Gå direkt till textinnehållet
Wendy Magnuson i förgrunden och Clara Stjernswärd i bakgrunden. Foto mot vit vägg. Svart-vitt foto.
Vi tycker att Swedbank är ett utmärkt exempel på ett företag som har insett hur fördelaktigt det är med en mångfaldig arbetskraft. Det säger årets mottagare av Centrala jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium.

»Det finns en stark koppling mellan mångfald och innovation«

– Vi tycker att Swedbank är ett utmärkt exempel på ett företag som har insett hur fördelaktigt det är med en mångfaldig arbetskraft. Det säger årets mottagare av Centrala jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium.

Årets stipendium, som delas ut gemensamt av Finansförbundet och BAO, går till Wendy Magnuson och Clara Stjernswärd. De får stipendiet för sin masteruppsats “The Integration of Refugees into the Swedish Labor Market – Connecting Ambidexterity and the Refugee crisis” vid Copenhagen Business School, där de undersökt hur svenska företag kan dra nytta av den mångfald som nyanlända flyktingar medför.

Så här beskriver de sina resultat:

Vilka är era främsta slutsatser i uppsatsen?

– I dagens affärsklimat är innovation avgörande för företags överlevnad. Det finns en stark koppling mellan mångfald och innovation. Immigranter som anländer, eller har anlänt, till Sverige kommer med andra erfarenheter, perspektiv och bakgrunder. Dessa faktorer bidrar till kunskap och nytänkande som främjar innovation inom företag, säger Clara Stjernswärd.
– Kunskap utbyts även mellan de anställda och de nyanställda vilket bidrar till att företag utmanar sina anställda att se saker på nya sätt. I många industrier i Sverige finns det även kompetensbrist och detta kan fyllas ut av nyanlända som kommer med dessa kunskaper, säger Wendy Magnuson.

Hur anser ni att svenska företag är i dag när det gäller att integrera nyanlända flyktingar i sin verksamhet?

– Det finns ett stort intresse och engagemang bland många svenska företag att ta in flyktingar i sina verksamheter. Det finns även organisationer, så som Företagarna, som kontinuerligt jobbar för att hjälpa små-och medelstora företag att dra nytta av de kompetenser och erfarenheter som flyktingar har med sig. Swedbank har med sitt ”Äntligen Jobb”-initiativ inspirerat och hjälpt andra företag att skapa liknande program och ta del av samma framgång som Swedbank har gjort, säger Wendy Magnuson.

Vad tycker ni om Swedbanks arbete?

– Vi tycker att Swedbank är ett utmärkt exempel på ett företag som har insett hur fördelaktigt det är med en mångfaldig arbetskraft. Initiativet som började som ett samhällsengagemang är nu en del av deras rekryteringsprocess.
– Genom en praktikplats och hjälp av en mentor får immigranter med en akademisk bakgrund ta del av den svenska bankindustrin och Swedbanks dagliga verksamhet, vilket vi tycker är toppen. Det är en fördelaktig inlärningsprocess att gå vid sidan av en mentor som lär praktikanten om företaget, deras arbetsuppgifter, och hur arbetsmiljön ser ut i Sverige, säger Clara Stjernswärd.
– Det finns många kulturella skillnader så detta är ett sätt för immigranten att lära sig hur saker och ting fungerar när man arbetar på ett svenskt företag. Till exempel sa Swedbank att många praktikanter var förvånade över hur icke-hierarkiska företag i Sverige är. Programmet har varit en sådan succé att Swedbank nu introducerar konceptet på andra stora svenska företag, fortsätter hon.

Ni har gjort ett eget ramverk – varför, och hur fungerar det?

– Vi analyserade olika kritiska förutsättningar som påverkar hur väl en nyanländ kan bli integrerad på den svenska arbetsmarknaden. För att förstå hur allt var sammankopplat valde vi att skapa ett ramverk som företag sedan själva kan följa. De kan undersöka hur väl de är anpassade för att ta in en flykting på deras företag, samt om de agerar på ett sätt som är ”ambidextrous”, det vill säga att de kan hantera och utveckla sina nuvarande processer och anställda samtidigt som de utforskar de möjligheter och kunskaper som flyktingar tar med sig till företaget. Genom att balansera utveckling av nuvarande processer och utforskande av nya möjligheter skapas ett fördelaktigt klimat för innovation inom företaget. Ramverket integrerar punkter som rör innovation, immigration samt mångfald, säger Wendy Magnuson.

Vilka tips har ni till svenska företag som vill integrera nyanlända?

– För att en integration av nyanlända på ett svenskt företag ska vara lyckat, måste företaget ha öppenhet för olikheter samt förståelse för dessa människor och vad de har varit med om. Självklart är de anställda på företaget så fokus ska ligga i att ta del av deras kompetenser och kunskaper, men samtidigt måste man acceptera att inlärning och rekryteringsprocessen kan komma att se annorlunda ut, säger Wendy Magnuson.
– Integration av flyktingar måste även ses som ett långsiktigt engagemang från företagets sida och inte endast något de vill engagera sig i kortsiktigt. Viktigt är även att de anställda är inbjudande och nyfikna på dessa människor, samt intresserade av att ta del av deras kunskaper för att få dem att känna sig som en del av företaget, säger Clara Stjernswärd.

Text: Åsa Berner

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord