mobiltelefonerna som precis hade lanserats.

Strax därefter kom internetbanken, och även där gick Merita i bräschen. Vid mitten av 90-talet hade banken omkring 500 000 internetbanksanvändare.

Under slutet av 90-talet påbörjades de sammanslagningar av banker som till slut blev Nordea. 97 gick svenska Nordbanken ihop med finska Merita. Tre år senare slogs Merita-Nordbanken ihop med danska Unidanmark, och några månader senare köpte koncernen upp norska Christiania Bank og Kreditkasse. Koncernen bytte namn till Nordea, en kombination av orden »nordic« och »ideas«.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Anledningen till sammanslagningarna var den strukturella förändringen av finansbranschen och den nya verkligheten: vår bank behöver erbjuda tjänster till våra kunder när som helst och var som helst, oberoende av landsgränser. Vi behövde bli starkare och mer effektiva, men också kunna serva våra företagskunder som började bli mer globala, säger Kukka-Maaria Nummi.

Våra äldsta banker i släktträdet var bland de första att uppmuntra folk att spara pengar och att ge lån till industri och handel, vilket har bidragit till tillväxt och välstånd i de nordiska länderna.

Sedan Nordea bildades har digitaliseringen ökat snabbt. Först genom internetbanken och på senare år genom mobilbanken. Användandet har ökat med 87 procent bara de senaste tre åren, och i dag görs omkring 1 miljard inloggningar per år på Nordeas mobilbank.

– I dag görs i princip inga transaktioner på bankkontoren längre, säger Mikaela Östman.

Men även om mycket har förändrats under Nordeas 200-åriga historia har bankens roll i samhället alltid varit viktig, enligt Kukka-Maaria Nummi.

– Våra äldsta banker i släktträdet var bland de första att uppmuntra folk att spara pengar och att ge lån till industri och handel, vilket har bidragit till tillväxt och välstånd i de nordiska länderna. Och att stötta finansiell kunskap och att hjälpa entreprenörer att växa och driva sin verksamhet är fortfarande centralt i det vi gör som bank.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord