Gå direkt till textinnehållet
Ledare Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

Tack för den här tiden!

Ledare Swedsec har blivit ett gissel för många bank­anställda. Ett litet slarvfel och plötsligt kan alla presumtiva arbetsgivare logga in och se misstaget och hela karriären förstöras, skriver Finanslivs chefredaktör Helena Giertta.

De nya reglerna som införs i år verkar bli mer rimliga, då den lindrigaste formen av påföljd, erinran, inte kommer att vara sökbar i registren. I stället ska disciplinutskottet göra en första utredning och därefter skicka vidare till disciplinnämnden först om man tror att ärendet kommer att leda till indragen licens eller varning. Gott så. Den enormt ökade belastningen på varje enskild anställd är tuff ändå, utan att riskera att minsta fel ska betyda en katastrof.

Med det sagt är det självklart helt rätt att de som missköter sig inte ska få arbeta med den typen av ärenden mer. Förra året varnades 25 anställda och åtta fick sina licenser återkallade, för dem hade förändringen inte haft någon betydelse, visar Finansliv. Men för de tretton personer som fick en erinran hade nog regelförändringen gärna ha kunnat införas tidigare.

***

Jämställdheten stärks

Äntligen är en majoritet av finansbranschens styrelser och ledningsgrupper jämställda. Alltså har minst 40 procent av det ena könet. Glädjande! Men ändå blir jag mer nedslagen, när jag ser att storbankerna ännu är långt ifrån jämställt i toppen. Hur svårt kan det vara? Kompetensen finns, alltså måste det vara viljan som saknas. Så skärp er nu, SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken.

Birgitte Bonnesen friades från båda åtalspunkterna i den omfattande rättegången mot henne. Domaren konstaterar i sin dom att det inte räcker att lämna oriktiga uppgifter eller utelämna central information för att kunna fällas för svindleri. Det krävs konkretion och direkt vilseledande uppgifter. Och detta har Birgitte Bonnesen alltså inte gjort sig skyldig till, enligt tingsrättens dom.

Inte heller när det gällde det misstänkta insiderbrottet var det som Bonnesen berättade för storägarna tillräckligt för att vara brottsligt.

Kanske kommer hovrätten till en annan slutsats, om domen överklagas, och helt över är nog inte den här historien ännu.

Men jag hoppas att detta ändå kan bli ett avslut för de anställda i Swedbank. De har fått bära en tung börda för att banken ska återfå förtroendet från sina kunder.

Skillnaderna ökar mellan olika grupper

Finansbranschen har en bra genomsnittlig lönehöjning på 4,9 procent, men många av dem som möter kunden har haft en löneökning på bara mellan 1 och 3 procent.
För gruppen kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, nivå 1 i övriga Sverige ligger en genomsnittslön på 26 500 kronor.
Bankernas vinster för 2022 är svindlande. Att de inte kan ge sina hårt arbetande medarbetare en ordentlig lönehöjning är skruttigt. Nu får arbetsgivarna steppa upp.

***

För snart fem år sedan, i maj 2018, gick jag in som ­konsult-vd och chefredaktör för Finansliv samtidigt med min roll som vd och chefredaktör för Journalisten. Året därpå blev den organisationen fast och Journalisten AB kunde ta över produktionen och personal för Finansliv. Det har varit en fantastiskt rolig och spännande tid, med intressanta och kunniga läsare som ställt krav på oss.

Men detta blir sista numret med mig som chefredaktör och utgivare.

Nu blir det en tf organisation som tar över magasin och webb fram till dess att en ny ordinarie är på plats. Våra fasta reportrar Aron Sigblad och Anna de Lima Fagerlind axlar ett större ansvar som redaktörer, Julia Nilsson, redaktionschef på Journalisten, går in som chefredaktör även för Finansliv, och Finanslivs formgivare Ola Forssblad får ansvaret för formen på båda de tidningar jag nu lämnar. Det kommer att bli superbra.

Tack för den här tiden och väl mött i andra sammanhang.

Hej då!

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord