»En utmaning är att bli mer personlig i digitala möten«

»En utmaning är att bli mer personlig i digitala möten«

Framtisspaning Katarina Ljungqvist, chef Handelsbanken Digital, om ett hållbart arbetsliv och om utvecklingen på kontoren 2021:

– Jag tror att frågorna kring social hållbarhet kommer öka i betydelse bland annat i spåren av pandemin. Det handlar om allt från våra beteenden till de sociala samhällsfrågorna som att motverka ökade samhällsklyftor. Men sannolikt kommer även de miljörelaterade hållbarhetsfrågorna växa än mer i betydelse. Exempelvis på fastighetssidan ökar nu den gröna finansieringen för omställningsinvesteringar i snabb takt och i stort finns en större medvetenhet bland företagen som stödjer en snabb omställning.

– Jag tror även vi får se ett mer hållbart arbetsliv där man kombinerar arbete hemifrån med att jobba tillsammans med sina kollegor på kontoret. Den trenden kommer förmodligen hålla i sig nästa år.

Hemmatrenden var stark under 2020 till följd av pandemin. Hur påverkar det bankens kontor och kontorsytor framåt?

– Vi gör löpande en översyn utifrån hur vi bemannar centrala enheter och kontorsrörelsen, hur arbetssättet utvecklas och inte minst utifrån på vilket sätt kunderna vill möta oss. Hemmatrenden är en aspekt som säkert driver på till viss del, men också att vi kommer bli färre totalt sett.

– Pandemin har också skyndat på digitaliseringen ytterligare. I dag sker runt 99 procent av alla kundinteraktioner digitalt, så en utmaning för oss är att bli mer personliga i digitala möten. Mycket handlar om att vara lyhörda hur kunderna vill kontakta oss och sedan hitta nya sätt att möta det. Det kan exempelvis handla om att bemanna oss på annorlunda sätt som att hålla kundtjänst och rådgivning öppen dygnet runt, eller att skapa enklare sätt att träffa sin rådgivare på distans. Så i en allt mer digitaliserad miljö kommer det fysiska rådgivningsmötet stå för en helt annan typ av värdeskapande.

I fjol var en av dina spaningar inför 20-talet att Handelsbanken inte kommer minska antalet kontor, och att antalet anställda totalt sett kommer bli färre. Vad är dina tankar kring det i dag?

– Kontorsrörelsen på Handelsbanken kommer fortsatt att vara ryggraden. Även om vi inte kommer vara fysiskt närvarande på lika många orter som tidigare är min bedömning att vi inte kommer vara mindre lokalt förankrade. Exempelvis kommer vi att bemanna kontoren där vi ser att efterfrågan finns från kunderna med mer specialistkompetens, som i många fall tidigare har suttit på regionala eller centrala enheter.

publicerad
21 januari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram