Handelsbanken stänger nästan hälften av kontoren
Foto: Alexander Donka

Handelsbanken stänger nästan hälften av kontoren

Handelsbanken stänger 180 av 380 kontor samtidigt som 1000 anställda i Sverige får lämna. Det beskedet lämnade banken på en pressträff på onsdagen.

Det är ännu oklart vilka kontor eller vilka delar av personalen som kommer att påverkas. Det är heller inte klart hur nedskärningen i kontorsrörelsen ska fördelas mellan storstäder och övriga landet. Planen är att de 180 bankkontoren ska stängas de kommande 18 månaderna.

Nedskärningen berör 1000 anställda i Sverige och genomförs de närmaste två åren, utöver de besparingar som gjordes 2019 och omfattade 500 anställda i Sverige. Strategiomläggningen väntas leda till besparingar på 1 miljard kronor.

–  Vi ser betydelsen av våra kontor, de är vår intäktskälla, men ser också att några kontor tappat i relevans men samtidigt kraftsamlar vi andra kontor, som vi faktiskt ska ha kvar. Kontor som slås samman är kontor där kunderna redan valt att besöka oss på andra sätt, säger vd Carina Åkerström.

–     Vi vet ganska väl vilka kontor och på vilka orter där kunderna är nöjda med det digitala erbjudandet, fortsätter hon.

Carina Åkerström menar att man inte frångår sin långsiktiga strategi med ett stort kontorsnät och lokal närvaro.

–  Kontoren är fortsatt ryggraden där vi möter våra kunder. Det vi gör nu är att vi kraftsamlar på de kontoren där vi ser att vi har möjligheter att komma närmare kunderna, säger hon.

Diskussioner och förhandlingar kommer att inledas med Finansförbundet.

–  Det är klart att all personal som berörs måste vi ta omhand. Jag har ingen annan förhoppning än att det ska gå så bra som möjligt. Men det är 1000 anställda som måste hanteras varsamt. Därför inleder vi nu diskussioner med de fackliga representanterna, säger Carina Åkerström.

Det blir inte några fler avsättningar till vinstandelsstiftelsen Oktogonen. Enligt Handelsbanken kommer Oktogonen framöver att klassificeras som »rörlig ersättning«. Oktogonens ordförande Jan-Erik Höög bekräftar till DI att det inte blir några fler avsättningar till vinstandelsstiftelsen.

»Ingen mer avsättning kommer ske till stiftelsen Oktogonen. Styrelsen för Oktogonen kommer fortsätta att förvalta kapitalet i enlighet med Stiftelseurkund och stadgar«, skriver han i ett mejlsvar.

Oktogonen är näst största ägare i Handelsbanken efter Industrivärden.

Vad tänker du om nedskärningarna? Hör av dig till oss på redaktion@finansliv.se

publicerad
16 september 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram