Gå direkt till textinnehållet

»Jämställdhet och mångfald är inget mindre än överlevnadsfrågor«

Debatt Att mångfald, inkludering och jämställdhet ger bättre arbetsmiljö och mer dynamiska arbetsplatser är vid det här laget ett okontroversiellt påstående. Så varför går utvecklingen inte snabbare, skriver Katarina Thörnqvist, chef på Wolters Kluwer.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

I grunden handlar det om anständighet och medmänsklighet. Om hur vi bemöter varandra, och vilka möjligheter respektive individ ges. Hållbarhetsaspekten och vår gemensamma trivsel på arbetsplatsen är skäl nog att bedriva ett aktivt mångfaldsarbete. Men att som företag betrakta frågorna enbart i det ljuset vore att underskatta dem. Det är med eftertryck jag hävdar att jämställda, inkluderande arbetsgrupper är mer kompetenta, effektiva och innovativa.

Kvinnor i ledande positioner – utvecklingen går långsamt
Beträffande män respektive kvinnor i it-sektorn ser vi att fördelningen gradvis jämnas ut. På ledande positioner i branschen generellt fanns 31 procent kvinnor år 2021, enligt siffror från branschorganisationen Techsverige. Backar vi bandet tio år och jämför med 2011 ser vi en blygsam ökning, från 27 procent.

Som individer, bolag och bransch bör vi fundera på vad som behöver göras annorlunda. Mitt medskick är att vi, allihop, behöver jobba mer aktivt i våra rekryteringsprocesser. Hur bemöter vi människor? Vad signalerar vi? Är vi inkluderande? Frågor av dessa slag behöver vridas och vändas på kontinuerligt. För varje steg vi tar mot större mångfald ska ses som en vinst för såväl företaget som för våra anställda och samhället.

Min övertygelse är att en grupps gemensamma innovationskraft blir större när den präglas av bredd sett till bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Viktiga element i en sådan grupp står ofta att finna på olika platser i världen, vilket inte bör ses som ett problem. Vi har de tekniska förutsättningarna för att jobba på det sättet och för oss fungerar samarbetet mellan personal i Skandinavien och exempelvis kollegerna i Indien utmärkt.

Så låt oss tillsammans öka ambitionerna på mångfalds- och jämställdhetsområdet ytterligare. Det är dags att se frågorna för vad de är, nämligen som avgörande för företagens utveckling och överlevnad.

Katarina Thörnqvist
Managing Director, Wolters Kluwer, Tax and Accounting, Scandinavia