Gå direkt till textinnehållet
Under Klas Danielsson har SBAB gått tillbaka till sin kärnverksamhet bolån. Foto: Alexander Donka

»Vi ska nosa på fjärdeplatsen«

Med nya bostadstjänster och digitala satsningar vill vd Klas Danielsson stärka SBAB:s position som Sveriges femte största bank inom bolån. Och på sikt ta över fjärdeplatsen.– Det kommer att ta några år, men vi plockar marknadsandelar.

Om Klas Danielsson och SBAB

Klas Danielsson

  • Vd på SBAB sedan hösten 2014.
  • Grundande nätmäklaren Teletrade, som senare blev Nordnet. Var vd för Nordnet i tio år.
  • Har därefter suttit i styrelser för bland annat Ikano Bank, East Capital, Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Swedsec Licensiering.

SBAB

  • Grundades 1985 för att finansiera de statliga bostadslånen.
  • SBAB är ursprungligen en förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag.
  • Fick banktillstånd 2011. SBAB ägs fortfarande av staten men är idag en oberoende, vinstdrivande bank.
  • Har cirka 500 anställda. Omkring 270 av dem jobbar i Karlstad, det näst största kontoret och ledningen sitter i Stockholm. SBAB har också mindre kontor i Malmö och Göteborg för företagssidan.

Klas Danielsson har varit vd på SBAB i två och ett halvt år nu. Han började med att svänga om helt, från satsningen på att bli fullskalig bank tillbaka till kärnverksamheten bolån. Han skrotade fonderbjudandet som förra vd:n Carl-Viggo Östlund hade infört. Lanseringen av ett eget SBAB-kort stoppades också, precis innan det blev verklighet.

För de anställda var det en stor omställning.

– Det har inte varit enkelt. Många jobbade med de nya tjänsterna, för dem var förändringen inte bara positiv, säger Klas Danielsson.

Även för de som arbetade med bolån blev det en omställning. Klas Danielsson satte högre tillväxtmål och krävde därmed mer av sina anställda. För att få med sig alla på tåget försökte han vara så tydlig som möjligt. Han skapade en ny styrmodell som förklarade var SBAB är på väg och varför, och vad han ville uppnå.

– Vi använder ett inkluderande, värderingsdrivet ledarskap. Sammantaget fanns ändå en förståelse för omvändningen, och nu har vi visat att det var rätt beslut.

SBAB ökade både vinsten och räntenettot förra året. Banken tappade däremot marknadsandelar på grund av det avslutade samarbetet med Sparbanken Östersund, vilket var planlagt sedan tidigare. Men trots att SBAB i och med det förlorade 20,5 miljarder kronor i bolån lyckades banken ändå hålla utlåningen i stort sett oförändrad under 2016, tack vare en nyutlåning på närmare 60 miljarder. Klas Danielsson kallade 2016 för bankens bästa år någonsin.

– Det har hänt fantastiskt mycket. Dels på grund av att marknaden är som den är, efterfrågan på bostäder är hög och räntorna rekordlåga. Men också som en konsekvens av det beslut vi fattade, att fokusera på bolån och höja målsättningen.

SBAB har nu en marknadsandel på 7,3 procent av bolånen. Det görbanken till den femte största, efter de fyra storbankerna. Målet är att fortsätta växa.

– Vi vill vara femte störst, och gärna om några år vara uppe och nosa på fjärdeplatsen.

För att nå dit kommer SBAB att fortsätta utveckla sina erbjudanden inom boendeekonomi. För drygt ett år sedan köpte banken upp bostadssajten Booli. Tanken är att tjänster som finns på Booli ska kopplas samman med SBAB:s tjänster, så att bankens bolånekunder kan få information om allt som rör bostaden på samma ställe.

– Det kommer inte bara att finnas information om ditt bolån när du loggar in, utan också om vad din bostad är värd, vad du behöver göra för att ta hand om den och säkerställa värdet, till exempel.

Det handlar om att stärka kundrelationerna, enligt Klas Danielsson, så att kunderna känner sig nöjda under hela lånets löptid och inte bara när det tecknas.

SBAB samarbetar också med fintechbolaget Tink, som har en app där kunder kan jämföra och flytta sitt sparande mellan banker. Klas Danielsson utesluter inte fler samarbeten med fintechbolag framöver.

– Ingen vet hur marknaden kommer att se ut om 3–5 år. Det gäller att vara med och lära sig.Det farligaste tror jag är att måla in sig i ett hörn och säga nej till utvecklingen.

Men samtidigt vill han inte överlåta kundrelationerna helt till andra aktörer.

– Huvudfokus är vårt eget varumärke.

SBAB har de nöjdaste bolånekunderna de senaste tre åren, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Men det är inte alla som kan bli kunder hos SBAB. Banken har skärpt reglerna för bolån, bland annat genom att införa ett skuldkvotstak. Dessutom bygger SBAB:s kreditprövning till stor del på standardiserade modeller, där bland annat fast anställning är en grundförutsättning.

Samtidigt blir andra typer av jobb allt vanligare, som visstidsanställningar, inhyrd personal och egenföretagare.

– Det är något vi pratar mycket om nu, att anpassa våra modeller till förändringarna på arbetsmarknaden. Men det är en knepig fråga. Det finns en viss trygghet i den traditionella fasta anställningen, man omfattas av vissa lagar.

De som har andra typer av anställningar behöver andra intyg för att visa sin inkomst. Det påverkar bankens handläggningskostnader, enligt Klas Danielsson.

– Det får vi acceptera, men vi vill också ge bra service. Vi måste därför hitta processer som fungerar för både oss och kunderna. Vi kommer att göra vårt bästa för kunder med andra typer av anställningar, men vi är inte riktigt där än.

Har ni som statligt ägd bank ett större ansvar för att även kunder utan fast anställning ska kunna få bostadslån?

– Egentligen är det väl så att alla banker har samma ansvar. Men jag erkänner villigt att vi gärna vill arbeta utifrån att vi har ett större ansvar. Vi gör vårt bästa för att gå den vägen och vara ett föredöme.

Klas Danielsson vill inte jämföra SBAB allt för mycket med de privata konkurrenterna. Men visst finns det skillnader, medger han.

– Sättet vi bedriver vår verksamhet på är helt annorlunda. Vi är ensamma med att fokusera på bolån, och förlitar oss mer och mer enbart på digitala processer. Vi är annorlunda också utifrån hur vi ger villkoren. Alla de andra gör sin prissättning utifrån ett helkundsperspektiv, vi gör det enbart utifrån bolånet.

Har ni en fördel i er upplåning av att ni är statligt ägda?

– Troligen inte för närvarande. Vi har en lägre rating än storbankerna och det finns synpunkter på att om vi som bank skulle behöva mer kapital är det krångligare för oss, eftersom det kräver ett riksdagsbeslut. Sedan finns det naturligtvis fördelar, att vi kan ses som mer stabila och ha ett starkare förtroende. Det finns båda sidor.

Finansinspektionen vill att fler ska binda sina bolån för att hushållen inte ska bli så påverkade om räntorna stiger. FI:s generaldirektör Erik Thedéen skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det är troligare att räntorna går upp än ned framöver, och att hushållen behöver ta höjd för det.

SBAB har nyligen haft en kampanj där man erbjöd lägre ränta för ett tvåårigt bostadslån än för ett tremånaderslån, det som brukar kallas rörlig ränta, för att få fler att binda sina lån.

Många nappade på erbjudandet. Bland bankens nya bolånekunder valde en majoritet bunden ränta före rörlig under januari och februari, visar SBAB:s statistik.

Kampanjens syfte var just att minska kundernas risk om räntan går upp. Men det har ingen koppling till Finansinspektionens uttalande, enligt Klas Danielsson. Han anser inte att SBAB som statlig bank har ett större ansvar än övriga banker för den ökande skuldsättningen bland svenska hushåll.

– Nej, vi ska alla agera ansvarsfullt. Vi konkurrerar på en fri marknad, alla banker har ett ansvar att värna om förtroendet för branschen.

Klas Danielsson anser att bankerna måste få sköta det uppdraget själva, utan för stor inblandning av staten. Trots att SBAB har infört ett eget skuldkvotstak vill han inte se en sådan lag.

– Jag tycker att det vore väldigt olyckligt med lagstiftning kring hur mycket vi får låna eller inte. Ska myndigheterna reglera vår ekonomi som individer? Nej, jag tycker att det ska vara vi själva som bestämmer över det, och att bankerna ska agera ansvarsfullt i sin kreditprövning.

Han är inte heller positiv till amorteringskravet. Det har inte minskat antalet låneansökningar eller lånelöften hos SBAB, och han tror inte att det kommer att få någon större effekt på bostadspriserna. Däremot har det försämrat konkurrensen, enligt Klas Danielsson.

– Vi ser att färre kunder byter bank nu, och att många tycker att det har blivit väldigt krångligt.

Om man vill få bukt med den växande skuldsättningen är det istället de underliggande problemen som måste åtgärdas, anser Klas Danielsson.

– Bostadsbyggandet måste stimuleras, och rörlighet på bostads marknaden måste underlättas. Men det verkar vara svårt för politikerna att få till blocköverskridande överenskommelser om de frågorna.

TEXT: Anna de Lima Fagerlind

FOTO: Alexander Donka

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord