Gå direkt till textinnehållet
Manualen Illustration: Lotta Sjöberg

Vässa dig på jobbet – det har du rätt till

Manualen Digitaliseringen i finansbranschen går snabbt, och med AI kan förändringarna bli stora. För att hänga med är kompetensutveckling avgörande. Finansliv reder ut vad du som anställd har rätt till.

Generativ AI som Chat GPT kan innebära stora förändringar på arbetsmarknaden, inte minst i finansbranschen.

Men de anställda i finansbranschen är vana vid att anpassa och förändra sitt arbetssätt i takt med utvecklingen, påpekade Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i en intervju i Finansliv innan sommaren.

Digitaliseringen ökar också efterfrågan på personal med erfarenhet och kunskap inom AI, och kan på sikt leda till nya tjänster. Men då krävs rätt kompetens. Så vad har man som anställd för rätt till kompetensutveckling?

Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågan, men om du jobbar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har du rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. Finansförbundet och BAO har ett särskilt avtal om detta, som säger att arbetsgivarna har huvudansvaret för kompetensutveckling av de anställda.

Arbetsgivarna är skyldiga att säkerställa att både tid och pengar avsätts, och ge incitament och förutsättningar för vidareutbildning. Enligt avtalet ska den centrala överenskommelsen kompletteras med lokala avtal om kompetensutveckling, som utgår ifrån det lokala perspektivet och behoven på varje företag. Kompetensutvecklingen ska ske på ordinarie arbetstid om inget annat är överenskommet.

Rätt till kompetensutveckling

Rätten till kompetensutveckling finns inte reglerad i lag.
Däremot har Finansförbundet och BAO ett särskilt avtal om kompetensutveckling, som säger att anställda har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid.
Källa: Finansförbundet

Samtidigt visar tidigare undersökningar som Finansförbundet gjort att finansanställda får mindre tid avsatt till kompetensutveckling än andra jämförbara tjänstemannagrupper. Dessutom ställs delar av den planerade kompetensutvecklingen in, ofta på grund av tidsbrist eftersom arbetsbelastningen i finansbranschen är hög. Många finans­anställda använder också sin fritid till kompetensutveckling, till exempel för att utbilda sig för licenser så som Swedsec, enligt Finansförbundet.

Därför är det viktigt att du och din chef tillsammans gör upp en plan för din kompetensutveckling, så att den sker på arbetstid. Kom gärna med egna förslag på kurser eller utbildningar du vill gå som kan förbättra din kompetens, det uppskattas av arbetsgivaren. Förslagsvis tar du upp frågan på ditt utvecklingssamtal. Förbered också några argument för varför den utbildning du vill gå kommer att utveckla dig i din yrkesroll – och därmed gynna arbetsgivaren.

Om du är osäker på vilken utbildning som är rätt för dig eller om du inte får gehör från din chef för dina förslag på kompetensutveckling så kan du be en fackligt förtroendevald om råd.

Kom ihåg att även du som anställd har ansvar för din kompetensutveckling. När nya arbetsmetoder och tekniker införs är det viktigt att du sätter dig in i dessa och tar del av den utbildning och information som arbetsgivaren tillhandahåller. Det är också bra att hålla sig uppdaterad om hur branschen utvecklas och vilka kompetenser som efterfrågas, och analysera vilka behov ditt företag har.

Om du vill gå en längre utbildning – till exempel en kurs på universitet eller högskola – kan du söka omställningsstudiestöd. Det är ett nytt stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN)som går att söka sedan hösten 2022, och riktar sig till personer mitt i arbetslivet som vill vidareutveckla sig inom sitt arbetsområde eller byta inriktning.

Studiestödet är en del av ett större paket för kompetensutveckling, som också omfattar stöd från vissa omställningsorganisationer. Men Finansförbundets och BAO:s gemensamma omställningsorganisation Trygghetsfonden är inte en av dem. Det gör det tyvärr även svårare att beviljas omställningsstudiestöd från CSN, eftersom ett yttrande från en sådan organisation förbättrar chanserna att få stödet.

Du har dock rätt att få tjänstledigt för studier även om du inte beviljats omställningsstudiestöd, så länge du varit anställd i minst sex månader. Det finns ingen begränsning för hur länge du kan vara ledig, men tänk på att ansöka om tjänstledighet i god tid. Arbetsgivaren kan skjuta upp din ledighet i som mest sex månader om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord