Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka

Swedbanks resultat något bättre än väntat

Swedbanks vinst i tredje kvartalet var högre än vad analytikerna räknat med. Samtidigt kommenterar vd Jens Henriksson för första gången outsourcingen i Swedbank som innebär att 105 anställda fått lämna banken.

Swedbanks vinst uppgick till 11,4 miljarder kronor i tredje kvartalet, vilket är bättre än de 10,7 miljarder kronor som analytikerna räknat med, enligt en sammanställning från Infront.

Räntenettot landade på 12,9 miljarder kronor och ökade med 1 procent jämfört mot kvartalet innan. Siffran var dock något sämre än förväntade 13,1 miljarder kronor.

Lägre utlåningsmarginaler på bolån samt lägre genomsnittliga inlåningsvolymer inom den svenska bankverksamheten tyngde räntenettot under kvartalet, uppger banken.

Läs också

Personal går emot outsourcingen i Swedbank

– På en marknad präglad av hög konkurrens ökade utlåningsvolymerna samtidigt som marginalerna pressades. Provisionsintäkterna ökade. Kostnaderna minskade säsongsmässigt och K/I-talet förbättrades till 0,30, säger vd Jens Henriksson i en kommentar.

Under kvartalet ökade intäkterna med 2 procent mot kvartalet innan, och kostnaderna minskade med 3 procent. Kreditförlusterna uppgick till 347 miljoner kronor, vilket var lägre än prognosen på 614 miljoner kronor.

I vd-ordet omnämns även outsourcingen i Swedbank som Finansliv rapporterat om i flera artiklar, där flera centrala it-enheter och bankens fastighetsservice nu läggs ut på extern part. Beskedet innebär att 105 anställda har fått lämna banken. Outsourcingen har väckt stor ilska och besvikelse bland personalen som menar att processen varit dåligt skött, men även att beslutet är en säkerhetsrisk.

Läs också

»Vi behöver bredda begreppet hållbarhet«

– Vi har i kvartalet tagit ytterligare ett steg med ett strategiskt partnerskap och lagt ut drift och underhåll av teknisk infrastruktur till externa leverantörer, med bättre kapacitet att möta framtida krav, säger Jens Henriksson om outsourcingen.

Andra händelser under kvartalet är att Swedbank som första bank i Sverige har emitterat en social obligation, vilket Finansliv tidigare rapporterat om.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika