Gå direkt till textinnehållet
På tio år har Skandia lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Även de anställda på Skandia omfattas av försäkringen som arbetar proaktivt förebyggande.
På tio år har Skandia lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Även de anställda på Skandia omfattas av försäkringen som arbetar proaktivt förebyggande.

Skandias hälsosatsning sänker sjuktalen

På tio år har Skandia lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Även de anställda på Skandia omfattas av försäkringen som arbetar proaktivt förebyggande.

Cirka 150 av Skandias knappt 2 000 medarbetare använder Hälsoslussen på ett år. HR-chef Marie Ågren tycker att Hälsoslussen är ett absolut nyckelverktyg för att säkra en hälsosam arbetsplats.
– Hit vänder man sig i ett tidigt skede, så fort man känner att något är på väg åt fel håll. Kanske är man mitt i en skilsmässa samtidigt som man fått en ny chef som inte känner en så väl, och oroar sig för sin situation, säger hon.
Både medarbetare och chef kan vända sig till Hälsoslussen. Skandia främjar en öppen dialog mellan chef och medarbetare som utgångspunkt, men för att minimera risken att det finns en tröskel att komma igång med åtgärder kan en anställd vända sig direkt till Hälsoslussen. På samma sätt är statistiken Skandia får som arbetsgivare aggregerad för att garantera medarbetarnas anonymitet.
– Den tjänst som används mest är utan tvekan KBT-samtal hos en psykolog. Medarbetare behöver verktyg att hantera stress av olika slag, vilket ibland kombineras med sjukgymnastik, säger HR-specialist Ingrid Grahn som är ansvarig för hur Skandia använder hälsoförsäkringen.

Hon och Marie Ågren kan se att orsakerna många gånger handlar om stress utanför jobbet. Men det spelar absolut ingen roll av vilken orsak man söker hjälp. Ofta är det en mix av arbetssituationen och problem i privatlivet som utlöser behovet av stöd, menar de.
– Det här ersätter inte chefsansvaret eller HR-stödet. Vi satsar mycket på utveckling av våra chefer och uppmuntrar till stöttande och uppriktiga samtal om såväl prestation som hälsa. Chefer har fått ett ökat ansvar vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket, säger Ingrid Grahn.
Skandia satsar också mycket på att öka kunskapen om livsstilens betydelse för hälsan, till exempel genom föreläsningar om kost och vikten av att inte sitta still. I en färsk medarbetarundersökning svarar drygt 80 procent ”stämmer helt” på frågan om ”Jag har kunskap om livsstilens betydelse för mitt välmående och hälsa”.
Sjukskrivningarna i Skandia har legat kring 3 procent under flera år, vilket HR jämför med senaste branschmåttet på 3,85 procent. Men för knappt två år sedan började den totala sjukfrånvaron öka över 3 procent.
– Då ökade vi snabbt våra resurser på hälsoområdet och nu är vi långsiktigt på väg åt rätt håll. Vår Hälsosluss är ingen hyllvärmare, utan är väl känd och används som den ska – proaktivt, säger Marie Ågren.

Det är Skandias hälsostrateg Kristina Hagström och hennes team som arbetat fram konceptet med Hälsoslussen. Den ingår i hälsoförsäkringen som ingår kostnadsfritt för den som har Skandias sjukförsäkring. Tjänsten sköts av Sophia Rehab Center som ägs till hälften av Skandia och till häften av Sophiahemmet, och hälsovägledaren blir ett viktigt nav som följer processen hela vägen.
– Hälsovägledarna, eller rehab- och hälsovägledarna som de egentligen kallas, är ofta beteendevetare eller har liknande bakgrund. De gör en bedömning av vilket stöd som behövs och sätter upp en handlingsplan utifrån ett helhetsperspektiv på medarbetarens situation, berättar Kristina Hagström.
Den förebyggande och rehabiliterande hälsoförsäkringen erbjuder stöd och rådgivning vid exempelvis depression, värk och stressrelaterade symptom.
– Genom att fånga upp medarbetaren tidigt minskar risken för långvarig sjukdom. Hälsoslussen riktar sig både till dem som är i riskzonen för sjukskrivning och de som redan är sjukskrivna och behöver hjälp att snabbare bli friska. Därför har den både ett mänskligt värde och ett ekonomiskt värde tycker vi, säger Kristina Hagström.
På den punkten får hon medhåll av Fortune Magazine. Bland 50 företag i hela världen har Fortune Magazine utsett Skandia som världens 20:e bästa företag när det gäller att förändra världen. Och det är just det framgångsrika arbetet med att minska ohälsan som avgjorde toppnoteringen.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto