Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Vd:n uppmanar personalen till tystnad

Finansförbundets klubbordförande har hotats av en chef på SBAB efter Finanslivs granskning av arbetsmiljöproblem på den statliga banken. Efter att NWT rapporterade om hotet har SBAB:s vd Klas Danielsson i ett mejl uppmanat alla anställda att »inte diskutera detta«.

Uppdaterad

Som Finansliv tidigare skrivit inleddes förra veckans SBAB-dag för bankpersonalen med att vd Klas Danielsson tog upp Finanslivs rapportering om problemen med arbetsmiljön. Därefter ägnades dagen åt det kundtema som var bestämt sedan tidigare.

Läs också

Anställda utesluts ur SBAB:s medarbetarundersökningar

Men senare på kvällen blev Kicki Ljung, klubbordförande för Finansförbundet på SBAB, hotad av en chef. Hon vill inte kommentera händelsen, men bekräftar uppgifterna för Finansliv. Kicki Ljung har varit sjukskriven sedan dess.

Trots händelsen står Klas Danielsson fast vid att SBAB har ett bra samarbete med facket.

– Vi har två fackförbund på SBAB, SACO och Finansförbundet, som också har varsin arbetstagarrepresentant i styrelsen. Vi bedömer att vi har bra samarbete med fackförbunden.

Finansförbundets klubbordförande är sjukskriven på grund av sin arbetssituation, är det ett bra betyg på ert samarbete?

– Det rör enskilda personer, så jag kan inte kommentera det.

Nya Wermlands-Tidningen skrev om hotet i onsdags, och kort därefter skickade Klas Danielsson ut ett mejl till alla anställda där han uppmanar dem till tystnad.

»Av hänsyn till den personliga integriteten kommenterar jag eller vi aldrig enskilda personalärenden. Jag ber er alla att agera på samma sätt och inte diskutera detta.« skriver Klas Danielsson i mejlet.

Nils Funcke, journalist, debattör, författare och expert på yttrandefrihetsfrågor, säger till NWT att det är tydligt vad Klas Danielsson vill uppnå med sitt mejlutskick.

– Han vill ju uppenbarligen lägga locket på. Han borde också vara införstådd i att det här inte bara kommer att tolkas ordrätt utan att medarbetare kommer att läsa mellan raderna.

Läs också

»Det är inte mänskligt hur de behandlar sina anställda«

Enligt Klas Danielsson var mejlet inte menat som en uppmaning till tystnad.

»Det var inte min mening att det skulle uppfattas som att lägga locket på, utan jag välkomnar en öppen diskussion både internt och i media. Men integriteten för den enskilde individen i detta får aldrig glömmas bort. Det spelar ingen roll om någon väljer att gå ut i media – utan vi, SBAB, ska inte äventyra integriteten för den enskilde genom att med internt agerande riskera att gå före en utredning som ska ta reda på vad som hänt.  Yttrandefriheten är stark, och jag hoppas att alla medarbetare också visar omsorg om enskilda kollegers integritet.« skriver han i ett mejl via sin presschef till Finansliv.

Enligt honom ska nu hotanklagelserna utredas.

Riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) skickade i tisdags en skriftlig fråga om SBAB:s arbetsmiljö till näringsminister Ibrahim Baylan (S):

»Vittnesmålen är anmärkningsvärda och frågan är om den svenska kollektivlagstiftningen inte gäller på statliga företag? Oavsett så är det klarlagt att arbetsmiljöproblemen och den bristande personalpolitiken behöver tas på allvar.

Min fråga till statsrådet är därför följande:

»Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att statliga bolag ska leva upp till epitetet att vara en god arbetsgivare?«

Frågan ska lyftas i riksdagen inom två veckor.

Lars Mejern Larsson reagerar kraftigt på uppgifterna om hot mot klubbordföranden och det mejl som Klas Danielsson skickat ut till de anställda.

– Det är jätteskrämmande att man försöker tysta de anställda. Särskilt nu i ljuset av det som hänt. Hotbilden gör mig förbannad. Det här har tagit sådana proportioner nu att jag kan bara hänvisa till ansvarig minister.

Fotnot: En extern utredning av händelsen har genomförts på uppdrag av SBAB. Enligt uppgift till Finansliv kan utredningen inte styrka att klubbordföranden har utsatts för hot.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord