Gå direkt till textinnehållet
Sen Kanner, Klarna. Foto: Tor Johnsson och privat

Klarnas klubbordförande: »Rädsla att det skulle ses som arbetsvägran«

Stämningen bland de anställda på Klarna är pressad. Cirka tio anställda, däribland Unionens klubbordförande Sen Kanner, har omplacerats utan förhandling. Därmed har Klarna brutit mot medbestämmandelagen igen, anser Unionen.

Finansliv har tidigare skrivit om att Klarna kan ha brutit mot medbestämmandelagen, mbl, efter att bolaget inte informerade fackförbunden i förväg om nedskärningarna av 10 procent av personalstyrkan.

Nu kan Klarna ha brutit mot medbestämmandelagen (mbl) igen, anser Unionen.

Av de 700 som erbjöds avgångsvederlag valde cirka tio personer att tacka nej. De har sedan dess omplacerats till andra tjänster, men var tvungna att tacka ja eller nej innan frågan om arbetsbrist hade förhandlats mellan Klarna och fackförbunden, skriver tidningen Kollega.

– Det var troligtvis ett brott mot medbestämmandelagen, eftersom de krävde svar av de anställda före, säger Björn Larm, gruppchef för regionkontor Stockholm på Unionen till tidningen.

Så i praktiken fick vi inte en chans att förhandla. När fackförbunden var på plats hade vi redan tackat ja till de nya rollerna av rädsla för att om vi inte accepterade så skulle det ses som arbetsvägran.

Sen Kanner som är ordförande i Unionenklubben på Klarna berättar att ungefär tio anställda, däribland hon själv, omplacerats utan förhandling.

– Vi hade ett inbokat möte mellan fackförbunden och Klarna för att förhandla om omplaceringarna, men de anställda erbjöds nya roller som skulle accepteras senast dagen innan förhandlingarna var planerade att börja.

Läs också

Otillåtet nattarbete på Klarna – riskerar böter

– Så i praktiken fick vi inte en chans att förhandla. När fackförbunden var på plats hade vi redan tackat ja till de nya rollerna av rädsla för att om vi inte accepterade så skulle det ses som arbetsvägran, säger Sen Kanner till Finansliv.

De första förhandlingarna om mbl-brott i samband med nedskärningarna pågår fortfarande. Både Unionen och Finansförbundet anser att Klarna brutit mot mbl eftersom förbunden inte meddelades inför beslutet att minska personalstyrkan med 700 tjänster och inga förhandlingar skedde inför omorganisationen. Unionen och Finansförbundet yrkar därför på skadestånd.

– Jag kan inte kommentera hur förhandlingarna går, men ett nytt förhandlingstillfälle är bokat denna vecka. Förhoppningsvis kan vi säga mer efter det. Vi försöker landa i något som får långsiktig effekt på arbetsplatsen, säger Anna Eurén, tillförordnad förhandlingschef på Finansförbundet.

Hon känner inte till att någon av Finansförbundets medlemmar skulle ha blivit omplacerade innan förhandling, som Unionen beskriver.

– Mig veterligen har det inte drabbat någon av våra medlemmar, säger Anna Eurén.

Klarna utreds samtidigt för att ha brutit mot arbetsmiljölagen genom otillåtet nattarbete utan kollektivavtal som tillåter det, visar Arbetsmiljöverkets inspektion.

De flesta kolleger jag pratat med känner sig omotiverade.

Sen Kanner säger till Finansliv att det finns flera team på Klarna som haft viss beredskapstid om något skulle inträffa utanför arbetstid.

– Detta innebär att ibland arbetar någon mellan 00.00-05.00. Med det sagt arbetar hr för att möta Arbetsmiljöverkets krav och jag har förtroende för att de gör ett bra jobb. Jag ser fram emot att se vilken lösning som man kommer fram till, jag hoppas förstås på ett kollektivavtal, säger Sen Kanner.

Finansförbundet undersöker nu om någon av medlemmarna har jobbat natt eller haft beredskapstid utan avtal, som Arbetsmiljöverkets inspektion visade.

– Vi tittar närmare på det. Det är inte alls bra, givetvis.

Finansförbundet har 35–40 medlemmar på Klarna. Företaget saknar dock kollektivavtal, vilket Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius tycker märks både i hanteringen av nedskärningarna och nattarbetet.

– Det som framkommit i Arbetsmiljöverkets inspektion kring nattarbete är ytterligare en sak som visar på vilken nytta man kan ha av ett kollektivavtal och en bra dialog med en facklig part, som kan vara med och ta fram avtal som är lämpliga för den arbetsplats man jobbar på. Klarna har ju trott att det går lika bra utan, men uppenbarligen har de missat en del, säger hon till Finansliv.

Det var i maj som Klarna lämnade beskedet att 10 procent av personalstyrkan, motsvarande 700 anställda, kommer att få lämna bolaget. Sen Kanner konstaterar att stämningen bland kollegerna är pressad.

– De flesta kolleger jag pratat med känner sig omotiverade. Många team är både underbemannade och överarbetade. Det finns fortfarande en oro kvar efter nedskärningarna, folk har inte gått vidare än.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord