Gå direkt till textinnehållet

»En utmaning är att bli mer personlig i digitala möten«

Framtisspaning Katarina Ljungqvist, chef Handelsbanken Digital, om ett hållbart arbetsliv och om utvecklingen på kontoren 2021:

– Jag tror att frågorna kring social hållbarhet kommer öka i betydelse bland annat i spåren av pandemin. Det handlar om allt från våra beteenden till de sociala samhällsfrågorna som att motverka ökade samhällsklyftor. Men sannolikt kommer även de miljörelaterade hållbarhetsfrågorna växa än mer i betydelse. Exempelvis på fastighetssidan ökar nu den gröna finansieringen för omställningsinvesteringar i snabb takt och i stort finns en större medvetenhet bland företagen som stödjer en snabb omställning.

Läs också

»Bankerna kommer inte att kunna utveckla allting själva«

– Jag tror även vi får se ett mer hållbart arbetsliv där man kombinerar arbete hemifrån med att jobba tillsammans med sina kolleger på kontoret. Den trenden kommer förmodligen hålla i sig nästa år.

Hemmatrenden var stark under 2020 till följd av pandemin. Hur påverkar det bankens kontor och kontorsytor framåt?

– Vi gör löpande en översyn utifrån hur vi bemannar centrala enheter och kontorsrörelsen, hur arbetssättet utvecklas och inte minst utifrån på vilket sätt kunderna vill möta oss. Hemmatrenden är en aspekt som säkert driver på till viss del, men också att vi kommer bli färre totalt sett.

Läs också

»Pandemin har skyndat på utvecklingen i branschen«

– Pandemin har också skyndat på digitaliseringen ytterligare. I dag sker runt 99 procent av alla kundinteraktioner digitalt, så en utmaning för oss är att bli mer personliga i digitala möten. Mycket handlar om att vara lyhörda hur kunderna vill kontakta oss och sedan hitta nya sätt att möta det. Det kan exempelvis handla om att bemanna oss på annorlunda sätt som att hålla kundtjänst och rådgivning öppen dygnet runt, eller att skapa enklare sätt att träffa sin rådgivare på distans. Så i en allt mer digitaliserad miljö kommer det fysiska rådgivningsmötet stå för en helt annan typ av värdeskapande.

I fjol var en av dina spaningar inför 20-talet att Handelsbanken inte kommer minska antalet kontor, och att antalet anställda totalt sett kommer bli färre. Vad är dina tankar kring det i dag?

– Kontorsrörelsen på Handelsbanken kommer fortsatt att vara ryggraden. Även om vi inte kommer vara fysiskt närvarande på lika många orter som tidigare är min bedömning att vi inte kommer vara mindre lokalt förankrade. Exempelvis kommer vi att bemanna kontoren där vi ser att efterfrågan finns från kunderna med mer specialistkompetens, som i många fall tidigare har suttit på regionala eller centrala enheter.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord