Gå direkt till textinnehållet

Handelsbankens resultat bättre än väntat

Handelsbankens omsättning slog förväntningarna, liksom nettovinsten, i fjärde kvartalet. Bankens vd Carina Åkerström summerar resultatet som »det bästa i bankens 150-åriga historia«.

I år valde Handelsbanken att i sin kvartalsrapport redovisa siffror där danska och finska verksamheten, som är till salu, räknats bort. Tillsammans svarar de för omkring 10 procent av Handelsbankens intäkter och 8 procent av rörelseresultatet. Rensat för  dessa verksamheter landade nettovinsten på 5311 miljoner kronor, vilket är en ökning på 30 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år.

I en rapportkommentar summerar bankens vd Carina Åkerström resultatet som ”det bästa i bankens 150-åriga historia”.

De totala intäkterna uppgick under kvartalet till 12.696 miljoner kronor, jämfört med 11.431 miljoner kronor under samma period föregående år. Ett något högre resultat än analytikernas prognos på 12.225 miljoner kronor.

I oktober förra året annonserade banken sina planer att lämna verksamheterna i Danmark och i Finland därför att de var mindre lönsamma. Ser man till de verksamheter som är kvar ökade de totala intäkterna 10,6 procent till 11.561 miljoner kronor.

Räknar man med verksamheterna i Danmark och Finland redovisar Handelsbanken ett rörelseresultat på 6.526 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2021, vilket kan jämföras med 5.712 miljoner kronor samma period under föregående år.

Räntenettot landade under fjärde kvartalet på 8.106 miljoner kronor, vilket var lägre än analytikernas förväntningar på 8.003 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5.187 miljoner kronor, och storbankens totala kostnader under fjärde kvartalet hamnade på 6.204 miljoner kronor, en ökning jämfört med samma period under föregående år, då kostnaderna summerades till 5.616 miljoner kronor, och mer än de 5.594 miljoner kronor som analytikerna hade väntat sig.

Kostnadsökningen beror till stor del på investeringar i affärsutveckling och IT, uppger Carina Åkerström till Di.

Bankens styrelse föreslår en höjd utdelning, från 4,10 kronor per aktie i fjol, till 5,0 kronor.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord