Gå direkt till textinnehållet
Äldre anställda är mindre sjuka än yngre, visar den senaste Jobbhälsobarometern.

Jobba länge bra för hälsan

Hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i jobb. Men för att det ska vara möjligt behöver man ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan. Det menar en forskargrupp som gjort en kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet.

Att fortsätta arbeta högt upp i åldrarna är bra för hälsan konstaterar forskargruppen som arbetat på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och redaktör för kunskapssammanställningen.
Det finns många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna, menar Eva Vingård. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet.

Forskningen visar att kognitiva förmågor inte ändras särskilt mycket upp till 70 års ålder. Arbetsminnet är ganska intakt. Det episodiska minnet, som gör att man glömmer bort namnet på en skådespelare, försämras dock med åldern. Men oftast kommer man på det efter ett tag, så det gör inte så mycket.
Vad stoppar då ett längre arbetsliv? Negativa attityder till äldre arbetskraft är det största hindret. Men den egna inställningen, som kallas det psykologiska åldrandet, har också stor betydelse. Har man attityden att ”det här klarar inte jag, jag kan inte lära mig något nytt” så präglar det också arbetsgivarens syn.
Lång erfarenhet är mycket värdefull, bara det inte handlar om att man blivit expert på något som inte längre efterfrågas, menar forskarna.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord