Gå direkt till textinnehållet

Jenny: »Vi används som alibi«

Nio personer vittnar om att det är mycket svårt att komma in i den svenska finansbranschen om man har utländsk bakgrund, och lika svårt att kliva uppåt i karriären om man väl får ett jobb. Här är Jennys berättelse. Hon heter egentligen något annat.

In English

Jenny är född och uppvuxen i Sverige, med en svensk och en afrikansk förälder. Hon känner igen sig i Finanslivs granskning.

– Jag blir inte ett dugg förvånad, tyvärr. Den svenska finansbranschen är en liten ankdamm.

Läs också

Finansliv avslöjar: Åtta gånger så hög arbetslöshet bland utrikes födda

Jenny jobbar på bank, men upplever inte själv att hon har utsatts för diskriminering.

– Eftersom jag är upp­vuxen här och pratar felfri svenska har jag inte drabbats i lika stor utsträckning som andra icke-vita personer. Däremot ser jag det hela tiden på vilka som rekryteras.

Faktorer som bakgrund, vilken skola man gått i och var man spelar golf väger tungt vid rekryteringar, enligt Jenny. Själv har hon aldrig haft det nätverket.

– Jag har sökt mina jobb via annons, och jag känner ganska få som har gjort det. Men en av mina styrkor är att jag är en kameleont, jag är bra på att smälta in. Har du inte den egenskapen är det väldigt svårt. Men så ska det inte behöva vara, man ska inte behöva kompromissa med sig själv för att få plats i finansbranschen.

Det finns väldigt få chefer som är utlandsfödda eller icke-vita i bankerna, enligt Jenny. Särskilt i de högsta ledningsgrupperna.

Samtidigt lyfter bankerna gärna fram henne och andra med utländsk bakgrund i olika sammanhang, berättar hon.

– Vi som inte är vita används som något slags alibi, genom att lyftas fram på hemsidan eller medverka i intervjuer, för att det ser bra ut för bolaget.

Jenny tror att ett av problemen är att cheferna vill undvika obekväma situationer. Även om studier visar att mångfald är bättre för lönsamheten i bolag är det lättare att välja någon som passar in, menar hon.

– Det blir väldigt enkelt, inget skav uppstår. Men det är just när det skaver som det blir bra diskussioner, fler perspektiv och bättre beslut. Jag tror att alla måste få insikten att mångfald är bättre för företaget, men för den enskilda ledaren blir det antagligen svårare.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord