Gå direkt till textinnehållet
Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Förhandlingarna på Klarna har strandat

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia har avslutat förhandlingarna med Klarna, då banken efter åtta månader ännu inte gett besked om man vill teckna kollektivavtal eller inte. »Vi uppfattar det inte som seriöst att fortsätta förhandla« säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt till Finansliv.

Förhandlingarna om att teckna kollektivavtal på Klarna har strandat, vilket tidningen Kollega var först att rapportera om. Efter åtta månader valde Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer att avsluta förhandlingarna.

– Vi har kommit till vägs ände. Det har gjorts en förhandlingsplan och Klarna har åtagit sig att ge besked om huruvida man kan tänka sig att införa kollektivavtal eller inte. Men i ett sent skede säger Klarna att man inte kan ge besked om det, säger Martin Wästfelt till Finansliv.

Enligt Unionen vill Klarna först reda ut hur kollektivavtalet skulle fungera tillsammans med Finansinspektionens krav och regler kring bankoktroj, samt hur man ska garantera ett starkt medarbetarinflytande.

– Vi har andra kollektivavtal med företag som har bankoktroj och har även stämt av med Finansförbundet hur det skulle fungera, så det ser jag som utrett. Sen säger Klarna att man vill ha starkt medarbetarinflytande, men det är ju hela syftet med kollektivavtal. För oss är det obegripliga skäl som Klarna anger, vi uppfattar det inte som seriöst att fortsätta förhandla, säger Martin Wästfelt.

Klarna – 3 rättsprocesser

  • Våren 2022 genomförde Klarna omfattande nedskärningar. Omkring 700 tjänster, 10 procent av personalen, fick gå utan att banken först förhandlat med eller informerat Finansförbundet och Unionen. Hösten 2022 gjordes ytterligare nedskärningar på ett liknande sätt. Unionen har stämt Klarna i Arbetsdomstolen för två fall av brott mot medbestämmandelagen (mbl). De första förhandlingarna hålls 7–8 november. Klarna anser inte att man brutit mot lagen.
  • Hösten 2022 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Klarna, där det framkom att vissa anställda har beredskapstid och jobbar natt. Nattarbete är inte lagligt i Sverige om man inte har kollektivavtal som tillåter undantag eller dispens från Arbetsmiljöverket, vilket Klarna saknade vid tillfället. Våren 2023 fick Klarna därför en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för brott mot arbetstidslagen. Banken har överklagat sanktionsavgiften. I juni fick Klarna tillfällig dispens för nattarbete ett år framåt.
  • Unionens skyddsombud på Klarna har gjort flera så kallade 6:6a anmälningar till Arbetsmiljöverket under året, där man begär ingripande av myndigheten på grund av stora problem med arbetsmiljön. I somras gjordes ytterligare en anmälan där skyddsombudet begär en kommunikationsplan från arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket avvisade anmälan, eftersom myndigheten anser att arbetsgivarens kommunikation inte faller inom ramen för Arbetsmiljöverkets rätt att besluta. Skyddsombudet har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten.

 

Om Klarna däremot skulle säga sig villigt att teckna kollektivavtal kan Unionen tänka sig att återuppta förhandlingarna igen.

– Vi vill ha ett besked, att de kommer skriva på. Då kan vi såklart sätta oss och förhandla om hur avtalet ska implementeras i verksamheten, säger Martin Wästfelt.

I ett mejl som skickades ut till de anställda i fredags – som Klarna också skickat till Finansliv – säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski att han är förvånad över att fackförbunden avslutade förhandlingarna.

»Det är häpnadsväckande för mig. Med all min goda vilja och min tillit till svensk pragmatism och samarbetsvilja kan jag inte förstå varför de inte tog den här möjligheten att utforska en god väg framåt!« skriver han i mejlet.

Precis som Unionen nämner lyfter Sebastian Siemiatkowski att Klarna har en del frågetecken kring kollektivavtal som man vill reda ut, bland annat gällande banktillståndet och medarbetarinflytandet, men också hur kollektivavtalet ska fungera med tanke på att Klarna har verksamhet i olika länder, och hur det ska fungera med Klarnas »unika arbetsmodell och kultur«.

– Det är ju många stora svenska företag med verksamhet i flera länder som har kollektivavtal. Jag har svårt att se varför Klarna skulle vara speciellt. Sen kräver det en del arbete att anpassa avtalet för både bransch och företag, men det har vi stor erfarenhet av, säger Martin Wästfelt.

I mejlet skriver Sebastian Siemiatkowski också att de löner och villkor som Klarnas anställda har i dag är bättre än kollektivavtalets på de allra flesta punkter, och han ifrågasätter hur många anställda som vill ha ett kollektivavtal.

Men Martin Wästfelt påpekar att kollektivavtal är ett golv för villkor, inte ett tak.

– Våra avtal förhindrar inte att arbetsgivaren betalar bättre, men det som är centralt och som många kanske inte tänker på är att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra villkoren i ett kollektivavtal. Som det är nu är det upp till Klarnas goda vilja.

Läs också

Unionen stämmer Klarna i Arbetsdomstolen

Även Finansförbundet har medlemmar på Klarna. Tidigare hade Finansförbundet förhoppningar om att skriva kollektivavtal med banken, men några sådana förhandlingar har aldrig inletts.

– Det pågår ingen förhandling. Jag hade hoppats att BAO (Arbetsgivarna inom bank och finans) skulle kunna övertyga Klarna om att de skulle gå med i arbetsgivarorganisationen, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i ett mejl till Finansliv.

Den 7 november inleds förhandlingar i Arbetsdomstolen mellan Unionen och Klarna i en annan fråga. Unionen har stämt Klarna för brott mot medbestämmandelagen (mbl) efter de omfattande nedskärningar som gjordes på banken under våren 2022, som Finansliv tidigare skrivit om. Omkring 700 tjänster, 10 procent av personalen, fick gå utan att banken först förhandlat med eller informerat fackförbunden. Klarna anser inte att man brutit mot lagen.

– Vår ståndpunkt är att det är absolut mindre krav på medarbetarinflytande och samverkan när man inte har kollektivavtal, men även då finns vissa regler som man som arbetsgivare måste följa. Det menar vi att Klarna inte har gjort, säger Martin Wästfelt.

Har stämningen i Arbetsdomstolen påverkat förhandlingarna om kollektivavtal?

– Det vet jag inte. För oss har det varit självklart att driva detta, det är en viktig fråga och vi tycker att Klarna har hanterat det på ett flagrant felaktigt sätt.

Finansliv söker Klarna för en kommentar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord