Jobba länge bra för hälsan
Äldre anställda är mindre sjuka än yngre, visar den senaste Jobbhälsobarometern.

Jobba länge bra för hälsan

Hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i jobb. Men för att det ska vara möjligt behöver man ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan. Det menar en forskargrupp som gjort en kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet.

Att fortsätta arbeta högt upp i åldrarna är bra för hälsan konstaterar forskargruppen som arbetat på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och redaktör för kunskapssammanställningen.
Det finns många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna, menar Eva Vingård. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet.

Forskningen visar att kognitiva förmågor inte ändras särskilt mycket upp till 70 års ålder. Arbetsminnet är ganska intakt. Det episodiska minnet, som gör att man glömmer bort namnet på en skådespelare, försämras dock med åldern. Men oftast kommer man på det efter ett tag, så det gör inte så mycket.
Vad stoppar då ett längre arbetsliv? Negativa attityder till äldre arbetskraft är det största hindret. Men den egna inställningen, som kallas det psykologiska åldrandet, har också stor betydelse. Har man attityden att ”det här klarar inte jag, jag kan inte lära mig något nytt” så präglar det också arbetsgivarens syn.
Lång erfarenhet är mycket värdefull, bara det inte handlar om att man blivit expert på något som inte längre efterfrågas, menar forskarna.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

publicerad
14 november 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram