Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Handelsbanken testar anställda för antikroppar

Coronakrisen Handelsbanken kommer att erbjuda alla anställda tester för antikroppar mot covid-19. Testningen börjar i Stockholmsområdet. »Vi börjar på måndag« säger Carina Albiin Svensk, chef för hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken.

Med start nästa vecka kommer anställda på Handelsbanken i Stockholmsområdet kunna testa sig för antikroppar mot covid-19. På sikt kommer samtliga anställda i Sverige att erbjudas gratis tester.

– Vi börjar i de regioner där spridningen är som störst, men erbjudandet kommer gå ut till alla medarbetare, säger Carina Albiin Svensk.

Erbjudandet har tagits fram i samråd med fackliga representanter på Handelsbanken. Även konsulter i banken kommer att erbjudas tester, men får då bekosta dem själva.

Finansliv har tidigare skrivit om SEB, som började testa ett urval anställda för covid-19 i Stockholmsområdet förra veckan. Då uppgav Handelsbanken att testning ännu inte var aktuellt.

– Vi har inte velat göra det här tidigare, för då har prioritetsgruppen för testning varit patienter och personal inom vård och omsorg. Nu vill Folkhälsomyndigheten uppgradera testningen till samhällsviktiga funktioner, där bank ingår, säger Carina Albiin Svensk.

Nu är rätt läge, anser hon, då testningskapaciteten är så pass stor att det inte skapar några undanträngningseffekter. Dessutom finns det nu mer tillförlitliga antikroppstester än de snabbtester som användes tidigare, enligt Carina Albiin Svensk, som själv är läkare.

Läs också

Anställda på SEB i Stockholm testas för covid-19

De tester som Handelsbanken använder kommer från leverantören Bergus Medical. Resultatet skickas hem till medarbetarna inom några dagar efter testet, och följs sedan upp av ett videosamtal med läkare.

– Där kan man få veta lite mer om vad testresultatet innebär.

Folkhälsomyndigheten anser att man bör vara försiktig med hur man tolkar antikroppstester på individnivå, hur ser ni på det?

– Vi kommer inte gå ut med någon generell rekommendation utifrån testerna. Mängden antikroppar man har kommer påverka vilka återkoppling man får av läkaren. Är man i gråzon, att man har en liten mängd antikroppar, så får man ta om provet efter 14 dagar. Ingen ska lämnas med ett osäkert provsvar, säger Carina Albiin Svensk.

Kommer Handelsbanken att få ta del av resultaten?

– Vi kommer att få se de samlade resultaten på en aggregerad nivå, men inte de individuella testresultaten. De är konfidentiella.

De aggregerade resultaten från Handelsbankens tester kommer sedan att ingå i Bergus Medicals samlade statistik, som återkopplas till Folkhälsomyndigheten.

Carina Albiin Svensk tror att testningen i Stockholmsområdet kommer vara klar inom en månad. Därefter kommer tester att erbjudas i övriga landet. På längre sikt planerar Handelsbanken även att erbjuda tester till sina anställda i andra länder.

– Det här är ett koncerngemensamt erbjudande. Men naturligtvis ser behovet olika ut i olika länder, och även möjligheten att tillhandahålla kvalitetssäkrade tester. I de länder som vill testa och ser nytta med provtagningen kommer vi erbjuda det, i enlighet med ländernas nationella strategi naturligtvis, säger Carina Albiin Svensk.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord