Gå direkt till textinnehållet

Hur kan jag utveckla utvecklingssamtalet?

FRÅGOR OCH SVAR Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Mitt senaste utvecklingssamtal var en total katastrof, min chef verkar inte ha en aning om vad jag gör, utan läste innantill från en lapp. Vad kan jag göra för att vända processen till något positivt i fortsättningen?

Henrik Cronier svarar: Om du arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal har du inte per automatik rätt till utvecklings- eller lönesamtal. Om det finns kollektivtal formuleras reglerna kring utvecklings- och lönesamtal ofta i lokala överenskommelser. Utgångspunkten är att du ska ha rätt till ett årligt återkommande utvecklingssamtal och ett därpå följande lönesamtal.

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

För chefen är utvecklingssamtalet ett verktyg för ett effektivare ledarskap. För dig som medarbetare handlar utvecklingssamtalet om att få återkoppling på arbetsinsatserna samt att klargöra utvecklingsbehov och dina personliga mål. Lönesamtalet ska vara en dialog präglad av kvalitet. Det normala är att du som gjort en fullgod arbetsinsats utvecklas i arbetet och ökar din kompetens på ett sådant sätt att du erhåller en lönehöjning. Utgångspunkten är att du får en lönehöjning. Får du ingen eller ringa löneökning ska en skriftig handlingsplan upprättas.

Om du är missnöjd med ditt utvecklings- eller lönesamtal bör du kontakta din lokala Finansförbundsklubb eller kontakta facklig rådgivning centralt. På Finansförbundets webbplats finns råd inför både utvecklings- och lönesamtalet.

Svaret gavs i april 2023.

»I dagsläget har de generativa AI-chatbotarna fortfarande mycket att lära«, skriver Finanslivs tf chefredaktör Julia Nilsson.
Läs Julia Nilssons ledare

Debatt: »Fondavgifter kostar spararna en förmögenhet«

»Dyra och ofta ganska dåliga fonder där spararna sitter inlåsta på grund av en överhängande skatteskuld är en guldgruva för fondbolagen, men en dålig investering för privatspararna«, skriver Erik Nordenskjöld på värdepappersbolaget Citroneer.
Läs debattartikeln