»Det blir färre jobb i finansbranschen totalt sett«

»Det blir färre jobb i finansbranschen totalt sett«

2020-talet Var finns jobben nästa decennium? Katarina Ljungqvist, chef affärsutveckling Sverige på Handelsbanken, om finansbranschen under 2020-talet:

Katarina Ljungqvist, chef affärsutveckling Sverige på Handelsbanken, om finansbranschen under 2020-talet:

– Handelsbanken har en väldigt stark tro på att den personliga relationen kommer vara central även framåt. Som stöd för de personliga mötena ser jag framför mig fler digitala verktyg, fler samarbeten med andra aktörer och att vi kommer möta våra kunder på fler platser än bankkontoren.

– Jag tror att storbankerna kommer finnas kvar om tio år. Men frågan är om det kommer finnas utrymme för den breda ansats som de har i dag. Det är svårt att vara allt för alla, och dessutom vara riktigt vass på det. Jag tror att branschen kommer delas upp i digitala nischbanker och väldigt utpräglade relationsbanker, där vi på Handelsbanken ser oss själva som en av de senare. Vi kommer rikta oss mer mot utvalda kärnkundssegment, nämligen  kapitalstarka privatkunder och privatkunder med intresse för ekonomi, skog- och lantbruk, små och medelstora ägarledda företag, och större företag med tydliga huvudägare.

– Vi har inga planer på att minska vår lokala närvaro. Vi ser det som särskiljande, något som tillför värde för Handelsbankens kunder. Vår lokala närvaro ger oss också möjlighet att ha en väldigt kundnära affärsutveckling.

– För att lyckas vara en relationsbank på det sätt vi önskar behöver man jobba både med nära relationer och med ett högteknologiskt IT-stöd. Det är förmågan att kombinera de två som avgör värdet för kunden. Man får inte heller kliva över integritetsgränsen med den data man insamlar, det är en balansgång.

– Jag tror på mer samarbeten mellan storbanker och fintechbolag, där man kombinerar de värdeskapande delarna. Fintech har varit en snabbt framväxande bransch, som nu går in i en ny fas. En del bolag kommer växa sig starka och bli stora spelare. Andra kommer antagligen trampa snett och försvinna. Framöver får vi även se vilken position de stora globala aktörerna tar, som Google och Facebook.

– Jag tror att det blir färre jobb i finansbranschen totalt sett, men inte mycket färre. Vi jobbar såklart hela tiden med effektiviseringar, men för att kunna vara en relationsbank så vill vi möta kundernas efterfrågan på att vi är nära fysiskt. Då krävs det personal.

– Hållbarhet kommer bli allt viktigare. Det som sker nu och som jag tror kommer att accelerera framöver är att hållbarhetsfrågan integreras i hela verksamheten, från utveckling av idéer till genomförandet av affärer.

– Regelverken kommer också bli mer omfattande, även om de kanske inte kommer i den tsunamiliknande form vi upplevt de sista åren.

publicerad
9 januari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram