Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Tuff konkurrens för nordiska mobilbetalningar

De tre bankägda bolagen Swish, Mobile Pay och Vipps kan behöva samarbeta för att stå starka.

Om Swish, Vipps pch Mobile Pay

SWISH

Start: 2012
Marknader: Sverige Användare: ca 5,4 miljoner Butiker: I vissa mindre butiker men inte i någon större skala
E-handlare: 600-700
Tjänster: Konto-till-konto betalning för privatpersoner, e-handel, företag och föreningar
Ägare: Sex banker
Anslutna: 10 banker

VIPPS

Start: 2015
Marknader: Norge
Användare: ca 2,4 miljoner
Butiker/ E-handlare: Vipps har runt 30 000 föreningar och småföretag anslutna och omkring 30 procent av transaktionerna är P2B. Vipps finns t ex på Elkjøps e-handel och i era appar som NSB (norska SJ) och Ruter (biljetter)
Tjänster: Direktbetalning, företag, e-handel, faktura
Ägare/anslutna: Fler än 100 norska banker i partnerskap

MOBILE PAY

Start: 2013
Marknader: Danmark, Norge, Finland
Användare: 9 av 10 har appen i Danmark, 3,8 miljoner regelbundna användare
Butiker: Ca 45 000 butiker
E-handlare: Ca 9 500 i Norden
Tjänster: Direktbetalning, butiker, e-handel, betala räkningar
Ägare/anslutna: Nästan 70 danska banker som ägare/partner

Betalningar är ett av de traditionella bankområden som genomgår en av de största förändringarna när kontanterna minskar, mobilen blir plånbok och e-handeln växer i rasande fart. Det dyker inte bara upp nya lokala aktörer som Klarna, Bambora och Seamless, utan också stora internationella jättar som Paypal, Apple, Samsung, Google, Ayden, Global Collect och Alipay.

Som ett svar på nya aktörer lanserade de svenska bankerna Swish strax innan jul 2012, men det var nog få som anade vilken succé den till synes anspråkslösa appen skulle bli bland svenskarna. Drygt fem år senare har antalet personer som har Swish ökat till 5,4 miljoner och fortfarande tillkommer nästan 100 000 nya användare varje månad. Swish är en av världens största tjänster för direktbetalningar även i absoluta tal.

Ett stort bakslag för tjänsten var när lösningen för e-handeln havererade i förra året. Först var det tänkt att tjänsten skulle vara igång igen i slutet av augusti 2016 men problemen visade sig vara mer komplexa än väntat och det dröjde tills i början av det här året innan tjänsten relanserades, och Swish jobbar för full på att ta igen förlorad mark.

– Responsen efter att vi kommit igång med e-handeln igen har varit mycket bra. Nu har vi 600–700 webbutiker och det växer snabbt. På SJ (online och i appen) gjordes bara några dagar efter införandet över 20 procent av betalningarna med Swish, säger Anna-Lena Wretman, vd på Swish sedan oktober förra året.

Även som bolag har Swish ökat takten. Anna-Lena Wretman var faktiskt bolagets allra första anställda. All utveckling och administration hade skötts externt. Nu är strategin dock en annan och Swish håller på att bygga upp en egen kapacitet och kompetens.

– Vi har precis anställt två affärsutvecklare och i dag är vi fyra anställda plus några konsulter och det blir nog några er men precis hur organisationen utvecklas får tiden utvisa, säger hon.

De nya affärsutvecklarna ska arbeta med att förbättra Swish med nya funktioner, allt för att försöka hålla jämna steg med andra betalningstjänster för e-handel som till exempel Klarna och Paypal.

I övriga Norden har banker också lanserat betalningslösningar för mobilen. Danska Mobile Pay konsoliderade i höstas sin position i Danmark när Nordea anslöt sig och strax därefter också ett antal andra banker. Det innebar i stort sett dödsstöten för rivalen Swipp.

– Mobile Pay har en ny kurs sedan oktober förra året då Nordea i Danmark och Norge och strax därefter nästan alla danska banker gick med som distributionspartner. Samtidigt började vi en process med att etablera ett självständigt Danske Bank-bolag med neutral branding, säger Mark Wraa-Hansen, vd för Mobile Pay.

Liksom Swish är Mobile Pay nu ägt av era banker även om Danske Bank behållit kontrollen och sedan ett par månader är situationen i Norge liknande. Där heter motsvarigheten till Swish Vipps (jo, det vippsas pengar) som blev dominerande aktör när 106 norska banker bestämde sig för att ansluta till Vipps i mars i år.

– I Sverige har bankerna samarbetat om Swish, medan det i Danmark och Norge har varit konkurrens mellan bankerna innan vi fick en konsolidering. Det är ännu för tidigt att säga hur mobilbetalningar i Norge och Norden kommer att utveckla sig och vem som vinner kampen om kunderna, men vi är övertygade om den som utvecklar de enklaste och bästa lösningarna kommer att vinna, säger Vipps vd Rune Garberg.

Vipps läggs nu i ett självständigt bolag med flera banker som ägare även om Den Norske Bank, DNB, har 52 procent av aktierna. Mobile Pay finns också fortfarande kvar i Norge med de flesta ickenorska bankerna anslutna men striden om Norge verkar i stort sett avgjord.

Med tre bankägda mobilbetalningsföretag på tre nordiska marknader uppstår förstås frågan om eventuella samarbeten eller i förlängningen samgåenden. Konkurrensen från globala aktörer gör sig påmind och även e-handeln blir allt mer globaliserad med stora aktörer som verkar över många nationsgränser. Samtidigt har användningen av kontanter i de nordiska länderna snabbt gått ned vilket minskar utrymmet för fortsatt konvertering av kontanter till kort och direktbetalningar.

– Vi tror att tillväxttakten kring volymen av betalningar, totalt sett, avtar de kommande åren jämfört med föregående femårsperiod. Vi tror också att direktbetalningar kommer fortsätta att växa då det är en lösning som sätter bankerna och deras lösningar i centrum och att det därmed också ligger i deras intresse att sprida dessa lösningar, säger Johan Jerresand, Fin Tech-ansvarig på PWC i Sverige.

Leif Trogen, avdelningschef för Finansiell infrastruktur på Bankföreningen, ser också konsolidering som en del av en mognadsprocess.

– Nu ser vi att gamla sätt att betala ersätts av nya, att till exempel kontantanvändningen minskar i snabb takt. Det är bra med många aktörer men eftersom betalningar kräver volym för att vara effektiva och kunna bära utvecklingskostnader så ska man nog vänta sig en konsolidering och det händer ju redan. Det sker ju en del affärer, säger han.

Någon slags närmande mellan de nordiska bankaktörerna kan mycket väl komma även om det i dagsläget inte finns några konkreta planer, men förutsättningarna finns ändå där genom ett ökat tryck utifrån och ett breddat ägande i alla bolagen.

– Internationella konkurrenter tränger sig på och vi tror att om bankerna, både i Danmark och Norden, ska lyckas behålla och stärka relationen till sina kunder så bör vi se på nordiska samarbeten inom betalningar. Redan vid årsskiftet bjöd vi in till en sådan diskussion i Sverige. Volym och räckvidd är viktigt när man vill göra sig attraktiv för stora onlineaktörer som till exempel Amazon och där tror vi att nordiska samarbeten kan spela en roll, säger Mark Wraa-Hansen.

Även Swish kan se fördelar med en nordisk syn även om fokus i dag ligger på Sverige och att bredda och förbättra tjänsten.

– Vårt fokus är Sverige och att leverera så bra kundnytta det går. Eventuella samarbeten eller annat är ju en fråga för styrelsen men visst kan jag se fördelar med ett sånt synsätt, säger Anna-Lena Wretman.

Det skiljer i dagsläget en hel del åt mellan de tre aktörerna vad gäller plattformar och teknik. Swish är en ren konto-till-konto betalning som bygger på Bankgirot och Riksbankens RIX-system. Det är unikt för Sverige och kan inte replikeras eller yttas till andra marknaden som inte har samma infrastruktur.

I Danmark och Norge bygger Mobile Pays och Vipps lösningar fortfarande mest på underliggande kortlösningar som är den andra stora plattformen förutom direktbetalningar mellan konton. Men trenden är tydlig, bankerna vill hoppa över kortledet.

– Det finns en trend mot konto-till-konto i hela Norden. Swish är där i dag och inom Mobile Pay är vi på väg dit. Vår huvudfokus nu är att komma över till konto-till-konto betalning för våra 3,8 miljoner användares betalningar mellan varandra och hos de omkring 4 500 fysiska butiker som i dag använder Mobile Pay, säger Mark Wraa-Hansen.

– När du betalar med Vipps i dag är det Visa och Mastercard som ligger bakom men vi jobbar med att göra förändringar så att det bakomliggande systemet blir Bank Axept. Det innebär lägre kostnader och vi arbetar också för att transaktionerna mellan bankerna ska kunna ske i realtid, säger Runar Garberg. Bank Axept är en norsk betalkortslösning som driftas av Nets i Norge.

Även om de stora internationella kortföretagen är Visa och Mastercard så har bankerna stora intäkter från korthanteringen vilket gör övergången till betalningar direkt mellan konton till en delikat fråga då intäkterna från till exempel Swish ännu är oprövade.

Det mesta av kortavgifterna kommer från den reguljära, fysiska handeln men e-handeln växer snabbt och bankerna har att hantera både gungor och karuseller. Kort är fortfarande den dominerande formen för elektroniska betalningar och även om det är en väl bevarad hemlighet hur de ser ut så ligger tidigare uppskattningar för de svenska bankernas samlade kortavgifter på mellan 8,5 och 10 miljarder kronor per år. Det är mer än hälften av vad hela den svenska fondindustrin drar in i avgifter per år.

I dag kan notan vara lite lägre efter att EU:s reviderade betaltjänstdirektiv som sätter tak på kortavgifter började gälla i december förra året. Svensk Handel uppskattar att det betyder omkring en miljard mindre i kostnader för handeln efter att svenska kortavgifter justerats till de nya taken.

Trenden mot direktbetalningar ska också snart omfatta hela SEPA-områdets 34 länder. I november ska SEPA Instant Credit Transfer börja fungera och då ska det bli möjligt att göra direktbetalningar i euro inom tio sekunder med ett mobilnummer som är knutet till ett bankkonto.

– SEPA:s realtidsbetalningar ska vara igång i november i år och vi tror att det kommer att hända men man ska inte vänta sig en utveckling som för till exempel Swish, den har varit exceptionell. Mycket hänger på hur bankerna implementerar det med gränssnitt och prissättning, säger Leif Trogen.

Text: Jan Lindroth

 

SWISH

Start: 2012
Marknader: Sverige Användare: ca 5,4 miljoner Butiker: I vissa mindre butiker men inte i någon större skala
E-handlare: 600-700
Tjänster: Konto-till-konto betalning för privatpersoner, e-handel, företag och föreningar
Ägare: Sex banker
Anslutna: 10 banker

VIPPS

Start: 2015
Marknader: Norge
Användare: ca 2,4 miljoner
Butiker/ E-handlare: Vipps har runt 30 000 föreningar och småföretag anslutna och omkring 30 procent av transaktionerna är P2B. Vipps finns t ex på Elkjøps e-handel och i era appar som NSB (norska SJ) och Ruter (biljetter)
Tjänster: Direktbetalning, företag, e-handel, faktura
Ägare/anslutna: Fler än 100 norska banker i partnerskap

MOBILE PAY

Start: 2013
Marknader: Danmark, Norge, Finland
Användare: 9 av 10 har appen i Danmark, 3,8 miljoner regelbundna användare
Butiker: Ca 45 000 butiker
E-handlare: Ca 9 500 i Norden
Tjänster: Direktbetalning, butiker, e-handel, betala räkningar
Ägare/anslutna: Nästan 70 danska banker som ägare/partner

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika