Gå direkt till textinnehållet
Amanda Lundeteg, vd i Allbright. Foto: Linnéa Jonasson

»Jag tror att företagsledarna är nervösa«

Allbrights vd Amanda Lundeteg efterlyser mer normkritik efter höstens avslöjanden om utbredda sexuella trakasserier.

Under hashtagen #metoo har kvinnor i höst delat sina berättelser om hur de har blivit sexuellt trakasserade och utnyttjade. Berättelserna sträcker sig in i näringslivet och finansbranschen är inget undantag. Amanda Lundeteg, vd i Allbrigtstiftelsen, tror att vi bara har sett början.

– Vi får kontinuerligt in vittnesmål från kvinnor om sexuella trakasserier på arbetsplatser och det kommer sannolikt komma fram fler fall. Samtidigt är det fortfarande väldigt få som vågar anmäla, säger hon.

Problemet är att många anställda upplever att de sitter i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare. Med rädsla för att missta sitt arbete eller att bli bränd i branschen rättar man in sig i ledet istället för att träda fram. Samtidigt har det börjar röra på sig och Amanda Lundeteg ser #metoo som startskottet på en större förändring i rätt riktning.

– Vi ser redan att huvuden har börjat rulla, till exempel som inom mediebranschen. Jag tror att företagsledarna är nervösa och att man akut känner att man måste öka kunskapen både bland anställda och chefer om vad sexuella trakasserier faktiskt är, vad man ska ha för policyer och hur man hanterar ärenden, säger hon.

För att skapa en trygg arbetsplats finns flera konkreta åtgärder att vidta. Till att börja måste företaget alltid följa sina skyldigheter, det vill säga att sätta sig in varje fall och att vidta åtgärder. Sedan gäller det att arbeta långsiktigt och förebyggande, tipsar Amanda Lundeteg.

– Det kan man göra med hjälp från experter på frågorna om sexuella trakasserier för att höja kunskapsnivån, både bland medarbetare och bland chefer. Alla ska veta vad sexuella trakasserier är, hur det tar sig i uttryck och hur man hanterar det, säger Amanda Lundeteg.

Hon efterlyser också mer jämställdhetsutbildning och normkritisk utbildning.

– Företagen måste börja prata om normen på arbetsplatsen, vilka stereotypa föreställningar som finns mellan könen och hur det tar sig i uttryck. Det är ett alldeles ypperligt sätt för ett bolag som vill arbeta förebyggande med de här frågorna.

Med ökad kunskap hoppas Lundeteg att företagen kommer att bli modigare när det gäller att vidta konkreta åtgärder som att stänga av personer, att omplacera och även att sparka personer i samband med grövre fall.

Allbright håller nu på att se över hur de kan lyfta frågan om sexuella trakasserier i sin årliga Allbrightrapport. På samma sätt som stiftelsen riktar strålkastarna mot representation i bolagsstyrelser vill Allbright även lyfta frågan om arbetsplatskultur och sexuella trakasserier.

– Sexuella trakasserier ska vara en fråga som ständigt ligger högt på företagens agenda, säger Amanda Lundeteg.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord