Gå direkt till textinnehållet

»Det blir färre jobb i finansbranschen totalt sett«

2020-talet Var finns jobben nästa decennium? Katarina Ljungqvist, chef affärsutveckling Sverige på Handelsbanken, om finansbranschen under 2020-talet:

Katarina Ljungqvist, chef affärsutveckling Sverige på Handelsbanken, om finansbranschen under 2020-talet:

– Handelsbanken har en väldigt stark tro på att den personliga relationen kommer vara central även framåt. Som stöd för de personliga mötena ser jag framför mig fler digitala verktyg, fler samarbeten med andra aktörer och att vi kommer möta våra kunder på fler platser än bankkontoren.

– Jag tror att storbankerna kommer finnas kvar om tio år. Men frågan är om det kommer finnas utrymme för den breda ansats som de har i dag. Det är svårt att vara allt för alla, och dessutom vara riktigt vass på det. Jag tror att branschen kommer delas upp i digitala nischbanker och väldigt utpräglade relationsbanker, där vi på Handelsbanken ser oss själva som en av de senare. Vi kommer rikta oss mer mot utvalda kärnkundssegment, nämligen  kapitalstarka privatkunder och privatkunder med intresse för ekonomi, skog- och lantbruk, små och medelstora ägarledda företag, och större företag med tydliga huvudägare.

Läs också

»Jag är övertygad om att finansbranschen kommer kunna ställa om i tid.«

– Vi har inga planer på att minska vår lokala närvaro. Vi ser det som särskiljande, något som tillför värde för Handelsbankens kunder. Vår lokala närvaro ger oss också möjlighet att ha en väldigt kundnära affärsutveckling.

– För att lyckas vara en relationsbank på det sätt vi önskar behöver man jobba både med nära relationer och med ett högtekniskt it-stöd. Det är förmågan att kombinera de två som avgör värdet för kunden. Man får inte heller kliva över integritetsgränsen med den data man insamlar, det är en balansgång.

– Jag tror på mer samarbeten mellan storbanker och fintechbolag, där man kombinerar de värdeskapande delarna. Fintech har varit en snabbt framväxande bransch, som nu går in i en ny fas. En del bolag kommer växa sig starka och bli stora spelare. Andra kommer antagligen trampa snett och försvinna. Framöver får vi även se vilken position de stora globala aktörerna tar, som Google och Facebook.

– Jag tror att det blir färre jobb i finansbranschen totalt sett, men inte mycket färre. Vi jobbar såklart hela tiden med effektiviseringar, men för att kunna vara en relationsbank så vill vi möta kundernas efterfrågan på att vi är nära fysiskt. Då krävs det personal.

– Hållbarhet kommer bli allt viktigare. Det som sker nu och som jag tror kommer att accelerera framöver är att hållbarhetsfrågan integreras i hela verksamheten, från utveckling av idéer till genomförandet av affärer.

– Regelverken kommer också bli mer omfattande, även om de kanske inte kommer i den tsunamiliknande form vi upplevt de sista åren.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord