Gå direkt till textinnehållet

»Ingen bank är bättre eller sämre än någon annan«

Situationen på Handelsbanken Capital Markets är inte unik. Trakasserier är vanligare i handlarrum och säljorganisationer, enligt fackförbunden.

Kritiken mot Handelsbanken har varit omfattande efter Dagens Industris avslöjanden om trakasserier mot flera kvinnliga anställda på en avdelning inom bankens värdepappersbolag Capital Markets.

Banken har anklagats för att ha försökt tysta ned problemen, som ska ha blivit kända för ledningen i samband med metoo-rörelsen förra året. Men det håller varken fackklubben eller arbetsgivaren med om.

Det har pågått ett arbete med att förbättra arbetsmiljön på Capital Markets i flera år.

– Vi jobbar väldigt decentraliserat i det fackliga arbetet på Handelsbanken, men ordföranden för klubben som ansvarar för Capital Markets har varit informerad om vilka åtgärder som vidtagits. Det är inte alltid det leder till avsked, det finns andra arbetsrättsliga åtgärder, säger Anna Hjelmberg, ordförande för Finansförbundet i Handelsbanken.

– Jag upplever inte att vi har sopat det under mattan. Det har pågått ett arbete med att förbättra arbetsmiljön på Capital Markets i flera år, där vi har vidtagit ett antal åtgärder. Men det man kan konstatera är att de här åtgärderna inte har varit tillräckliga, säger Stina Petersson, personaldirektör på Handelsbanken.

Stina Petersson vill inte närmare kommentera vilka åtgärder det handlar om.

– Med omsorg och ansvar för medarbetarna så kommenterar vi aldrig enskilda individer eller händelser.

Läs också

»Vi nådde inte fram till alla«

Både Stina Petersson och Anna Hjelmberg framhåller att Handelsbanken har arbetat länge med att förebygga trakasserier och kränkande behandling, bland annat genom en årlig arbetsmiljöundersökning och utbildningar för chefer och anställda.

– Vi bildade en partsgemensam jämställdhetskommitté 2009 för att jobba med aktiva åtgärder och utbildningsinsatser, säger Anna Hjelmberg.
Arbetsmiljöundersökningen har under åren utvecklats och innehåller nu också frågor om kränkande särbehandling. Dessutom ses Handelsbankens riktlinjer mot trakasserier nu över.

På Handelsbanken Capital Markets pågår just nu en kartläggning av arbetsmiljön, med hjälp av externa experter. Den väntas vara klar innan årsskiftet.

– Vi vill både kartlägga hur det ser ut, och hur man ska nå en bättre situation, säger Stina Petersson.

Klubben på Handelsbanken upplever inte att problemen med trakasserier är utbredda på hela banken. Anna Hjelmberg tror att kulturen i just handlarrummen skiljer sig från övrig bankverksamhet.

– Uppförsbacken har varit längre där. Med tanke på den nivå de startade från har det hänt massor. Men trakasserier kan vara svårfångade i sådana miljöer, man kanske inte ens uppfattar det som händer som trakasserier för att man är så van vid den jargongen.

Det finns större problem i handlarrummen.

Anna-Karin Glimström, ordförande för Finansförbundet i SEB, håller med om att det finns en särskild kultur i handlarrum som ökar risken för trakasserier, även om Finansförbundet i SEB har inte fått in några sådana vittnesmål.

– När det gäller handlarrummen kan jag inte se att det finns någon bank som är bättre eller sämre än någon annan. På arbetsplatser med många personer av samma kön och ålder så blir det en viss kultur. För att kunna tillhöra gruppen så anammar du den kultur som finns, oavsett om du vill eller ej.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius instämmer.

– Ja, det finns större problem i handlarrummen. Det har traditionellt sett varit väldigt mansdominerade miljöer med dålig arbetsmiljö på flera sätt. Det borde naturligtvis vara bortrensat för länge sen. Utgångspunkten måste ju vara att ingen utsätts för trakasserier.

Även i försäkringsbranschen syns samma tendens, enligt FTF:s ordförande Anders Johansson.

– I säljande organisationer med kickoffer, tävlingar och belöningsaktiviteter, ofta kopplade till alkohol, där tenderar risken att vara större för sådana händelser.

Stina Petersson vill inte uttala sig om resten av finansbranschen, men bekräftar att problemen med arbetsmiljön på Capital Markets har varit större än i övriga delar av Handelsbanken.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

– Jag vet inte hur det ser ut i andra banker, jag kan bara konstatera att vi har jobbat länge med arbetsmiljön på Capital Markets och att vi nu gör en djupare kartläggning. Det finns så klart skäl till det.

Handelsbankens övriga arbete mot trakasserier fortsätter och banken har bland annat infört ett nytt rapporteringssystem och förstärker sin visselblåsarfunktion. Stina Petersson hoppas att det, i kombination med att ämnet lyfts och diskuteras, ska leda till att fler vågar träda fram och larma om missförhållanden.

Finansförbundet har löpande kontakt med Handelsbanken om utvecklingen.

– Nu är min förhoppning att det sker stora förändringar, säger Ulrika Boëthius.